Mity polityczne III RP w filmach polskich po 1989 roku

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to depict the presence of those political myths that are the most significant for the political tradition of the Third Republic of Poland, in Polish cinematography of that period. In the first part, most important theoretical concepts of political myths, especially the theory authored by T. Biernat, are presented. This background is necessary to conduct a proper and substantive analysis of particular political myths. That is included in the second part, as well as an attempt to reconstruct the patterns of their fuctioning and to indicate their social and cultural significance. In the third part, the films of the most representative nature for the myths presented before are characterized. As it appears, they can carry more that only simple articulations of the myths described before. In some cases a film, as an articulation of the myth, can have a derivative impact on its understanding, which may change the way those myths are reconstructed in the collective memory. Since that, this thesis concetrates mostly on clear depiction of crucial links between theoretical background of political myths, particular examples of political myths form the period of time being discussed, and their cultural articulations in Polish cinema after 1989.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie obecności kluczowych dla tradycji politycznej III RP mitów politycznych w kinematografii tego okresu. W części pierwszej dokonane zostaje przedstawienie najważniejszych teoretycznych ujęć mitu politycznego, na czele z koncepcją autorstwa T. Biernata, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i merytorycznej analizy konkretnych przykładów omawianego zjawiska. Następnie, w drugiej części, autor proponuje omówienie poszczególnych mitów, najważniejszych dla politycznej tradycji III RP, wraz z propozycją rekonstrukcji zasady ich funkcjonowania oraz ukazaniem ich społecznego i kulturowego znaczenia. W trzeciej części, zaprezentowane zostają najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych mitów politycznych filmy. Stanowią one, jak się okazuje, nie tylko ich proste wysłowienie. Mogą one niekiedy w sposób wtórny oddziaływać na samo rozumienie poruszanego przez nie mitu co ma niejednokrotnie ogromne znaczenie dla sposobu rekonstruowania danych mitów w zbiorowej świadomości. Z tego właśnie powodu niniejsza praca koncertuje się przede wszystkim na jasnym ukazaniu istotnych powiązań pomiędzy aspektami teoretycznymi zjawiska, najważniejszymi mitami politycznymi omawianego okresu, a także ich kulturowymi wysłowieniami w filmach polskich po 1989 roku.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.contributor.authorKwiatkowski, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.contributor.reviewerMalczewski, Jacek - 136507 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:23:31Z
dc.date.available2020-07-27T18:23:31Z
dc.date.submitted2018-07-17pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-125784-176713pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229955
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolitical myth, III Republic of Poland, Polish film, collective memory, political transformation.pl
dc.subject.plMit polityczny, III RP, film polski, pamięć zbiorowa, transformacja ustrojowa.pl
dc.titleMity polityczne III RP w filmach polskich po 1989 rokupl
dc.title.alternativePolitical myths of the Third Republic of Poland in Polish films after 1989pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to depict the presence of those political myths that are the most significant for the political tradition of the Third Republic of Poland, in Polish cinematography of that period. In the first part, most important theoretical concepts of political myths, especially the theory authored by T. Biernat, are presented. This background is necessary to conduct a proper and substantive analysis of particular political myths. That is included in the second part, as well as an attempt to reconstruct the patterns of their fuctioning and to indicate their social and cultural significance. In the third part, the films of the most representative nature for the myths presented before are characterized. As it appears, they can carry more that only simple articulations of the myths described before. In some cases a film, as an articulation of the myth, can have a derivative impact on its understanding, which may change the way those myths are reconstructed in the collective memory. Since that, this thesis concetrates mostly on clear depiction of crucial links between theoretical background of political myths, particular examples of political myths form the period of time being discussed, and their cultural articulations in Polish cinema after 1989.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie obecności kluczowych dla tradycji politycznej III RP mitów politycznych w kinematografii tego okresu. W części pierwszej dokonane zostaje przedstawienie najważniejszych teoretycznych ujęć mitu politycznego, na czele z koncepcją autorstwa T. Biernata, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i merytorycznej analizy konkretnych przykładów omawianego zjawiska. Następnie, w drugiej części, autor proponuje omówienie poszczególnych mitów, najważniejszych dla politycznej tradycji III RP, wraz z propozycją rekonstrukcji zasady ich funkcjonowania oraz ukazaniem ich społecznego i kulturowego znaczenia. W trzeciej części, zaprezentowane zostają najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych mitów politycznych filmy. Stanowią one, jak się okazuje, nie tylko ich proste wysłowienie. Mogą one niekiedy w sposób wtórny oddziaływać na samo rozumienie poruszanego przez nie mitu co ma niejednokrotnie ogromne znaczenie dla sposobu rekonstruowania danych mitów w zbiorowej świadomości. Z tego właśnie powodu niniejsza praca koncertuje się przede wszystkim na jasnym ukazaniu istotnych powiązań pomiędzy aspektami teoretycznymi zjawiska, najważniejszymi mitami politycznymi omawianego okresu, a także ich kulturowymi wysłowieniami w filmach polskich po 1989 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.contributor.authorpl
Kwiatkowski, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.contributor.reviewerpl
Malczewski, Jacek - 136507
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:23:31Z
dc.date.available
2020-07-27T18:23:31Z
dc.date.submittedpl
2018-07-17
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-125784-176713
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229955
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Political myth, III Republic of Poland, Polish film, collective memory, political transformation.
dc.subject.plpl
Mit polityczny, III RP, film polski, pamięć zbiorowa, transformacja ustrojowa.
dc.titlepl
Mity polityczne III RP w filmach polskich po 1989 roku
dc.title.alternativepl
Political myths of the Third Republic of Poland in Polish films after 1989
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available