Seniorzy (osoby w wieku 60+) jako ofiary przemocy domowej

master
dc.abstract.enThe master's thesis is about elderly people (seniors), who are often victims of an apology, would check the programs. The work also deals with the issues of elderly perpetrators and methods of counteracting and violence against elderly people. In the master's thesis, the most common types of violent behavior that affect the elderly. The causes, manifestations and consequences in cases to such people are also described. The statistical profile of the perpetrators of such violence was also shown. I also focused on describing the phenomenon of old age in society in various dimensions.pl
dc.abstract.plPraca magisterska traktuje o osobach starszych (seniorach), którzy często padają ofiarami przemocy zwłaszcza we własnych środowiskach domowych. W pracy została także poruszona problematyka osób starszych jako sprawców przemocy oraz sposobów przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec osób w starszym wieku. W pracy magisterskiej opisano najczęstsze rodzaje zachowań przemocowych, których ofiarami padają osoby w starszym wieku. Opisano także przyczyny, przejawy i konsekwencje przemocy w stosunku do takich osób. Ukazano również statystyczny profil sprawców takiej przemocy. Skupiłem się też na opisaniu zjawiska starości w społeczeństwie w różnych wymiarach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.authorMiazga, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.reviewerKrawczyk, Ryszard - 129441 pl
dc.date.accessioned2021-04-22T21:31:55Z
dc.date.available2021-04-22T21:31:55Z
dc.date.submitted2021-04-16pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-146782-202500pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269621
dc.languagepolpl
dc.subject.enOld age, violence, the elderly, seniors, home abusepl
dc.subject.plStarość, przemoc, osoby starsze, seniorzy, przemoc domowapl
dc.titleSeniorzy (osoby w wieku 60+) jako ofiary przemocy domowejpl
dc.title.alternativeSeniors (people aged 60+) as victims of home abusepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis is about elderly people (seniors), who are often victims of an apology, would check the programs. The work also deals with the issues of elderly perpetrators and methods of counteracting and violence against elderly people. In the master's thesis, the most common types of violent behavior that affect the elderly. The causes, manifestations and consequences in cases to such people are also described. The statistical profile of the perpetrators of such violence was also shown. I also focused on describing the phenomenon of old age in society in various dimensions.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska traktuje o osobach starszych (seniorach), którzy często padają ofiarami przemocy zwłaszcza we własnych środowiskach domowych. W pracy została także poruszona problematyka osób starszych jako sprawców przemocy oraz sposobów przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec osób w starszym wieku. W pracy magisterskiej opisano najczęstsze rodzaje zachowań przemocowych, których ofiarami padają osoby w starszym wieku. Opisano także przyczyny, przejawy i konsekwencje przemocy w stosunku do takich osób. Ukazano również statystyczny profil sprawców takiej przemocy. Skupiłem się też na opisaniu zjawiska starości w społeczeństwie w różnych wymiarach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.authorpl
Miazga, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.reviewerpl
Krawczyk, Ryszard - 129441
dc.date.accessioned
2021-04-22T21:31:55Z
dc.date.available
2021-04-22T21:31:55Z
dc.date.submittedpl
2021-04-16
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-146782-202500
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/269621
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Old age, violence, the elderly, seniors, home abuse
dc.subject.plpl
Starość, przemoc, osoby starsze, seniorzy, przemoc domowa
dc.titlepl
Seniorzy (osoby w wieku 60+) jako ofiary przemocy domowej
dc.title.alternativepl
Seniors (people aged 60+) as victims of home abuse
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
8
Wroclaw
6
Szczecin
4
Kielce
3
Rzeszów
3
Bydgoszcz
2
Bialystok
1
Chojnice
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available