Postawy młodzieży w wieku dorastania wobec zjawiska cyberprzemocy

master
dc.abstract.enTHE SUMMARY This is a research work. The beginning is an introduction to the research issues. The first chapter- based on the available literature- describes the main factors that resolve into the intensity of attitudes and their potential change, especially when it comes to teenagers. It also contains the theoretical knowledge about communicative role of the Internet, and its impact on social interactions among adolescents. At the end, it presents elementary definitions, classification and conditionings of cyber violence and its best known forms. The second chapter includes the methodology of my own research. It introduces the particular research problems, applied methods and tools, and the preparation of the research with the characteristic of the research group. The third chapter is the analysis of conducted research, which considers the knowledge, the affective relation and the common behaviors of the respondents towards cyber violence. The fourth chapter contains main generalizations and conclusions.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIE Praca posiada charakter badawczy. Wstęp stanowi wprowadzenie do problematyki badań. Rozdział pierwszy, w oparciu o analizę literatury przedmiotu, charakteryzuje poszczególne czynniki wpływające na intensywność przejawianych postaw oraz ich potencjalną zmianę, zwłaszcza w okresie adolescencji. Zawarta została w nim także wiedza teoretyczna dotycząca komunikacyjnej funkcji sieci internetowej, z uwzględnieniem wpływu jaki wywiera ona na młodych internautów. Umieszczono w nim także podstawowe definicje, przyczyny występowania oraz główne rodzaje zjawiska cyberprzemocy. Rozdział drugi obejmuje metodologię badań własnych, w której charakteryzuje szczegółowe problemy badawcze, wykorzystane metody i narzędzia badań oraz informacje związane z organizacją badań i charakterystyką grupy badawczej. Rozdział trzeci to analiza badań własnych, w której rozpatruje się wiedzę, stosunek emocjonalno-normatywny oraz przejawiane zachowania badanych wobec zjawiska cyberprzemocy. Rozdział czwarty przedstawia najważniejsze uogólnienia i wnioski z badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.authorBajak, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska-Litwa, Marta - 130848 pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:08:51Z
dc.date.available2020-07-23T23:08:51Z
dc.date.submitted2012-06-18pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-64875-64173pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178410
dc.languagepolpl
dc.subject.enAttitudes, adolescents, cyber-violence, cyber-bullyingpl
dc.subject.plPostawy, młodzież w wieku dorastania, cyberprzemocpl
dc.titlePostawy młodzieży w wieku dorastania wobec zjawiska cyberprzemocypl
dc.title.alternativeThe attitudes of the adolescents towards cyber-violencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
THE SUMMARY This is a research work. The beginning is an introduction to the research issues. The first chapter- based on the available literature- describes the main factors that resolve into the intensity of attitudes and their potential change, especially when it comes to teenagers. It also contains the theoretical knowledge about communicative role of the Internet, and its impact on social interactions among adolescents. At the end, it presents elementary definitions, classification and conditionings of cyber violence and its best known forms. The second chapter includes the methodology of my own research. It introduces the particular research problems, applied methods and tools, and the preparation of the research with the characteristic of the research group. The third chapter is the analysis of conducted research, which considers the knowledge, the affective relation and the common behaviors of the respondents towards cyber violence. The fourth chapter contains main generalizations and conclusions.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIE Praca posiada charakter badawczy. Wstęp stanowi wprowadzenie do problematyki badań. Rozdział pierwszy, w oparciu o analizę literatury przedmiotu, charakteryzuje poszczególne czynniki wpływające na intensywność przejawianych postaw oraz ich potencjalną zmianę, zwłaszcza w okresie adolescencji. Zawarta została w nim także wiedza teoretyczna dotycząca komunikacyjnej funkcji sieci internetowej, z uwzględnieniem wpływu jaki wywiera ona na młodych internautów. Umieszczono w nim także podstawowe definicje, przyczyny występowania oraz główne rodzaje zjawiska cyberprzemocy. Rozdział drugi obejmuje metodologię badań własnych, w której charakteryzuje szczegółowe problemy badawcze, wykorzystane metody i narzędzia badań oraz informacje związane z organizacją badań i charakterystyką grupy badawczej. Rozdział trzeci to analiza badań własnych, w której rozpatruje się wiedzę, stosunek emocjonalno-normatywny oraz przejawiane zachowania badanych wobec zjawiska cyberprzemocy. Rozdział czwarty przedstawia najważniejsze uogólnienia i wnioski z badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.authorpl
Bajak, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska-Litwa, Marta - 130848
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:08:51Z
dc.date.available
2020-07-23T23:08:51Z
dc.date.submittedpl
2012-06-18
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-64875-64173
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178410
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Attitudes, adolescents, cyber-violence, cyber-bullying
dc.subject.plpl
Postawy, młodzież w wieku dorastania, cyberprzemoc
dc.titlepl
Postawy młodzieży w wieku dorastania wobec zjawiska cyberprzemocy
dc.title.alternativepl
The attitudes of the adolescents towards cyber-violence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Niwy
1
Nowy Bugaj
1
Ploty
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available