Formy i osady korytowe w zlewni Zawoi ( Beskid Niski )

master
dc.abstract.enThe aim of this work was to carry out mapping in geomorphologic creek riverbed Zawoja in order to complete education. Geomorphologic mapping carried out allowed to determine the accuracy of the spatial differentiation of forms and riverbed deposits in the longitudinal profile pipe trough Zawoja and circumstances affecting the further development. Presented to the characteristics of the forms riverbed takes into account the forms of erosion and lateral cutters, as well as forms and accumulation tends to the qualitative and quantitative characterization. The first step to identify determinants of training trough was the analysis of the structure of the substrate (geological construction). Research analysis of the structural characteristics of the included riverbed rubbles and sediment texture, composition mechanical and composition of sediment and hand riverbed rubbles. Trough Creek Zawoja is changed by processes of erosion and accumulation during spate. Torrent match the structure of the riverbed system to changing natural conditions, changes and anthropogenic land use. It should be noted that the conditions of the natural catchment area are having a significant factor in Zawoja: process trough in the plan, the processes of erosion and accumulation. A significant impact on the structure of land use changes have Zawoja trough that began after World War II, because it led to a decrease in population density, which resulted in the disappearance of the agricultural activity, increasing forest cover, reducing flushing. This resulted in a reduction of deliveries to rubbles trough the pipe and increase erosion cutters.pl
dc.abstract.plZamierzeniem niniejszej pracy, było przeprowadzenie kartowania geomorfologicznego w korycie potoku Zawoja w celu poznania kompletnego wykształcenia koryta. Przeprowadzone kartowanie geomorfologiczne pozwoliło na określenie prawidłowości przestrzennego zróżnicowania form i osadów korytowych w profilu podłużnym koryta potoku Zawoja oraz uwarunkowań mających wpływ na dalszy jego rozwój. Przedstawiona poniżej charakterystyka form korytowych uwzględnia formy erozji wgłębnej oraz bocznej, a także formy akumulacyjne oraz zmierza do jakościowej i ilościowej ich charakterystyki. Pierwszy etap do rozpoznania uwarunkowań wykształcenia koryta stanowiła analiza struktury podłoża (budowy geologicznej). Badania rumowiska korytowego obejmowały analizę cech strukturalnych i teksturalnych, składu mechanicznego i petrograficznego oraz ułożenia rumowiska korytowego. Koryto potoku Zawoja jest przeobrażane przez procesy erozji i akumulacji podczas wezbrań. Potok dopasowuję strukturę systemu korytowego do zmieniających się warunków przyrodniczych, zmian antropogenicznych oraz użytkowania terenu. Konieczna jest również ochrona seminaturalnych odcinków koryta jeszcze niezdewastowanych przez nadmierną ingerencję człowieka. Warto również podkreślić, że warunki przyrodnicze w zlewni Zawoi są istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na: przebieg koryta w planie, procesy erozji i akumulacji. Człowiek również przyczynia się do kształtowania struktury koryta. Istotny wpływ na strukturę koryta Zawoi miały zmiany użytkowania ziemi, które zaczęły się po II wojnie światowej, ponieważ doprowadziły do spadku gęstości zaludnienia, co spowodowało zanik aktywności rolniczej, zwiększenie lesistości stoków, ograniczenie spłukiwania. Spowodowało to ograniczenie dostawy rumowiska do koryta potoku i wzrostu erozji wgłębnej.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorKrzemień, Kazimierz - 129544 pl
dc.contributor.authorRączka, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerIzmaiłow, Bogdana - 128384 pl
dc.contributor.reviewerKrzemień, Kazimierz - 129544 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:08:47Z
dc.date.available2020-07-24T19:08:47Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-77958-16444pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190415
dc.languagepolpl
dc.subject.enforms and settlement trough, trough structurepl
dc.subject.plformy i osady korytowe, struktura korytapl
dc.titleFormy i osady korytowe w zlewni Zawoi ( Beskid Niski )pl
dc.title.alternativeFormy i osady korytowe w zlewni Zawoi (Beskid Niski)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to carry out mapping in geomorphologic creek riverbed Zawoja in order to complete education. Geomorphologic mapping carried out allowed to determine the accuracy of the spatial differentiation of forms and riverbed deposits in the longitudinal profile pipe trough Zawoja and circumstances affecting the further development. Presented to the characteristics of the forms riverbed takes into account the forms of erosion and lateral cutters, as well as forms and accumulation tends to the qualitative and quantitative characterization. The first step to identify determinants of training trough was the analysis of the structure of the substrate (geological construction). Research analysis of the structural characteristics of the included riverbed rubbles and sediment texture, composition mechanical and composition of sediment and hand riverbed rubbles. Trough Creek Zawoja is changed by processes of erosion and accumulation during spate. Torrent match the structure of the riverbed system to changing natural conditions, changes and anthropogenic land use. It should be noted that the conditions of the natural catchment area are having a significant factor in Zawoja: process trough in the plan, the processes of erosion and accumulation. A significant impact on the structure of land use changes have Zawoja trough that began after World War II, because it led to a decrease in population density, which resulted in the disappearance of the agricultural activity, increasing forest cover, reducing flushing. This resulted in a reduction of deliveries to rubbles trough the pipe and increase erosion cutters.
dc.abstract.plpl
Zamierzeniem niniejszej pracy, było przeprowadzenie kartowania geomorfologicznego w korycie potoku Zawoja w celu poznania kompletnego wykształcenia koryta. Przeprowadzone kartowanie geomorfologiczne pozwoliło na określenie prawidłowości przestrzennego zróżnicowania form i osadów korytowych w profilu podłużnym koryta potoku Zawoja oraz uwarunkowań mających wpływ na dalszy jego rozwój. Przedstawiona poniżej charakterystyka form korytowych uwzględnia formy erozji wgłębnej oraz bocznej, a także formy akumulacyjne oraz zmierza do jakościowej i ilościowej ich charakterystyki. Pierwszy etap do rozpoznania uwarunkowań wykształcenia koryta stanowiła analiza struktury podłoża (budowy geologicznej). Badania rumowiska korytowego obejmowały analizę cech strukturalnych i teksturalnych, składu mechanicznego i petrograficznego oraz ułożenia rumowiska korytowego. Koryto potoku Zawoja jest przeobrażane przez procesy erozji i akumulacji podczas wezbrań. Potok dopasowuję strukturę systemu korytowego do zmieniających się warunków przyrodniczych, zmian antropogenicznych oraz użytkowania terenu. Konieczna jest również ochrona seminaturalnych odcinków koryta jeszcze niezdewastowanych przez nadmierną ingerencję człowieka. Warto również podkreślić, że warunki przyrodnicze w zlewni Zawoi są istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na: przebieg koryta w planie, procesy erozji i akumulacji. Człowiek również przyczynia się do kształtowania struktury koryta. Istotny wpływ na strukturę koryta Zawoi miały zmiany użytkowania ziemi, które zaczęły się po II wojnie światowej, ponieważ doprowadziły do spadku gęstości zaludnienia, co spowodowało zanik aktywności rolniczej, zwiększenie lesistości stoków, ograniczenie spłukiwania. Spowodowało to ograniczenie dostawy rumowiska do koryta potoku i wzrostu erozji wgłębnej.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Krzemień, Kazimierz - 129544
dc.contributor.authorpl
Rączka, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Izmaiłow, Bogdana - 128384
dc.contributor.reviewerpl
Krzemień, Kazimierz - 129544
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:08:47Z
dc.date.available
2020-07-24T19:08:47Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-77958-16444
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190415
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
forms and settlement trough, trough structure
dc.subject.plpl
formy i osady korytowe, struktura koryta
dc.titlepl
Formy i osady korytowe w zlewni Zawoi ( Beskid Niski )
dc.title.alternativepl
Formy i osady korytowe w zlewni Zawoi (Beskid Niski)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wieliczka
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available