Kaukaz jako inspiracja dla poetów XIX wieku na przykładzie wybranych utworów.

licenciate
dc.abstract.enThe Caucasus, regardless of the era, was an inspiration for Russian poets. Its popularity began in the 18th century. Especially in the nineteenth century, it enjoyed great recognition and was a frequent theme in literature. It can be found in the works of many artists of Russian nationality, regardless of the era in which they created, but in this work the author focused only on the 19th century.This land is located on the border between Europe and Asia, surrounded by the Caucasus mountains and the Black and Caspian seas. Over the centuries, this area was under the influence of various peoples. In the 18th century, it was conquered by the Russian Empire, which moved southward towards Persia.Michał Lermontov, Leo Tolstoy and Alexander Pushkin drew their inspiration from the Caucasus. This region, especially in the case of Lermontov, appears many times in his works. There is, among others in such works as "Caucasus", "Demon", "To the Caucasus" or in the most famous work of this poet, in "The Hero of Our Time". Alexander Pushkin is the author of an outstanding work entitled "Prisoner of the Caucasus", but Leo Tolstoy wrote "Prisoner of Caucasus."The Caucasus was not only an inspiration for Russian artists. It was also often a metaphor for the border, and for Russians it was the quintessence of the Orient. Other artists such as Gribojedow, Bestużew-Marliński, Odojewski or Poleżajew were also associated with this region.The first chapter analyzes the Caucasus as a literary motif on the example of selected works by Michał Lermontov. The second chapter discusses the inspiration of the Caucasus in the works of Tolstoy and Pushkin.The third chapter presents the difference between showing the Caucasus in Russian and Polish literature. It should be emphasized that the 19th century was a period of numerous deportations deep into Russia for Poles.It also shows the way in which the Caucasus was described by Taras Shevchenko, the best and most famous Ukrainian writer, who also wrote in the 19th century and drew inspiration from this land.In summary, the 19th century is the time of romantics. The oriental theme, which is undoubtedly the Caucasus, is an important part of Russian literary output. It was undoubtedly the most common area of ​​interest at that time. He was also an important point in the creative path of the above-mentioned poets.pl
dc.abstract.plKaukaz niezależnie od epoki był inspiracją dla rosyjskich poetów. Jego popularność rozpoczęła się w XVIII wieku. Zwłaszcza w XIX wieku cieszył się dużym uznaniem i był częstym motywem w literaturze. Można odnaleźć go w twórczości wielu twórców narodowości rosyjskiej bez względu na epokę, w której tworzyli, jednak w tej pracy Autorka skupiła się jedynie na XIX wieku.Kraina ta znajduje się na pograniczu Europy i Azji, otoczona górami Kaukazu oraz morzami, Czarnym oraz Kaspijskim. Na przestrzeni wieków teren ten znajdował się pod wpływami różnych ludów. W XVIII wieku został podbity przez Imperium Rosyjskie, które przesuwając się na południe, dążyło ku Persji. Michał Lermontow, Lew Tołstoj a także Aleksander Puszkin czerpali inspirację z Kaukazu. Region ten, zwłaszcza w przypadku Lermontowa, wielokrotnie pojawia się w jego twórczości. Obecny jest m.in. w takich utworach jak „Kaukaz”, „Demon”, „Do Kaukazu” czy w najsłynniejszym dziele tego poety, w „Bohaterze naszych czasów”. Aleksander Puszkin jest autorem wybitnego dzieła pod tytułem „Jeniec Kaukazu”, za to spod pióra Lwa Tołstoja wyszedł „Jeniec Kaukaski”.Kaukaz był bowiem nie tylko inspiracją dla twórców rosyjskich. Często stanowił także metaforę granicy, a dla Rosjan był kwintesencją orientu. Z regionem tym związani byli także inni twórcy tacy jak Gribojedow, Bestużew-Marliński, Odojewski czy Poleżajew.W pierwszym rozdziale dokonano analizy Kaukazu jako motywu literackiego na przykładzie wybranych utworów Michała Lermontowa. W drugim rozdziale omówiono inspirację Kaukazem w twórczości Tołstoja oraz Puszkina. W trzecim rozdziale przedstawiono różnicę pomiędzy ukazaniem Kaukazu w literaturze rosyjskiej i polskiej. Należy podkreślić, że XIX wiek to dla Polaków okres licznych zsyłek w głąb Rosji.Ukazano także sposób, w jaki Kaukaz został opisany przez Tarasa Szewczenkę, najlepszego i najsłynniejszego pisarza ukraińskiego, który także tworzył w XIX wieku i czerpał inspirację z tej krainy. Podsumowując, XIX wiek jest czasem romantyków. Motyw orientalny, jakim niewątpliwie jest Kaukaz, stanowią ważną część rosyjskiego dorobku literackiego. W tamtym okresie stanowił niewątpliwie najczęstszy obszar zainteresowań. Był także ważnym punktem w twórczej drodze wyżej wymienionych poetów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLewandowska, Olgapl
dc.contributor.authorMichalek, Dianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKuffel, Józef - 129664 pl
dc.contributor.reviewerLewandowska, Olgapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:34:13Z
dc.date.available2020-10-21T19:34:13Z
dc.date.submitted2020-09-26pl
dc.fieldofstudyjęzyk i kultura Rosjipl
dc.identifier.apddiploma-145536-247849pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250480
dc.languagepolpl
dc.subject.enCaucasus, Pushkin, Tolstoy, Lermontov, inspirations, 19th centurypl
dc.subject.plKaukaz, Puszkin, Tołstoj, Lermontow, inspiracje, XIX w.pl
dc.titleKaukaz jako inspiracja dla poetów XIX wieku na przykładzie wybranych utworów.pl
dc.title.alternativeCaucasus as an inspiration for 19th century poets on the example of selected workspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Caucasus, regardless of the era, was an inspiration for Russian poets. Its popularity began in the 18th century. Especially in the nineteenth century, it enjoyed great recognition and was a frequent theme in literature. It can be found in the works of many artists of Russian nationality, regardless of the era in which they created, but in this work the author focused only on the 19th century.This land is located on the border between Europe and Asia, surrounded by the Caucasus mountains and the Black and Caspian seas. Over the centuries, this area was under the influence of various peoples. In the 18th century, it was conquered by the Russian Empire, which moved southward towards Persia.Michał Lermontov, Leo Tolstoy and Alexander Pushkin drew their inspiration from the Caucasus. This region, especially in the case of Lermontov, appears many times in his works. There is, among others in such works as "Caucasus", "Demon", "To the Caucasus" or in the most famous work of this poet, in "The Hero of Our Time". Alexander Pushkin is the author of an outstanding work entitled "Prisoner of the Caucasus", but Leo Tolstoy wrote "Prisoner of Caucasus."The Caucasus was not only an inspiration for Russian artists. It was also often a metaphor for the border, and for Russians it was the quintessence of the Orient. Other artists such as Gribojedow, Bestużew-Marliński, Odojewski or Poleżajew were also associated with this region.The first chapter analyzes the Caucasus as a literary motif on the example of selected works by Michał Lermontov. The second chapter discusses the inspiration of the Caucasus in the works of Tolstoy and Pushkin.The third chapter presents the difference between showing the Caucasus in Russian and Polish literature. It should be emphasized that the 19th century was a period of numerous deportations deep into Russia for Poles.It also shows the way in which the Caucasus was described by Taras Shevchenko, the best and most famous Ukrainian writer, who also wrote in the 19th century and drew inspiration from this land.In summary, the 19th century is the time of romantics. The oriental theme, which is undoubtedly the Caucasus, is an important part of Russian literary output. It was undoubtedly the most common area of ​​interest at that time. He was also an important point in the creative path of the above-mentioned poets.
dc.abstract.plpl
Kaukaz niezależnie od epoki był inspiracją dla rosyjskich poetów. Jego popularność rozpoczęła się w XVIII wieku. Zwłaszcza w XIX wieku cieszył się dużym uznaniem i był częstym motywem w literaturze. Można odnaleźć go w twórczości wielu twórców narodowości rosyjskiej bez względu na epokę, w której tworzyli, jednak w tej pracy Autorka skupiła się jedynie na XIX wieku.Kraina ta znajduje się na pograniczu Europy i Azji, otoczona górami Kaukazu oraz morzami, Czarnym oraz Kaspijskim. Na przestrzeni wieków teren ten znajdował się pod wpływami różnych ludów. W XVIII wieku został podbity przez Imperium Rosyjskie, które przesuwając się na południe, dążyło ku Persji. Michał Lermontow, Lew Tołstoj a także Aleksander Puszkin czerpali inspirację z Kaukazu. Region ten, zwłaszcza w przypadku Lermontowa, wielokrotnie pojawia się w jego twórczości. Obecny jest m.in. w takich utworach jak „Kaukaz”, „Demon”, „Do Kaukazu” czy w najsłynniejszym dziele tego poety, w „Bohaterze naszych czasów”. Aleksander Puszkin jest autorem wybitnego dzieła pod tytułem „Jeniec Kaukazu”, za to spod pióra Lwa Tołstoja wyszedł „Jeniec Kaukaski”.Kaukaz był bowiem nie tylko inspiracją dla twórców rosyjskich. Często stanowił także metaforę granicy, a dla Rosjan był kwintesencją orientu. Z regionem tym związani byli także inni twórcy tacy jak Gribojedow, Bestużew-Marliński, Odojewski czy Poleżajew.W pierwszym rozdziale dokonano analizy Kaukazu jako motywu literackiego na przykładzie wybranych utworów Michała Lermontowa. W drugim rozdziale omówiono inspirację Kaukazem w twórczości Tołstoja oraz Puszkina. W trzecim rozdziale przedstawiono różnicę pomiędzy ukazaniem Kaukazu w literaturze rosyjskiej i polskiej. Należy podkreślić, że XIX wiek to dla Polaków okres licznych zsyłek w głąb Rosji.Ukazano także sposób, w jaki Kaukaz został opisany przez Tarasa Szewczenkę, najlepszego i najsłynniejszego pisarza ukraińskiego, który także tworzył w XIX wieku i czerpał inspirację z tej krainy. Podsumowując, XIX wiek jest czasem romantyków. Motyw orientalny, jakim niewątpliwie jest Kaukaz, stanowią ważną część rosyjskiego dorobku literackiego. W tamtym okresie stanowił niewątpliwie najczęstszy obszar zainteresowań. Był także ważnym punktem w twórczej drodze wyżej wymienionych poetów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowska, Olga
dc.contributor.authorpl
Michalek, Diana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kuffel, Józef - 129664
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowska, Olga
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:34:13Z
dc.date.available
2020-10-21T19:34:13Z
dc.date.submittedpl
2020-09-26
dc.fieldofstudypl
język i kultura Rosji
dc.identifier.apdpl
diploma-145536-247849
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250480
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Caucasus, Pushkin, Tolstoy, Lermontov, inspirations, 19th century
dc.subject.plpl
Kaukaz, Puszkin, Tołstoj, Lermontow, inspiracje, XIX w.
dc.titlepl
Kaukaz jako inspiracja dla poetów XIX wieku na przykładzie wybranych utworów.
dc.title.alternativepl
Caucasus as an inspiration for 19th century poets on the example of selected works
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
10
Wroclaw
7
Katowice
4
Bielsko-Biala
3
Gdansk
3
Boardman
2
Malbork
2
Poznan
2
Tbilisi
2

No access

No Thumbnail Available