Zarządzanie wizerunkiem szkoły w internecie.

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the school’s image on the Internet. The aim of this study was to get to know the process of management of it’s image on the Internet. In the theoretical chapter common knowledge was presented about image and public relations (both traditional and digital). Later, the specifics of management are displayed through education and the creation of the school’s image by using the Web and Social Media. Based on the data collected in both questionnaires and interviews and the analysis of their content, a number of conclusions were reached. In the surveyed schools, over 80% of students and 64% of parents use the Internet every day. This made the digital format the most important form of communication for the school. Both research groups supported the necessity of e-PR via their own Web sites and also profiles on facebook.com and youtube.com. However, effective management of the school’s image required the close cooperation of students, teachers, parents and administrators. Messages in the form of posts, photos and videos needed to be maintained and consistent with the interests and needs of the customers. E-PR and image-building activities via the Internet constituted a complementary form of communication to traditional means for customers of these institutions.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy dyplomowej uczyniono wizerunek szkoły w internecie. Celem podjętych badań własnych było poznanie procesu zarządzania wizerunkiem placówki oświatowej w sieci. W rozdziałach teoretycznych przedstawiono literaturę dotycząca wizerunku oraz public relations: tradycyjnego i w sieci. Następnie ukazana została specyfika zarządzania w oświacie oraz kreowania wizerunku szkoły poprzez strony WWW i social media. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety, wywiadu i analizy ich treści, pozwoliły dojść do ciekawych wniosków. W badanych szkołach ponad 80% uczniów i 64% rodziców korzystało z internetu codziennie, czyniąc go ważnym kanałem komunikacji z otoczeniem szkoły. Obie grupy badawcze poparły konieczność działań e-PR poprzez szkolne strony WWW i profile na facebook.com i youtube.com. Skuteczne zarządzanie wizerunkiem szkoły wymagało jednak ścisłej współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Komunikaty w postaci postów, zdjęć i filmów musiały być zawsze aktualne i zgodne z zainteresowaniami i potrzebami odbiorców. E-PR i działania wizerunkowe poprzez internet stanowiły formę uzupełniającą dla tradycyjnych sposobów komunikacji klientów szkoły z placówką.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.authorRogozińska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:29:30Z
dc.date.available2020-07-24T15:29:30Z
dc.date.submitted2013-06-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-74158-151568pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187001
dc.languagepolpl
dc.subject.enIMAGE- INTERNET- MANAGEMENT- PUBLIC RELATIONS- SOCIAL MEDIA- WEBSITEpl
dc.subject.plINTERNET - PUBLIC RELATIONS- SOCIAL MEDIA- STRONA WWW- WIZERUNEK- ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie wizerunkiem szkoły w internecie.pl
dc.title.alternativeManagement of the school’s image on the Internet.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the school’s image on the Internet. The aim of this study was to get to know the process of management of it’s image on the Internet. In the theoretical chapter common knowledge was presented about image and public relations (both traditional and digital). Later, the specifics of management are displayed through education and the creation of the school’s image by using the Web and Social Media. Based on the data collected in both questionnaires and interviews and the analysis of their content, a number of conclusions were reached. In the surveyed schools, over 80% of students and 64% of parents use the Internet every day. This made the digital format the most important form of communication for the school. Both research groups supported the necessity of e-PR via their own Web sites and also profiles on facebook.com and youtube.com. However, effective management of the school’s image required the close cooperation of students, teachers, parents and administrators. Messages in the form of posts, photos and videos needed to be maintained and consistent with the interests and needs of the customers. E-PR and image-building activities via the Internet constituted a complementary form of communication to traditional means for customers of these institutions.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej uczyniono wizerunek szkoły w internecie. Celem podjętych badań własnych było poznanie procesu zarządzania wizerunkiem placówki oświatowej w sieci. W rozdziałach teoretycznych przedstawiono literaturę dotycząca wizerunku oraz public relations: tradycyjnego i w sieci. Następnie ukazana została specyfika zarządzania w oświacie oraz kreowania wizerunku szkoły poprzez strony WWW i social media. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem ankiety, wywiadu i analizy ich treści, pozwoliły dojść do ciekawych wniosków. W badanych szkołach ponad 80% uczniów i 64% rodziców korzystało z internetu codziennie, czyniąc go ważnym kanałem komunikacji z otoczeniem szkoły. Obie grupy badawcze poparły konieczność działań e-PR poprzez szkolne strony WWW i profile na facebook.com i youtube.com. Skuteczne zarządzanie wizerunkiem szkoły wymagało jednak ścisłej współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Komunikaty w postaci postów, zdjęć i filmów musiały być zawsze aktualne i zgodne z zainteresowaniami i potrzebami odbiorców. E-PR i działania wizerunkowe poprzez internet stanowiły formę uzupełniającą dla tradycyjnych sposobów komunikacji klientów szkoły z placówką.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.authorpl
Rogozińska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:29:30Z
dc.date.available
2020-07-24T15:29:30Z
dc.date.submittedpl
2013-06-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-74158-151568
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187001
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
IMAGE- INTERNET- MANAGEMENT- PUBLIC RELATIONS- SOCIAL MEDIA- WEBSITE
dc.subject.plpl
INTERNET - PUBLIC RELATIONS- SOCIAL MEDIA- STRONA WWW- WIZERUNEK- ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Zarządzanie wizerunkiem szkoły w internecie.
dc.title.alternativepl
Management of the school’s image on the Internet.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Rzeszów
7
Warsaw
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Otwock
1
Wodzisław Śląski
1

No access

No Thumbnail Available