Zasada dobrego sąsiedztwa jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy

master
dc.abstract.enThis work discuss legal nature of decision on the conditions of building and its place in the Polish legal system. Moreover, it presents notions used by the legislator connected with the principle of a good neighbourhood, the method of conducting the urban analysis and explais the terms connected with requirements for new buildings. The work takes into account in particular concepts presented in the legal literature and judical decisions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca omawia charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy oraz jej miejsce w polskim systemie prawa. Ponadto, przedstawia pojęcia używane przez ustawodawcę do opisu zasady dobrego sąsiedztwa, sposób przeprowadzania analizy urbanistycznej oraz wyjaśnia określenia związane z wymaganiami dotyczącymi nowej zabudowy. Praca uwzględnia w szczególności koncepcje pojawiające się w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMałysa-Sulińska, Katarzyna - 141994 pl
dc.contributor.authorFilapek, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMałysa-Sulińska, Katarzyna - 141994 pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T22:40:29Z
dc.date.available2022-07-11T22:40:29Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-161094-261307pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296344
dc.languagepolpl
dc.subject.endecision on the conditions of building, decision of location, administrative decision, town and country planningpl
dc.subject.pldecyzja o warunkach zabudowy, decyzja lokalizacyjna, decyzja administracyjna, planowanie przestrzennepl
dc.titleZasada dobrego sąsiedztwa jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowypl
dc.title.alternativeThe principle of a good neighbourhood as a premis of giving decision on the conditions of buildingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work discuss legal nature of decision on the conditions of building and its place in the Polish legal system. Moreover, it presents notions used by the legislator connected with the principle of a good neighbourhood, the method of conducting the urban analysis and explais the terms connected with requirements for new buildings. The work takes into account in particular concepts presented in the legal literature and judical decisions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca omawia charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy oraz jej miejsce w polskim systemie prawa. Ponadto, przedstawia pojęcia używane przez ustawodawcę do opisu zasady dobrego sąsiedztwa, sposób przeprowadzania analizy urbanistycznej oraz wyjaśnia określenia związane z wymaganiami dotyczącymi nowej zabudowy. Praca uwzględnia w szczególności koncepcje pojawiające się w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Małysa-Sulińska, Katarzyna - 141994
dc.contributor.authorpl
Filapek, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Małysa-Sulińska, Katarzyna - 141994
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.date.accessioned
2022-07-11T22:40:29Z
dc.date.available
2022-07-11T22:40:29Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-161094-261307
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296344
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
decision on the conditions of building, decision of location, administrative decision, town and country planning
dc.subject.plpl
decyzja o warunkach zabudowy, decyzja lokalizacyjna, decyzja administracyjna, planowanie przestrzenne
dc.titlepl
Zasada dobrego sąsiedztwa jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy
dc.title.alternativepl
The principle of a good neighbourhood as a premis of giving decision on the conditions of building
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available
Collections