Starożytni Rugiowie w ujęciu antycznych źródeł pisanych i literatury przedmiotu : przyczynek do dyskusji na temat "grupy gustowskiej"

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:46:40Z
dc.abstract.enThe article is an attempt to show main limitations, which become during the process of interpretation of archaeological records associated with so-called the Gustow group (named after the cemetery in Gustow on the Rügen island) in the light of Roman written sources about the ancient Rugians and other tribes, which have settled in the southwestern part of the Baltic coast. The Gustow group is an archaeological phenomenon, defined as a cultural group which has been shaped in the early Roman Period (I-II centuries AD) in the Lower Oder region and on near-by islands with a crucial role of the Rügen, where a numerous material traces of settlement is recorded. Ethnic diversity of this part of the Barbaricum, which is emerged from the ancient sources (although all former and current attempts to interpret them) is fragmentary and deformed in the result of different factors, including the specific nature of the historical source.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł ukazuje możliwości i problemy interpretacji źródeł archeologicznych wiązanych z tzw. grupą gustowską (której nazwa pochodzi od nekropoli odkrytej w miejscowości Gustow na Rugii) w świetle przekazów autorów rzymskich traktujących o starożytnych Rugiach oraz innych plemionach, które miały wówczas zamieszkiwać południowo-zachodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego. Wspomniany fenomen archeologiczny definiuje się jako grupę kulturową, która ukształtowana została we wczesnym okresie wpływów rzymskich (I i II w. n.e.) w rejonie ujścia Odry oraz na terytorium pobliskich wysp, przy czym kluczowe znaczenie wydaje się mieć tutaj terytorium wyspy Rugii, gdzie zaobserwowano wyjątkowo liczne ślady osadnictwa. Obraz zróżnicowania etnicznego tej części Barbaricum wyłaniający się z przekazów antycznych (mimo podejmowanych na przestrzeni lat prób interpretacji, do których zaliczyć trzeba nie tylko dawne ustalenia badaczy niemieckich posługujących się tzw. metodą etniczną, ale także pewne kwestie podejmowane dziś przy użyciu narzędzi oferowanych przez historyków czy filologów klasycznych) jest fragmentaryczny i zdeformowany, na co składają się rozmaite czynniki, włączając w to specyficzną naturę źródła historycznego.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Archeologiipl
dc.contributor.authorRaczyńska-Kruk, Marta - 175842 pl
dc.date.accession2018-09-25pl
dc.date.accessioned2018-09-25T09:45:40Z
dc.date.available2018-09-25T09:45:40Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 23-25pl
dc.description.number23 (4)pl
dc.description.physical9-25pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26361/ZNTDSP.09.2018.23.01pl
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57337
dc.identifier.weblinkhttp://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+23_4_2018/0b7fec23-b172-4c3a-b231-ddade5fa7107#page=9pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enRugianspl
dc.subject.enRoman Periodpl
dc.subject.enthe Gustow grouppl
dc.subject.enBarbaricumpl
dc.subject.enancient sourcespl
dc.subject.plRugiowiepl
dc.subject.plokres wpływów rzymskichpl
dc.subject.plgrupa gustowskapl
dc.subject.plBarbaricumpl
dc.subject.plźródła pisanepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleStarożytni Rugiowie w ujęciu antycznych źródeł pisanych i literatury przedmiotu : przyczynek do dyskusji na temat "grupy gustowskiej"pl
dc.title.alternativeAncient Rugians in the light of ancient written sources and source literature : contribution to a discussion on archaeological recordspl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.title.volumeHistoria i archeologiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:46:40Z
dc.abstract.enpl
The article is an attempt to show main limitations, which become during the process of interpretation of archaeological records associated with so-called the Gustow group (named after the cemetery in Gustow on the Rügen island) in the light of Roman written sources about the ancient Rugians and other tribes, which have settled in the southwestern part of the Baltic coast. The Gustow group is an archaeological phenomenon, defined as a cultural group which has been shaped in the early Roman Period (I-II centuries AD) in the Lower Oder region and on near-by islands with a crucial role of the Rügen, where a numerous material traces of settlement is recorded. Ethnic diversity of this part of the Barbaricum, which is emerged from the ancient sources (although all former and current attempts to interpret them) is fragmentary and deformed in the result of different factors, including the specific nature of the historical source.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł ukazuje możliwości i problemy interpretacji źródeł archeologicznych wiązanych z tzw. grupą gustowską (której nazwa pochodzi od nekropoli odkrytej w miejscowości Gustow na Rugii) w świetle przekazów autorów rzymskich traktujących o starożytnych Rugiach oraz innych plemionach, które miały wówczas zamieszkiwać południowo-zachodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego. Wspomniany fenomen archeologiczny definiuje się jako grupę kulturową, która ukształtowana została we wczesnym okresie wpływów rzymskich (I i II w. n.e.) w rejonie ujścia Odry oraz na terytorium pobliskich wysp, przy czym kluczowe znaczenie wydaje się mieć tutaj terytorium wyspy Rugii, gdzie zaobserwowano wyjątkowo liczne ślady osadnictwa. Obraz zróżnicowania etnicznego tej części Barbaricum wyłaniający się z przekazów antycznych (mimo podejmowanych na przestrzeni lat prób interpretacji, do których zaliczyć trzeba nie tylko dawne ustalenia badaczy niemieckich posługujących się tzw. metodą etniczną, ale także pewne kwestie podejmowane dziś przy użyciu narzędzi oferowanych przez historyków czy filologów klasycznych) jest fragmentaryczny i zdeformowany, na co składają się rozmaite czynniki, włączając w to specyficzną naturę źródła historycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Archeologii
dc.contributor.authorpl
Raczyńska-Kruk, Marta - 175842
dc.date.accessionpl
2018-09-25
dc.date.accessioned
2018-09-25T09:45:40Z
dc.date.available
2018-09-25T09:45:40Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 23-25
dc.description.numberpl
23 (4)
dc.description.physicalpl
9-25
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26361/ZNTDSP.09.2018.23.01
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57337
dc.identifier.weblinkpl
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+23_4_2018/0b7fec23-b172-4c3a-b231-ddade5fa7107#page=9
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Rugians
dc.subject.enpl
Roman Period
dc.subject.enpl
the Gustow group
dc.subject.enpl
Barbaricum
dc.subject.enpl
ancient sources
dc.subject.plpl
Rugiowie
dc.subject.plpl
okres wpływów rzymskich
dc.subject.plpl
grupa gustowska
dc.subject.plpl
Barbaricum
dc.subject.plpl
źródła pisane
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Starożytni Rugiowie w ujęciu antycznych źródeł pisanych i literatury przedmiotu : przyczynek do dyskusji na temat "grupy gustowskiej"
dc.title.alternativepl
Ancient Rugians in the light of ancient written sources and source literature : contribution to a discussion on archaeological records
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.title.volumepl
Historia i archeologia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Downloads
raczynska-kruk_starozytni_rugiowie_w_ujeciu_antycznych_zrodel_2018.pdf
17