Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa jako forma sprawiedliwości naprawczej w Polsce

master
dc.abstract.enConflicts are an inseparable element of social life, therefore the legal system should have many institutions that guarantee various ways of solving them. This thesis explains the relationship between the criminal policy and the justice system – then introduces two of its models, based on retributive justice and restorative justice, which propose extremely different methods of dispute resolution. The main purpose of this thesis is to present the assumptions of the second of the above-mentioned concepts and its impact on the Polish justice system, with particular emphasis on the institution of victim-offender mediation, as well as to show the effectiveness of this concept by analyzing statistical data on the number of mediation proceedings conducted durring 2013- 2020 in Poland.pl
dc.abstract.plKonflikty są nieodłącznym elementem życia społecznego, dlatego w systemie prawa działać powinno wiele instytucji, które gwarantują różne sposoby ich rozwiązywania. Niniejsza praca objaśnia zależności między polityką karną a systemem wymiaru sprawiedliwości oraz przybliża na ich podstawie dwa jego modele, opierające się na sprawiedliwości retrybutywnej i sprawiedliwości naprawczej, które proponują skrajnie różne metody rozwiązywania sporów. Głównym celem pracy jest przedstawienie założeń drugiej z wyżej wymienionych koncepcji oraz jej wpływu na polski system wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji mediacji między ofiarą i sprawcą przestępstwa, a także ukazanie skuteczności tej koncepcji poprzez analizę danych statystycznych dotyczących ilości przeprowadzonych postępowań mediacyjnych w latach 2013-2020 w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.authorKusek, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.date.accessioned2022-09-30T21:38:15Z
dc.date.available2022-09-30T21:38:15Z
dc.date.submitted2022-09-30pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-159059-295590pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300594
dc.languagepolpl
dc.subject.encriminal policy, justice system, restorative justice, victim-offender mediationpl
dc.subject.plpolityka karna, wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość naprawcza, mediacja karnapl
dc.titleMediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa jako forma sprawiedliwości naprawczej w Polscepl
dc.title.alternativeVictim-offender mediation as a form of restorative justice in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Conflicts are an inseparable element of social life, therefore the legal system should have many institutions that guarantee various ways of solving them. This thesis explains the relationship between the criminal policy and the justice system – then introduces two of its models, based on retributive justice and restorative justice, which propose extremely different methods of dispute resolution. The main purpose of this thesis is to present the assumptions of the second of the above-mentioned concepts and its impact on the Polish justice system, with particular emphasis on the institution of victim-offender mediation, as well as to show the effectiveness of this concept by analyzing statistical data on the number of mediation proceedings conducted durring 2013- 2020 in Poland.
dc.abstract.plpl
Konflikty są nieodłącznym elementem życia społecznego, dlatego w systemie prawa działać powinno wiele instytucji, które gwarantują różne sposoby ich rozwiązywania. Niniejsza praca objaśnia zależności między polityką karną a systemem wymiaru sprawiedliwości oraz przybliża na ich podstawie dwa jego modele, opierające się na sprawiedliwości retrybutywnej i sprawiedliwości naprawczej, które proponują skrajnie różne metody rozwiązywania sporów. Głównym celem pracy jest przedstawienie założeń drugiej z wyżej wymienionych koncepcji oraz jej wpływu na polski system wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji mediacji między ofiarą i sprawcą przestępstwa, a także ukazanie skuteczności tej koncepcji poprzez analizę danych statystycznych dotyczących ilości przeprowadzonych postępowań mediacyjnych w latach 2013-2020 w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.authorpl
Kusek, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.date.accessioned
2022-09-30T21:38:15Z
dc.date.available
2022-09-30T21:38:15Z
dc.date.submittedpl
2022-09-30
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159059-295590
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300594
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
criminal policy, justice system, restorative justice, victim-offender mediation
dc.subject.plpl
polityka karna, wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość naprawcza, mediacja karna
dc.titlepl
Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa jako forma sprawiedliwości naprawczej w Polsce
dc.title.alternativepl
Victim-offender mediation as a form of restorative justice in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Siedlce
5
Warsaw
4
Vilnius
3
Wejherowo
2

No access

No Thumbnail Available
Collections