Wpływ marketingu politycznego na kampanie wyborcze. Wybrane zagadnienia.

master
dc.abstract.enThis paper concerns the application of marketing in politics and its direct impact on the course of election campaigns. As a starting point was accepted historical background of the title issues and reflections on economic marketing. Respectively has been described the marketing way in campaigns with its every single characteristics and role of the media, which has been seemed to be significant in this sense. A key aspect of political marketing is also the choice of an appropriate electoral strategy, that provides effective reach of the political offer to the customers. A successful campaign should be based on a few basic elements, of which the most important is: market segmentation, creation a positive image of the political entity and the selection of appropriate communication channels and promotion tools. The aim of this thesis was to show the influence of marketing techniques (such as political advertising) on the campaign, which was presented on the example of Polish and American election campaigns.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy kwestii zastosowania marketingu w polityce i jego bezpośredniego wpływu na przebieg kampanii wyborczych. Za punkt wyjścia został przyjęty rys historyczny tytułowego zagadnienia oraz rozważania na temat marketingu gospodarczego. Kolejno został opisany marketingowy sposób prowadzenia kampanii z jego charakterystycznymi cechami, a także rola mediów, która w takim ujęciu wydaje się być znamienna. Kluczowym aspektem marketingu politycznego jest również wybór odpowiedniej strategii wyborczej, która zapewnia efektywne dotarcie z ofertą polityczną do odbiorców. Skuteczna kampania wyborcza powinna opierać się kilku podstawowych elementach, z których za najważniejsze uznaje się: segmentację rynku, kreację odpowiedniego wizerunku podmiotu politycznego oraz wybór właściwych kanałów komunikacji i narzędzi promocji. Celem pracy było ukazanie wypływu technik marketingowych (np. reklamy politycznej) na przebieg kampanii, co zostało zaprezentowane na przykładzie polskich i amerykańskich kampanii wyborczych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorBanyś, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:58:11Z
dc.date.available2020-07-24T09:58:11Z
dc.date.submitted2012-09-27pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-68704-136037pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181910
dc.languagepolpl
dc.subject.enelection campaign, political marketing, strategy, political advertising, surveyspl
dc.subject.plkampania wyborcza, marketing polityczny, strategia, reklama polityczna, sondażepl
dc.titleWpływ marketingu politycznego na kampanie wyborcze. Wybrane zagadnienia.pl
dc.title.alternativeThe impact of political marketing on election campaigns. Selected issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper concerns the application of marketing in politics and its direct impact on the course of election campaigns. As a starting point was accepted historical background of the title issues and reflections on economic marketing. Respectively has been described the marketing way in campaigns with its every single characteristics and role of the media, which has been seemed to be significant in this sense. A key aspect of political marketing is also the choice of an appropriate electoral strategy, that provides effective reach of the political offer to the customers. A successful campaign should be based on a few basic elements, of which the most important is: market segmentation, creation a positive image of the political entity and the selection of appropriate communication channels and promotion tools. The aim of this thesis was to show the influence of marketing techniques (such as political advertising) on the campaign, which was presented on the example of Polish and American election campaigns.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy kwestii zastosowania marketingu w polityce i jego bezpośredniego wpływu na przebieg kampanii wyborczych. Za punkt wyjścia został przyjęty rys historyczny tytułowego zagadnienia oraz rozważania na temat marketingu gospodarczego. Kolejno został opisany marketingowy sposób prowadzenia kampanii z jego charakterystycznymi cechami, a także rola mediów, która w takim ujęciu wydaje się być znamienna. Kluczowym aspektem marketingu politycznego jest również wybór odpowiedniej strategii wyborczej, która zapewnia efektywne dotarcie z ofertą polityczną do odbiorców. Skuteczna kampania wyborcza powinna opierać się kilku podstawowych elementach, z których za najważniejsze uznaje się: segmentację rynku, kreację odpowiedniego wizerunku podmiotu politycznego oraz wybór właściwych kanałów komunikacji i narzędzi promocji. Celem pracy było ukazanie wypływu technik marketingowych (np. reklamy politycznej) na przebieg kampanii, co zostało zaprezentowane na przykładzie polskich i amerykańskich kampanii wyborczych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Banyś, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:58:11Z
dc.date.available
2020-07-24T09:58:11Z
dc.date.submittedpl
2012-09-27
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-68704-136037
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181910
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
election campaign, political marketing, strategy, political advertising, surveys
dc.subject.plpl
kampania wyborcza, marketing polityczny, strategia, reklama polityczna, sondaże
dc.titlepl
Wpływ marketingu politycznego na kampanie wyborcze. Wybrane zagadnienia.
dc.title.alternativepl
The impact of political marketing on election campaigns. Selected issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Dublin
1
Krasnystaw
1
Lodz
1
Olsztyn
1
Poznan
1
Strzegom
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available