Wpływ historii i tradycji na obraz współczesnego społeczeństwa japońskiego.

licenciate
dc.abstract.enThis paper defines how determined is the modern Japanese society. Through careful analysis of the history and culture, it is possible to determine the extent to which attachment to tradition and old habits affect people's behavior.At first we get to know the mechanisms that shaped Japanese society. Through contact with a different culture, Japan has continuously grown. Also, thanks to modifications of foreign influences they created their own unique cultural heritage. The basic principles of co-existence was driven by religion which, despite considerable differences, coexisted together to form a coherent whole. In later times, the specific impact on the image of society had evolved at the end of the aristocracy. From that moment the biggest clans of Japan competed with each other for the position of the most influential family. That position guaranteed not only respect and consideration, but also the impact on the fate and method of statecraft.The emergence of Japan's feudal system years later did not cause the total collapse of the aristocracy. I still enjoyed the respect, but they had no real power. In recent years there has been a series of struggles associated with the desire of individual dominance of feudal lords, the daimyo. Despite the chaotic course of this period it developed a lot of positives that are today considered to be the foundation of Japan. This was at least in the case of the emergence of a class of warriors, the samurai. Their courage and bravery still impresses not only with native Japanese, but also to foreigners.At that time, there have been first contacts with Europeans. Seeing their lead in the topic of technology and manners, Japan decides to separate from those traditions which slowed its growth to become a modern state. But when it was realized how big the impact of the West has on society, it was decided to close isolation from the rest of the world.At that time, there have been the first contact with Europeans. Seeing their lead in the topic of technology and manners, Japan has decided to separate from those traditions which slowed its growth to become a modern state. But when it was realized how big the impact of the West has on society, it was decided to isolate from the rest of the world.After the collapse of the feudal system, it was decided to restore the former glory of the Emperor. He was to be the supreme authority, and the people were owed him obedience and worship. From this point on Japan continuously influenced the path of competing with other countries. It strived to become a powerhouse in the world. However, this was thwarted by taking part in WW II, in which Japan has suffered significant losses. The greatest tragedy is considered to drain of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki.After these events, both the U.S. occupation and the newly adopted external currents contributed to today's society. Japan is a country that is able to uniquely combine elements and beliefs of the past and modern thought and art. On the one hand we have the image of a restrictive society divided into categories, where everyone has a job to do. On the other, however, we have individuals not fearing to express themselves through extravagant appearance, abnormal behavior, or devotion to something more than just a career development and learning. It shows that Japan is extremely varied. On one hand they respect old customs and traditions, and on the other hand they pursuit modernity. Present image of society was affected by both internal and external factors, that is infiltration of different cultures to japanese awareness. it is not however possible to admittedly define if it will have a positive result.pl
dc.abstract.plWPŁYW HISTORII I TRADYCJI NA OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃŚTWA JAPOŃSKIEGOPraca ta definiuje, jak określane jest współczesne społeczeństwo japońskie. Dzięki dokładnej analizie historyczno kulturowej, możliwe jest ustalenie, w jakim stopniu przywiązanie do tradycji i dawnych obyczajów wpływa na zachowanie dzisiejszego narodu. Na początku poznajemy mechanizmy kształtowania się społeczeństwa japońskiego. Poprzez kontakt z inną kulturą, Japonia stale się rozwijała. Również dzięki modyfikacjom obcych wpływów stworzyli własne i niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe. Podstawowe zasady współżycia kreowały religie, które mimo sporych rozbieżności współegzystowały ze sobą, tworząc spójną całość. W późniejszych czasach, szczegółowy wpływ na obraz społeczeństwa miało wykształtowanie się klasy arystokracji. Od tego momentu największe klany na dworze japońskim rywalizowały między sobą o pozycję najbardziej wpływowej rodziny. Gwarantowało to nie tylko szacunek i poważanie, ale również wpływ na losy i sposób rządzenia państwem. Pojawienie się systemu feudalnego Japonii lata później nie spowodowało całkowity upadek arystokracji. Wciąż cieszyli się poszanowaniem, ale nie mieli faktycznej władzy. W tych latach nastąpiła seria walk związanych z chęcią dominacji poszczególnych panów feudalnych, czyli daimyo. Mimo chaotycznego przebiegu, okres ten wykształcił wiele pozytywów, które są dziś uważane za fundament Japonii. Tak było chociażby w przypadku wykształcenia się klasy wojowników, czyli samurajów. Ich odwaga i waleczność do dziś imponuje rodzimym Japończykom i cudzoziemcom. W tym czasie nastąpiły pierwsze kontakty z Europejczykami. Widząc ich przewagę w temacie technologii i obyczajów, Japonia postanawia odseparować się od tych tradycji, które spowalniały jej rozwój aby stać się państwem nowoczesnym. Jednak kiedy zdano sobie sprawę, jak bardzo duży wpływ Zachód ma na społeczeństwo, zdecydowano się na ścisłą izolację przed resztą świata. Po epoce feudalnej postanowiono przywrócić dawną chwałę cesarzowi. Miał on stanowić najwyższą władzę, a ludzie byli mu winni posłuszeństwo i cześć. Od tego momentu Japonia nieprzerwanie wpłynęła na ścieżkę rywalizacji z innymi krajami. Usilnie dążyła do osiągnięcia statusu potęgi na skalę światową. Zostało to jednak udaremnione przez udział w II wojnie światowej, w której Japonia poniosła znaczne straty. Za największą tragedię uważa się spuszczenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Po tych wydarzeniach zarówno okupacja amerykańska jak i nowo przyjmowane zewnętrzne nurty, wpłynęły na dzisiejsze społeczeństwo. Łączy się to jednak w swoisty sposób z tradycją oraz mądrością odziedziczoną po przodkach. Japonia jest krajem, który w sposób wyjątkowy potrafi łączyć w sobie elementy i wierzenia sprzed lat oraz myśli i sztuki nowoczesne. Z jednej strony mamy obraz restrykcyjnego społeczeństwa podzielonego na kategorie, gdzie każdy ma swoje zadanie do wykonania. Z drugiej jednak mamy jednostki nie bojące się wyrażania siebie poprzez ekstrawagancki wygląd, odbiegające od normy zachowanie, czy poświęcenie się czemuś więcej niż tylko rozwojowi kariery czy nauki. Pokazuje to, że Japonia jest skrajnie zróżnicowana. Z jednej strony mamy poszanowanie dla starych obyczajów i tradycji, a z drugiej pogoń za nowoczesnością. Na obecny obraz społeczeństwa wpłynęły zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, czyli przenikanie innych kultur do świadomości Japończyków. Nie można jednak dokładnie określić, czy przyniesie to pozytywny skutek.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.authorStopa, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGuzik, Joannapl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:46:20Z
dc.date.available2020-07-24T21:46:20Z
dc.date.submitted2013-10-31pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-83407-115386pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192861
dc.languagepolpl
dc.subject.enJapan, tradition, history, diversity, culturepl
dc.subject.plJaponia, tradycja, historia, zróżnicowanie, kulturapl
dc.titleWpływ historii i tradycji na obraz współczesnego społeczeństwa japońskiego.pl
dc.title.alternativeInfluance of history and tradition on modern Japanese society.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper defines how determined is the modern Japanese society. Through careful analysis of the history and culture, it is possible to determine the extent to which attachment to tradition and old habits affect people's behavior.At first we get to know the mechanisms that shaped Japanese society. Through contact with a different culture, Japan has continuously grown. Also, thanks to modifications of foreign influences they created their own unique cultural heritage. The basic principles of co-existence was driven by religion which, despite considerable differences, coexisted together to form a coherent whole. In later times, the specific impact on the image of society had evolved at the end of the aristocracy. From that moment the biggest clans of Japan competed with each other for the position of the most influential family. That position guaranteed not only respect and consideration, but also the impact on the fate and method of statecraft.The emergence of Japan's feudal system years later did not cause the total collapse of the aristocracy. I still enjoyed the respect, but they had no real power. In recent years there has been a series of struggles associated with the desire of individual dominance of feudal lords, the daimyo. Despite the chaotic course of this period it developed a lot of positives that are today considered to be the foundation of Japan. This was at least in the case of the emergence of a class of warriors, the samurai. Their courage and bravery still impresses not only with native Japanese, but also to foreigners.At that time, there have been first contacts with Europeans. Seeing their lead in the topic of technology and manners, Japan decides to separate from those traditions which slowed its growth to become a modern state. But when it was realized how big the impact of the West has on society, it was decided to close isolation from the rest of the world.At that time, there have been the first contact with Europeans. Seeing their lead in the topic of technology and manners, Japan has decided to separate from those traditions which slowed its growth to become a modern state. But when it was realized how big the impact of the West has on society, it was decided to isolate from the rest of the world.After the collapse of the feudal system, it was decided to restore the former glory of the Emperor. He was to be the supreme authority, and the people were owed him obedience and worship. From this point on Japan continuously influenced the path of competing with other countries. It strived to become a powerhouse in the world. However, this was thwarted by taking part in WW II, in which Japan has suffered significant losses. The greatest tragedy is considered to drain of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki.After these events, both the U.S. occupation and the newly adopted external currents contributed to today's society. Japan is a country that is able to uniquely combine elements and beliefs of the past and modern thought and art. On the one hand we have the image of a restrictive society divided into categories, where everyone has a job to do. On the other, however, we have individuals not fearing to express themselves through extravagant appearance, abnormal behavior, or devotion to something more than just a career development and learning. It shows that Japan is extremely varied. On one hand they respect old customs and traditions, and on the other hand they pursuit modernity. Present image of society was affected by both internal and external factors, that is infiltration of different cultures to japanese awareness. it is not however possible to admittedly define if it will have a positive result.
dc.abstract.plpl
WPŁYW HISTORII I TRADYCJI NA OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃŚTWA JAPOŃSKIEGOPraca ta definiuje, jak określane jest współczesne społeczeństwo japońskie. Dzięki dokładnej analizie historyczno kulturowej, możliwe jest ustalenie, w jakim stopniu przywiązanie do tradycji i dawnych obyczajów wpływa na zachowanie dzisiejszego narodu. Na początku poznajemy mechanizmy kształtowania się społeczeństwa japońskiego. Poprzez kontakt z inną kulturą, Japonia stale się rozwijała. Również dzięki modyfikacjom obcych wpływów stworzyli własne i niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe. Podstawowe zasady współżycia kreowały religie, które mimo sporych rozbieżności współegzystowały ze sobą, tworząc spójną całość. W późniejszych czasach, szczegółowy wpływ na obraz społeczeństwa miało wykształtowanie się klasy arystokracji. Od tego momentu największe klany na dworze japońskim rywalizowały między sobą o pozycję najbardziej wpływowej rodziny. Gwarantowało to nie tylko szacunek i poważanie, ale również wpływ na losy i sposób rządzenia państwem. Pojawienie się systemu feudalnego Japonii lata później nie spowodowało całkowity upadek arystokracji. Wciąż cieszyli się poszanowaniem, ale nie mieli faktycznej władzy. W tych latach nastąpiła seria walk związanych z chęcią dominacji poszczególnych panów feudalnych, czyli daimyo. Mimo chaotycznego przebiegu, okres ten wykształcił wiele pozytywów, które są dziś uważane za fundament Japonii. Tak było chociażby w przypadku wykształcenia się klasy wojowników, czyli samurajów. Ich odwaga i waleczność do dziś imponuje rodzimym Japończykom i cudzoziemcom. W tym czasie nastąpiły pierwsze kontakty z Europejczykami. Widząc ich przewagę w temacie technologii i obyczajów, Japonia postanawia odseparować się od tych tradycji, które spowalniały jej rozwój aby stać się państwem nowoczesnym. Jednak kiedy zdano sobie sprawę, jak bardzo duży wpływ Zachód ma na społeczeństwo, zdecydowano się na ścisłą izolację przed resztą świata. Po epoce feudalnej postanowiono przywrócić dawną chwałę cesarzowi. Miał on stanowić najwyższą władzę, a ludzie byli mu winni posłuszeństwo i cześć. Od tego momentu Japonia nieprzerwanie wpłynęła na ścieżkę rywalizacji z innymi krajami. Usilnie dążyła do osiągnięcia statusu potęgi na skalę światową. Zostało to jednak udaremnione przez udział w II wojnie światowej, w której Japonia poniosła znaczne straty. Za największą tragedię uważa się spuszczenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Po tych wydarzeniach zarówno okupacja amerykańska jak i nowo przyjmowane zewnętrzne nurty, wpłynęły na dzisiejsze społeczeństwo. Łączy się to jednak w swoisty sposób z tradycją oraz mądrością odziedziczoną po przodkach. Japonia jest krajem, który w sposób wyjątkowy potrafi łączyć w sobie elementy i wierzenia sprzed lat oraz myśli i sztuki nowoczesne. Z jednej strony mamy obraz restrykcyjnego społeczeństwa podzielonego na kategorie, gdzie każdy ma swoje zadanie do wykonania. Z drugiej jednak mamy jednostki nie bojące się wyrażania siebie poprzez ekstrawagancki wygląd, odbiegające od normy zachowanie, czy poświęcenie się czemuś więcej niż tylko rozwojowi kariery czy nauki. Pokazuje to, że Japonia jest skrajnie zróżnicowana. Z jednej strony mamy poszanowanie dla starych obyczajów i tradycji, a z drugiej pogoń za nowoczesnością. Na obecny obraz społeczeństwa wpłynęły zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, czyli przenikanie innych kultur do świadomości Japończyków. Nie można jednak dokładnie określić, czy przyniesie to pozytywny skutek.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.authorpl
Stopa, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Guzik, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:46:20Z
dc.date.available
2020-07-24T21:46:20Z
dc.date.submittedpl
2013-10-31
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-83407-115386
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192861
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Japan, tradition, history, diversity, culture
dc.subject.plpl
Japonia, tradycja, historia, zróżnicowanie, kultura
dc.titlepl
Wpływ historii i tradycji na obraz współczesnego społeczeństwa japońskiego.
dc.title.alternativepl
Influance of history and tradition on modern Japanese society.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Lodz
1
Poznan
1
Szczecin
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available