Oznaczenie wybranych biopierwiastków metodą ASA w żywności i suplementach diety przeznaczonych dla niemowląt

master
dc.abstract.enBreast milk is the best source of nutrition for infants, however, in certain situations, it is necessary to use specialised substitute products. Their composition is strictly regulated. This study aimed to quantitatively analyse selected elements: zinc, copper, iron and magnesium by AAS method in modified milk and milk thickener.Initially, modified milk of cow and goat origin, lactose-containing or lactose-free, with modified protein content, probiotic bacteria, anti-lethargy and milk thickener were used in this study. Samples were subjected to two-step wet pressure mineralisation prior to a determination on the AAS spectrometer.In modified milk and milk thickener, magnesium concentration was the highest. In the micronutrient group, iron had the highest concentration, followed by zinc and the lowest by copper. In the milk thickener, no copper content has been shown. In the modified milk, the obtained content of magnesium, zinc and iron, except for the lactose-free milk, was higher than declared by the manufacturer. In the case of copper, its content was lower.The results were also compared with the required elemental concentration ranges set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127 of 25 September 2015. For this purpose, the obtained values were converted to the elemental content per 100 mL of ready-to-eat product. The concentrations of magnesium and zinc in all modified milk were within the specified range. The concentration of iron, except for lactose-free milk, also met the specified requirements, whereas, copper concentration was below the minimum value.pl
dc.abstract.plMleko kobiece jest najlepszym źródłem pożywienia dla niemowląt, lecz w pewnych sytuacjach konieczne jest stosowanie wyspecjalizowanych produktów zastępczych. Ich skład podlega ściśle regulowanym przepisom prawnym. Celem pracy była analiza ilościowa wybranych biopierwiastków, cynku, miedzi, żelaza i magnezu metodą ASA w mlekach modyfikowanych i zagęszczaczu do mleka.Do badania wzięto początkowe mleka modyfikowane pochodzenia krowiego i koziego, zawierające laktozę lub bezlaktozowe, z modyfikowaną zawartością białka, z dodatkiem bakterii probiotycznych, przeciw ulewaniu oraz zagęszczacz do mleka. Próbki przed oznaczeniem na spektrometrze ASA poddano dwuetapowej mineralizacji ciśnieniowej na mokro.W mlekach modyfikowanych i zagęszczaczu do mleka stężenie magnezu było najwyższe. W grupie mikroelementów najwyższym stężeniem charakteryzowało się żelazo, następnie cynk, a najniższym miedź. W zagęszczaczu do mleka nie wykazano zawartości miedzi. W mlekach modyfikowanych (oprócz mleka bez laktozy) uzyskana zawartość magnezu, cynku i żelaza była wyższa niż deklarowana przez producenta. W przypadku miedzi, jej zawartość była niższa.Wyniki porównano również z wymaganymi zakresami stężeń pierwiastków określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 roku. W tym celu uzyskane wartości przeliczono na zawartość pierwiastków w 100 mL gotowego do spożycia produktu. Stężenia magnezu i cynku we wszystkich mlekach modyfikowanych mieściły się w podanym zakresie. Stężenie żelaza, oprócz mleka bez laktozy, również spełniało określone wymagania. Natomiast poniżej wartości minimalnej było stężenie miedzi.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOpoka, Włodzimierz - 133040 pl
dc.contributor.authorMoździerz, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerOpoka, Włodzimierz - 133040 pl
dc.contributor.reviewerRospond, Bartłomiejpl
dc.date.accessioned2023-06-22T21:31:08Z
dc.date.available2023-06-22T21:31:08Z
dc.date.submitted2023-06-22pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-163343-261986pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312674
dc.languagepolpl
dc.subject.enbioelements, modified milk, infant nutrition, AASpl
dc.subject.plbiopierwiastki, mleko modyfikowane, żywienie niemowląt, ASApl
dc.titleOznaczenie wybranych biopierwiastków metodą ASA w żywności i suplementach diety przeznaczonych dla niemowlątpl
dc.title.alternativeDetermination of selected bioelements by AAS method in food and dietary supplements for infantspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Breast milk is the best source of nutrition for infants, however, in certain situations, it is necessary to use specialised substitute products. Their composition is strictly regulated. This study aimed to quantitatively analyse selected elements: zinc, copper, iron and magnesium by AAS method in modified milk and milk thickener.Initially, modified milk of cow and goat origin, lactose-containing or lactose-free, with modified protein content, probiotic bacteria, anti-lethargy and milk thickener were used in this study. Samples were subjected to two-step wet pressure mineralisation prior to a determination on the AAS spectrometer.In modified milk and milk thickener, magnesium concentration was the highest. In the micronutrient group, iron had the highest concentration, followed by zinc and the lowest by copper. In the milk thickener, no copper content has been shown. In the modified milk, the obtained content of magnesium, zinc and iron, except for the lactose-free milk, was higher than declared by the manufacturer. In the case of copper, its content was lower.The results were also compared with the required elemental concentration ranges set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127 of 25 September 2015. For this purpose, the obtained values were converted to the elemental content per 100 mL of ready-to-eat product. The concentrations of magnesium and zinc in all modified milk were within the specified range. The concentration of iron, except for lactose-free milk, also met the specified requirements, whereas, copper concentration was below the minimum value.
dc.abstract.plpl
Mleko kobiece jest najlepszym źródłem pożywienia dla niemowląt, lecz w pewnych sytuacjach konieczne jest stosowanie wyspecjalizowanych produktów zastępczych. Ich skład podlega ściśle regulowanym przepisom prawnym. Celem pracy była analiza ilościowa wybranych biopierwiastków, cynku, miedzi, żelaza i magnezu metodą ASA w mlekach modyfikowanych i zagęszczaczu do mleka.Do badania wzięto początkowe mleka modyfikowane pochodzenia krowiego i koziego, zawierające laktozę lub bezlaktozowe, z modyfikowaną zawartością białka, z dodatkiem bakterii probiotycznych, przeciw ulewaniu oraz zagęszczacz do mleka. Próbki przed oznaczeniem na spektrometrze ASA poddano dwuetapowej mineralizacji ciśnieniowej na mokro.W mlekach modyfikowanych i zagęszczaczu do mleka stężenie magnezu było najwyższe. W grupie mikroelementów najwyższym stężeniem charakteryzowało się żelazo, następnie cynk, a najniższym miedź. W zagęszczaczu do mleka nie wykazano zawartości miedzi. W mlekach modyfikowanych (oprócz mleka bez laktozy) uzyskana zawartość magnezu, cynku i żelaza była wyższa niż deklarowana przez producenta. W przypadku miedzi, jej zawartość była niższa.Wyniki porównano również z wymaganymi zakresami stężeń pierwiastków określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 roku. W tym celu uzyskane wartości przeliczono na zawartość pierwiastków w 100 mL gotowego do spożycia produktu. Stężenia magnezu i cynku we wszystkich mlekach modyfikowanych mieściły się w podanym zakresie. Stężenie żelaza, oprócz mleka bez laktozy, również spełniało określone wymagania. Natomiast poniżej wartości minimalnej było stężenie miedzi.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Opoka, Włodzimierz - 133040
dc.contributor.authorpl
Moździerz, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Opoka, Włodzimierz - 133040
dc.contributor.reviewerpl
Rospond, Bartłomiej
dc.date.accessioned
2023-06-22T21:31:08Z
dc.date.available
2023-06-22T21:31:08Z
dc.date.submittedpl
2023-06-22
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-163343-261986
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bioelements, modified milk, infant nutrition, AAS
dc.subject.plpl
biopierwiastki, mleko modyfikowane, żywienie niemowląt, ASA
dc.titlepl
Oznaczenie wybranych biopierwiastków metodą ASA w żywności i suplementach diety przeznaczonych dla niemowląt
dc.title.alternativepl
Determination of selected bioelements by AAS method in food and dietary supplements for infants
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bayreuth
2
Krakow
2
Poznan
2
Mysłowice
1
Olsztyn
1
Oświęcim
1

No access

No Thumbnail Available
Collections