Analiza zawartości związków indolowych w kulturach mycelialnych Agaricus bisporus i Boletus badius prowadzonych na podłożach wzbogaconych związkami organicznymi

master
dc.abstract.enThis work was divided into two parts. The theoretical part contains descriptionsof medicinal properties of A. bisporus and I. badia, and general informations aboutindole compounds. The experimental part describes the process of obtaining biomassfrom liquid in vitro cultures, the extraction of indole compounds and qualitativeand quantitative determination of them. In vitro cultures of the white button mushroomand bay bolete were carried out on a modified Oddoux medium, and on the samemedium with addition of serine or anthranilic acid, both used in four concentrations:0,1, 0,25, 0,5 and 0,75 g per 1 L of medium. Determination of indole compoundswas carried out by two methods – RP-HPLC and TLC with densitometric detection.Each one of analyzed samples contained indole compounds. The comparisonof analyzed and control samples allowed to determine optimum concentrations of serineand anthranilic acid, which lead to obtain biomass with increased amount of indolecompounds. It was found that anthranilic at a concentration of 0,5 g/L of mediumis a best beneficial addition to the medium for the white button mushroom andthe second one is serine at the same. Anthranilic acid at a concentration of 0,5 g/Lof medium is a best beneficial addition to the medium for the bay bolete.The analyze of impact of serine or anthranilic acid on amount of indolecompounds in biomass was performed for the first time. This experiment showsthat medium modifications may be effective. It’s worth looking for new, improvedcomposition of medium.pl
dc.abstract.plNiniejszą pracę podzielono na dwie części. Część teoretyczna zawiera opisywłaściwości leczniczych gatunków A. bisporus oraz I. badia, a także ogólne informacjena temat związków indolowych. W części doświadczalnej opisano procesotrzymywania biomasy z płynnych hodowli in vitro, ekstrakcję związków indolowychoraz ich jakościowe i ilościowe oznaczanie. Kultury in vitro pieczarki i podgrzybkaprowadzono na zmodyfikowanym podłożu Oddoux oraz na tym samym podłożu,ale z dodatkiem seryny lub kwasu antranilowego. Związki te użyto w stężeniach 0,1;0,25; 0,5 oraz 0,75 g/L pożywki. Oznaczanie tych ostatnich prowadzono dwiemametodami – RP-HPLC oraz TLC z detekcją densytometryczną.W każdej z badanych próbek stwierdzono obecność związków indolowych.W wyniku porównania otrzymanych rezultatów dla próbek badanych i kontrolnychustalono, jakie jest optymalne stężenie seryny lub kwasu antranilowego w pożywcedla otrzymania biomasy o zwiększonej zawartości związków indolowych. Stwierdzono,że dla pieczarki dwuzarodnikowej najkorzystniejsze jest dodanie do pożywki kwasuantranilowego w stężeniu 0,5 g/L lub seryny w tym samym stężeniu. Natomiastdla podgrzybka brunatnego optymalnym wzbogaceniem pożywki okazał się kwasantranilowy w stężeniu 0,5 g/L.Po raz pierwszy sprawdzono, jaki wpływ na zawartość pochodnych indoluw biomasie ma dodatek do pożywki ich prekursorów – seryny lub kwasu antranilowego.Wyniki przeprowadzonego eksperyment pozwalają stwierdzić, że modyfikacja podłożamoże spowodować wzrost akumulacji pożądanych metabolitów, z tego powodu wartoposzukiwać nowego, ulepszonego jego składu.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMuszyńska, Bożena - 131074 pl
dc.contributor.authorKrężałek, Remigiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerOpoka, Włodzimierz - 133040 pl
dc.contributor.reviewerMuszyńska, Bożena - 131074 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:21:23Z
dc.date.available2020-07-27T01:21:23Z
dc.date.submitted2016-09-08pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-108657-149005pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214797
dc.languagepolpl
dc.subject.enAgaricus bisporus, Imleria badia, indole compounds, serine,anthranilic acidpl
dc.subject.plAgaricus bisporus, Imleria badia, związki indolowe, seryna,kwas antranilowypl
dc.titleAnaliza zawartości związków indolowych w kulturach mycelialnych Agaricus bisporus i Boletus badius prowadzonych na podłożach wzbogaconych związkami organicznymipl
dc.title.alternativeAnalysis of indole compounds in mycelial cultures of Agaricus bisporus and Boletus badius cultured on medium enriched in organic compoundspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work was divided into two parts. The theoretical part contains descriptionsof medicinal properties of A. bisporus and I. badia, and general informations aboutindole compounds. The experimental part describes the process of obtaining biomassfrom liquid in vitro cultures, the extraction of indole compounds and qualitativeand quantitative determination of them. In vitro cultures of the white button mushroomand bay bolete were carried out on a modified Oddoux medium, and on the samemedium with addition of serine or anthranilic acid, both used in four concentrations:0,1, 0,25, 0,5 and 0,75 g per 1 L of medium. Determination of indole compoundswas carried out by two methods – RP-HPLC and TLC with densitometric detection.Each one of analyzed samples contained indole compounds. The comparisonof analyzed and control samples allowed to determine optimum concentrations of serineand anthranilic acid, which lead to obtain biomass with increased amount of indolecompounds. It was found that anthranilic at a concentration of 0,5 g/L of mediumis a best beneficial addition to the medium for the white button mushroom andthe second one is serine at the same. Anthranilic acid at a concentration of 0,5 g/Lof medium is a best beneficial addition to the medium for the bay bolete.The analyze of impact of serine or anthranilic acid on amount of indolecompounds in biomass was performed for the first time. This experiment showsthat medium modifications may be effective. It’s worth looking for new, improvedcomposition of medium.
dc.abstract.plpl
Niniejszą pracę podzielono na dwie części. Część teoretyczna zawiera opisywłaściwości leczniczych gatunków A. bisporus oraz I. badia, a także ogólne informacjena temat związków indolowych. W części doświadczalnej opisano procesotrzymywania biomasy z płynnych hodowli in vitro, ekstrakcję związków indolowychoraz ich jakościowe i ilościowe oznaczanie. Kultury in vitro pieczarki i podgrzybkaprowadzono na zmodyfikowanym podłożu Oddoux oraz na tym samym podłożu,ale z dodatkiem seryny lub kwasu antranilowego. Związki te użyto w stężeniach 0,1;0,25; 0,5 oraz 0,75 g/L pożywki. Oznaczanie tych ostatnich prowadzono dwiemametodami – RP-HPLC oraz TLC z detekcją densytometryczną.W każdej z badanych próbek stwierdzono obecność związków indolowych.W wyniku porównania otrzymanych rezultatów dla próbek badanych i kontrolnychustalono, jakie jest optymalne stężenie seryny lub kwasu antranilowego w pożywcedla otrzymania biomasy o zwiększonej zawartości związków indolowych. Stwierdzono,że dla pieczarki dwuzarodnikowej najkorzystniejsze jest dodanie do pożywki kwasuantranilowego w stężeniu 0,5 g/L lub seryny w tym samym stężeniu. Natomiastdla podgrzybka brunatnego optymalnym wzbogaceniem pożywki okazał się kwasantranilowy w stężeniu 0,5 g/L.Po raz pierwszy sprawdzono, jaki wpływ na zawartość pochodnych indoluw biomasie ma dodatek do pożywki ich prekursorów – seryny lub kwasu antranilowego.Wyniki przeprowadzonego eksperyment pozwalają stwierdzić, że modyfikacja podłożamoże spowodować wzrost akumulacji pożądanych metabolitów, z tego powodu wartoposzukiwać nowego, ulepszonego jego składu.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Muszyńska, Bożena - 131074
dc.contributor.authorpl
Krężałek, Remigiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Opoka, Włodzimierz - 133040
dc.contributor.reviewerpl
Muszyńska, Bożena - 131074
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:21:23Z
dc.date.available
2020-07-27T01:21:23Z
dc.date.submittedpl
2016-09-08
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-108657-149005
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214797
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Agaricus bisporus, Imleria badia, indole compounds, serine,anthranilic acid
dc.subject.plpl
Agaricus bisporus, Imleria badia, związki indolowe, seryna,kwas antranilowy
dc.titlepl
Analiza zawartości związków indolowych w kulturach mycelialnych Agaricus bisporus i Boletus badius prowadzonych na podłożach wzbogaconych związkami organicznymi
dc.title.alternativepl
Analysis of indole compounds in mycelial cultures of Agaricus bisporus and Boletus badius cultured on medium enriched in organic compounds
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available