Telepraca a praca zdalna

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is compering teleworking to remote working. Remote work in Poland is becoming increasingly popular. Undoubtedly, this is related to the prevailing COVID-19 epidemic and activities aimed at preventing the spread of the virus. The terms describing working remotely despite their synonymous use in common language, are not the same. Therefore, many regulations governing the forms of telework and remote work have been analyzed. The purpose of this thesis is to show the discrepancies between the currently functioning types of working remotely. The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to the definition of existing forms of telework. It also includes a historical outline. The second chapter presents a comparison of telework and remote working in order to counteract COVID-19. The third chapter is an analysis of a draft amendment to the Labour Code, the Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities and the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions, which provides for the introduction of provisions on remote working to the Labour Code. The author based her analysis on the analysis of the literature on the subject and texts of legal acts.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest porównanie telepracy do pracy zdalnej. Praca na odległość w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Niewątpliwie ma to związek z panującą epidemią COVID-19 i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa. Pojęcia określające pracę na odległość mimo ich synonimicznego zastosowania w języku powszechnym, nie są tożsame. W związku z tym, analizie poddanych zostało wiele przepisów regulujących formy pracy na odległość. Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozbieżności między aktualnie funkcjonującymi rodzajami pracy na odległość. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został przybliżeniu definicji obowiązujących form pracy na odległość. Zawarto w nim również rys historyczny. W rozdziale drugim przedstawione zostało porównanie telepracy oraz pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. Trzeci rozdział stanowi analizę projektu zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który przewiduje wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Autorka oparła się na analizie literatury przedmiotu oraz tekstów aktów prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorŁukasik, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.date.accessioned2021-06-24T21:38:41Z
dc.date.available2021-06-24T21:38:41Z
dc.date.submitted2021-06-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-150815-197195pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274822
dc.languagepolpl
dc.subject.enTelecommuting, remote work to counter COVID-19, r remote work, working remotely, working at home, non-traditional forms of employment, remote work project.pl
dc.subject.plTelepraca, praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19, praca zdalna, praca na odległość, praca z domu, nietypowe formy zatrudnienia, projekt pracy zdalnej,pl
dc.titleTelepraca a praca zdalnapl
dc.title.alternativeTeleworking vs. remote workingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is compering teleworking to remote working. Remote work in Poland is becoming increasingly popular. Undoubtedly, this is related to the prevailing COVID-19 epidemic and activities aimed at preventing the spread of the virus. The terms describing working remotely despite their synonymous use in common language, are not the same. Therefore, many regulations governing the forms of telework and remote work have been analyzed. The purpose of this thesis is to show the discrepancies between the currently functioning types of working remotely. The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to the definition of existing forms of telework. It also includes a historical outline. The second chapter presents a comparison of telework and remote working in order to counteract COVID-19. The third chapter is an analysis of a draft amendment to the Labour Code, the Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities and the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions, which provides for the introduction of provisions on remote working to the Labour Code. The author based her analysis on the analysis of the literature on the subject and texts of legal acts.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest porównanie telepracy do pracy zdalnej. Praca na odległość w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Niewątpliwie ma to związek z panującą epidemią COVID-19 i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa. Pojęcia określające pracę na odległość mimo ich synonimicznego zastosowania w języku powszechnym, nie są tożsame. W związku z tym, analizie poddanych zostało wiele przepisów regulujących formy pracy na odległość. Celem niniejszej pracy jest ukazanie rozbieżności między aktualnie funkcjonującymi rodzajami pracy na odległość. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został przybliżeniu definicji obowiązujących form pracy na odległość. Zawarto w nim również rys historyczny. W rozdziale drugim przedstawione zostało porównanie telepracy oraz pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. Trzeci rozdział stanowi analizę projektu zmiany ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który przewiduje wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Autorka oparła się na analizie literatury przedmiotu oraz tekstów aktów prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Łukasik, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.date.accessioned
2021-06-24T21:38:41Z
dc.date.available
2021-06-24T21:38:41Z
dc.date.submittedpl
2021-06-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-150815-197195
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274822
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Telecommuting, remote work to counter COVID-19, r remote work, working remotely, working at home, non-traditional forms of employment, remote work project.
dc.subject.plpl
Telepraca, praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19, praca zdalna, praca na odległość, praca z domu, nietypowe formy zatrudnienia, projekt pracy zdalnej,
dc.titlepl
Telepraca a praca zdalna
dc.title.alternativepl
Teleworking vs. remote working
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
149
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Krakow
16
Wroclaw
14
Bialystok
8
Gdansk
6
Olsztyn
6
Bydgoszcz
5
Poznan
5
Bratislava
4
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available