Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)

master
dc.abstract.enThis paper presents the results obtained from analysis and comparison of FT-IR spectra of extracellular microvesicles (EVs), so-called exosomes and ectosomes derived from cultured tumor cell lines (melanoma). The research was carried out on the human HEMa-LP melanocyte cell line and two human malignant melanoma cell lines: WM-115 and WM-266-4. The EVs were obtained from the medium using filtration and differential centrifugation methods. Spectrum records were obtained from samples using a furrier-transformed spectrometer equipped with an ATR device. The obtained FT-IR spectra showed the presence of such bonds as Amid I, II, III, amide A and B, proteins and lipids in the tested samples. Differences in spectra were also observed, which consisted of different relative intensity values of individual bands. The highest relative intensity was characterized by the Amide I band. The effectiveness of the methods used to obtain and analyze the FT-IR EVs spectra has been demonstrated.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia wyniki otrzymane na podstawie analizy i porównania widm FT-IR mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), tak zwanych egzosomów i ektosomów pochodzących z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma). Badania prowadzono na linii komórek melanocytów ludzkich HEMa-LP oraz dwóch liniach komórkowych czerniaka ludzkiego złośliwego (melanoma): WM-115 i WM-266-4. EVs uzyskano z pożywki z zastosowaniem metod filtrowania i wirowania różnicowego. Zapisy widm uzyskano z próbek przy użyciu spektroskopu furierowskiego wyposażonego w przystawkę ATR. Otrzymane widma FT-IR wykazały obecność w badanych próbkach takich wiązań charakterystycznych jak Amid I, II, III, amid A i B, białka oraz lipidy. Zauważono również różnice w widmach, polegające na innych wartościach intensywności względnej poszczególnych pasm. Najwyższą intensywnością względną charakteryzowało się pasmo Amidu I. Wykazano skuteczność zastosowanych metod do pozyskania i analizy widm FT-IR EVs.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorStępień, Ewa - 161583 pl
dc.contributor.authorŁącka, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerStępień, Ewa - 161583 pl
dc.contributor.reviewerDziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:56:32Z
dc.date.available2020-07-28T00:56:32Z
dc.date.submitted2019-09-11pl
dc.fieldofstudyfizyka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-133725-184632pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235999
dc.languagepolpl
dc.subject.enextracellular vesicles, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Nanoparticle Tracking Analysis, human HEMa-LP melanocyte cell line, melanomapl
dc.subject.plmikropęcherzyki zewnątrzkomórkowe, spektroskopia absorpcyjna w zakresie podczerwieni, metoda analizy śledzenia nanocząstek, linia komórek melanocytów ludzkich HEMa-LP, melanomapl
dc.titleAnaliza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)pl
dc.title.alternativeAnalysis of FT-IR spectra of microvesicles from culture of tumor cell lines (melanoma)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the results obtained from analysis and comparison of FT-IR spectra of extracellular microvesicles (EVs), so-called exosomes and ectosomes derived from cultured tumor cell lines (melanoma). The research was carried out on the human HEMa-LP melanocyte cell line and two human malignant melanoma cell lines: WM-115 and WM-266-4. The EVs were obtained from the medium using filtration and differential centrifugation methods. Spectrum records were obtained from samples using a furrier-transformed spectrometer equipped with an ATR device. The obtained FT-IR spectra showed the presence of such bonds as Amid I, II, III, amide A and B, proteins and lipids in the tested samples. Differences in spectra were also observed, which consisted of different relative intensity values of individual bands. The highest relative intensity was characterized by the Amide I band. The effectiveness of the methods used to obtain and analyze the FT-IR EVs spectra has been demonstrated.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia wyniki otrzymane na podstawie analizy i porównania widm FT-IR mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), tak zwanych egzosomów i ektosomów pochodzących z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma). Badania prowadzono na linii komórek melanocytów ludzkich HEMa-LP oraz dwóch liniach komórkowych czerniaka ludzkiego złośliwego (melanoma): WM-115 i WM-266-4. EVs uzyskano z pożywki z zastosowaniem metod filtrowania i wirowania różnicowego. Zapisy widm uzyskano z próbek przy użyciu spektroskopu furierowskiego wyposażonego w przystawkę ATR. Otrzymane widma FT-IR wykazały obecność w badanych próbkach takich wiązań charakterystycznych jak Amid I, II, III, amid A i B, białka oraz lipidy. Zauważono również różnice w widmach, polegające na innych wartościach intensywności względnej poszczególnych pasm. Najwyższą intensywnością względną charakteryzowało się pasmo Amidu I. Wykazano skuteczność zastosowanych metod do pozyskania i analizy widm FT-IR EVs.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Stępień, Ewa - 161583
dc.contributor.authorpl
Łącka, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Ewa - 161583
dc.contributor.reviewerpl
Dziedzic-Kocurek, Katarzyna - 186427
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:56:32Z
dc.date.available
2020-07-28T00:56:32Z
dc.date.submittedpl
2019-09-11
dc.fieldofstudypl
fizyka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-133725-184632
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235999
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
extracellular vesicles, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Nanoparticle Tracking Analysis, human HEMa-LP melanocyte cell line, melanoma
dc.subject.plpl
mikropęcherzyki zewnątrzkomórkowe, spektroskopia absorpcyjna w zakresie podczerwieni, metoda analizy śledzenia nanocząstek, linia komórek melanocytów ludzkich HEMa-LP, melanoma
dc.titlepl
Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)
dc.title.alternativepl
Analysis of FT-IR spectra of microvesicles from culture of tumor cell lines (melanoma)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Lodz
2
Olsztyn
2
Dublin
1
Rawicz
1
Rudawa
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available