"Istota chorób o podłożu alergicznym"

master
dc.abstract.enDiseases of allergic background are becoming more common these days. In recent years there has been an increased incidence of allergies, especially in highly developed countries with a high degree of industrialization. The onset and evolution of the disease consists a number of genetic factors. At the bottom of all allergic reactions are to be those, associated with increased production of IgE antibodies and the immune system hyperactivity in contact with the allergen. In addition to individual and personal circumstances, the important influence have all environmental factors. The development of civilization and exposure to increasing amounts of pollutants result in an increase in the incidence of allergies. Better standard of living and the desire to limit their contact with the infection, it is known as hygiene hypothesis of allergy development, these are another risk factors associated with the occurrence of allergies.Allergic diseases include food allergies, atopic dermatitis, bronchial asthma and allergic rhinitis. The course of these diseases is often characterized by the typical sequence and the subsequent transition with the age from one to another clinical picture, which is referred to so-called allergic march. Atopic diseases are characterized by a tendency to remission, but symptoms often appear with more allergies, more or less intense, and hypersensitivity of the immune system remains for life.pl
dc.abstract.otherChoroby o podłożu alergicznym to coraz częściej występujące schorzenia. W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na alergie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych o dużym stopniu uprzemysłowienia. Na wystąpienie i ewolucję procesu chorobowego składa się szereg czynników genetycznych. U podłoża wszystkich chorób alergicznych leżą reakcje związane ze zwiększoną produkcją przeciwciał klasy IgE i nadreaktywnością układu immunologicznego w kontakcie z alergenem. Oprócz uwarunkowań osobniczych, duże znaczenie ma też wpływ czynników środowiskowych. Rozwój cywilizacyjny i narażenie na coraz większe ilości zanieczyszczeń pociągają za sobą wzrost zachorowań na alergie. Lepszy standard życia i dążenie do ograniczenia kontaktu z infekcjami, to wg tzw. higienicznej hipotezy rozwoju alergii, kolejne czynniki ryzyka związane z wystąpieniem alergii. Do chorób o podłożu alergicznym zalicza się alergie pokarmowe, atopowe zapalenie skóry, astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt nosa. Przebieg tych schorzeń bardzo często charakteryzuje się typową kolejnością i następującym z wiekiem przechodzeniem jednego obrazu klinicznego w następny, co określane jest jako tzw. marsz alergiczny. Choroby o podłożu atopowym charakteryzują się tendencją do ustępowania, jednak często pojawiają się objawy kolejnych alergii, mniej lub bardziej nasilone, a nadwrażliwość układu odpornościowego pozostaje na całe życie.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPłytycz, Barbara - 131460 pl
dc.contributor.authorPilch, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.reviewerPłytycz, Barbara - 131460 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:53:33Z
dc.date.available2020-07-14T18:53:33Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55561-67322pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170387
dc.subject.enHypersensitivity, food allergy, atopic dermatitis, bronchial asthma, allergic rhinitis.pl
dc.subject.otherNadwrażliwość, alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, katar alergiczny.pl
dc.title"Istota chorób o podłożu alergicznym"pl
dc.title.alternativeThe essence of allergic diseases.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Diseases of allergic background are becoming more common these days. In recent years there has been an increased incidence of allergies, especially in highly developed countries with a high degree of industrialization. The onset and evolution of the disease consists a number of genetic factors. At the bottom of all allergic reactions are to be those, associated with increased production of IgE antibodies and the immune system hyperactivity in contact with the allergen. In addition to individual and personal circumstances, the important influence have all environmental factors. The development of civilization and exposure to increasing amounts of pollutants result in an increase in the incidence of allergies. Better standard of living and the desire to limit their contact with the infection, it is known as hygiene hypothesis of allergy development, these are another risk factors associated with the occurrence of allergies.Allergic diseases include food allergies, atopic dermatitis, bronchial asthma and allergic rhinitis. The course of these diseases is often characterized by the typical sequence and the subsequent transition with the age from one to another clinical picture, which is referred to so-called allergic march. Atopic diseases are characterized by a tendency to remission, but symptoms often appear with more allergies, more or less intense, and hypersensitivity of the immune system remains for life.
dc.abstract.otherpl
Choroby o podłożu alergicznym to coraz częściej występujące schorzenia. W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na alergie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych o dużym stopniu uprzemysłowienia. Na wystąpienie i ewolucję procesu chorobowego składa się szereg czynników genetycznych. U podłoża wszystkich chorób alergicznych leżą reakcje związane ze zwiększoną produkcją przeciwciał klasy IgE i nadreaktywnością układu immunologicznego w kontakcie z alergenem. Oprócz uwarunkowań osobniczych, duże znaczenie ma też wpływ czynników środowiskowych. Rozwój cywilizacyjny i narażenie na coraz większe ilości zanieczyszczeń pociągają za sobą wzrost zachorowań na alergie. Lepszy standard życia i dążenie do ograniczenia kontaktu z infekcjami, to wg tzw. higienicznej hipotezy rozwoju alergii, kolejne czynniki ryzyka związane z wystąpieniem alergii. Do chorób o podłożu alergicznym zalicza się alergie pokarmowe, atopowe zapalenie skóry, astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt nosa. Przebieg tych schorzeń bardzo często charakteryzuje się typową kolejnością i następującym z wiekiem przechodzeniem jednego obrazu klinicznego w następny, co określane jest jako tzw. marsz alergiczny. Choroby o podłożu atopowym charakteryzują się tendencją do ustępowania, jednak często pojawiają się objawy kolejnych alergii, mniej lub bardziej nasilone, a nadwrażliwość układu odpornościowego pozostaje na całe życie.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Płytycz, Barbara - 131460
dc.contributor.authorpl
Pilch, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.reviewerpl
Płytycz, Barbara - 131460
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:53:33Z
dc.date.available
2020-07-14T18:53:33Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55561-67322
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170387
dc.subject.enpl
Hypersensitivity, food allergy, atopic dermatitis, bronchial asthma, allergic rhinitis.
dc.subject.otherpl
Nadwrażliwość, alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, katar alergiczny.
dc.titlepl
"Istota chorób o podłożu alergicznym"
dc.title.alternativepl
The essence of allergic diseases.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Gdynia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Legionowo
1
Lublin
1
Sofia
1
Urzedow
1

No access

No Thumbnail Available