SPECYFICZNE DETERMINANTY STRESU ZAWODOWEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI

master
dc.abstract.enThe theme of the work is specific approach to the problem of stress and burnout in the work of the teacher. The first chapter includes an analysis of the concept of stress in the context of a professional. Cited were the most important definitions and models in the various currents on this concept. Were analyzed phenomena related to the causes and consequences of the occurrence of stress. The second chapter presents the concept of burnout. In addition to the definitions and models of functioning of burnout, there will be issues concerning the course of this phenomenon in life. The third chapter is devoted to the specifics of a teacher. The analysis will be subjected to stressors in the profession, and the most common consequences of its occurrence. It will be supported by the results of other studies conducted in the topic of occupational stress of teachers. The fourth chapter is a presentation of empirical studies conducted on the basis of a standardized questionnaire for the study of stress and burnout: Organizational Stress Indicator (OSI) and the Maslach Burnout Inventory (MBI).pl
dc.abstract.plTematem pracy jest specyficzne ujęcie zagadnienia stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela. Pierwszy rozdział obejmuje analizę pojęcia stresu w kontekście pracy zawodowej. Przywołane zostały najważniejsze definicje oraz modele w różnych nurtach dotyczących tego pojęcia. Przeanalizowane zostały zjawiska związane z przyczynami i skutkami występowania stresu. W drugim rozdziale zaprezentowano pojęcie wypalenia zawodowego. Obok definicji i modelów funkcjonowania wypalenia, pojawią się kwestie dotyczące przebiegu tego zjawiska w życiu zawodowym. Rozdział trzeci poświęcony zostanie specyfice pracy nauczyciela. Analizie poddane będą czynniki wywołujące stres w tej profesji oraz najczęstsze skutki jego występowania. Podparta ona będzie wynikami innych badań prowadzonych w temacie stresu zawodowego nauczycieli. Rozdział czwarty to prezentacja badań empirycznych, przeprowadzonych w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz do badań nad stresem i wypaleniem zawodowym: Organizational Stress Indicator (OSI) oraz Maslach Burnout Inventory (MBI).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorCzajkowski, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:51:43Z
dc.date.available2020-07-25T05:51:43Z
dc.date.submitted2014-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-92178-168256pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200342
dc.languagepolpl
dc.subject.enpsychology of stress, stress professional, burnout, teacher's work,pl
dc.subject.plpsychologia stresu, stres zawodowy, wypalenie zawodowe, praca nauczyciela,pl
dc.titleSPECYFICZNE DETERMINANTY STRESU ZAWODOWEGO WŚRÓD NAUCZYCIELIpl
dc.title.alternativeSPECIFIC FACTORS OF STRESS AMONG TEACHERS TRAININGpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the work is specific approach to the problem of stress and burnout in the work of the teacher. The first chapter includes an analysis of the concept of stress in the context of a professional. Cited were the most important definitions and models in the various currents on this concept. Were analyzed phenomena related to the causes and consequences of the occurrence of stress. The second chapter presents the concept of burnout. In addition to the definitions and models of functioning of burnout, there will be issues concerning the course of this phenomenon in life. The third chapter is devoted to the specifics of a teacher. The analysis will be subjected to stressors in the profession, and the most common consequences of its occurrence. It will be supported by the results of other studies conducted in the topic of occupational stress of teachers. The fourth chapter is a presentation of empirical studies conducted on the basis of a standardized questionnaire for the study of stress and burnout: Organizational Stress Indicator (OSI) and the Maslach Burnout Inventory (MBI).
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest specyficzne ujęcie zagadnienia stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela. Pierwszy rozdział obejmuje analizę pojęcia stresu w kontekście pracy zawodowej. Przywołane zostały najważniejsze definicje oraz modele w różnych nurtach dotyczących tego pojęcia. Przeanalizowane zostały zjawiska związane z przyczynami i skutkami występowania stresu. W drugim rozdziale zaprezentowano pojęcie wypalenia zawodowego. Obok definicji i modelów funkcjonowania wypalenia, pojawią się kwestie dotyczące przebiegu tego zjawiska w życiu zawodowym. Rozdział trzeci poświęcony zostanie specyfice pracy nauczyciela. Analizie poddane będą czynniki wywołujące stres w tej profesji oraz najczęstsze skutki jego występowania. Podparta ona będzie wynikami innych badań prowadzonych w temacie stresu zawodowego nauczycieli. Rozdział czwarty to prezentacja badań empirycznych, przeprowadzonych w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz do badań nad stresem i wypaleniem zawodowym: Organizational Stress Indicator (OSI) oraz Maslach Burnout Inventory (MBI).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Czajkowski, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:51:43Z
dc.date.available
2020-07-25T05:51:43Z
dc.date.submittedpl
2014-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-92178-168256
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200342
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
psychology of stress, stress professional, burnout, teacher's work,
dc.subject.plpl
psychologia stresu, stres zawodowy, wypalenie zawodowe, praca nauczyciela,
dc.titlepl
SPECYFICZNE DETERMINANTY STRESU ZAWODOWEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI
dc.title.alternativepl
SPECIFIC FACTORS OF STRESS AMONG TEACHERS TRAINING
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available