Problematyka przestępczości zorganizowanej

master
dc.abstract.enThis thesis focuses on issues related to organized crime. It quoted a number of definitions of this phenomenon from both the criminal law makers from different countries of the world and of criminologists and those that have been developed by the activities of various committees. In addition, the work identifies the areas most frequent activities of organized criminal groups and, from a historical perspective shows how it appeared its development primarily in Poland, but also in Italy, the United States and Colombia. Then addressed the topic of organized crime in Poland, in the light of the applicable regulations of criminal law and the regulations contained in special laws. In the last chapter, the author presented the instruments for combating organized crime in the world.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na problematyce związanej z przestępczością zorganizowaną. Przytoczono w niej liczne definicje tego zjawiska pochodzące zarówno od twórców prawa karnego z różnych krajów świata, jak i od kryminologów oraz te które zostały wypracowane przez działania różnych komisji. Ponadto praca wskazuje obszary najczęstszej działalności zorganizowanych grup przestępczych a także, w ujęciu historycznym przedstawia jak wyglądał jej rozwój przede wszystkim w Polsce ale także we Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz Kolumbii. Następnie poruszono temat przestępczości zorganizowanej w Polsce, w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego a także przepisów zawartych w ustawach szczególnych. W ostatnim rozdziale pracy przedstawione zostały instrumenty służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na świecie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.authorStasica, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.reviewerHabzda-Siwek, Ewa - 128267 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:42:31Z
dc.date.available2020-07-26T17:42:31Z
dc.date.submitted2015-10-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-100574-128504pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207667
dc.languagepolpl
dc.subject.enorganized crime, organized crime groups, definitions, criminology, mafia, criminal law, legal regulations, regulations, court, police, drugs, money launderingpl
dc.subject.plprzestępczość zorganizowana, zorganizowane grupy przestępcze , definicje, kryminologia, mafia, prawo karne, regulacje prawne, przepisy, sąd, policja, narkotyki, pranie pieniędzypl
dc.titleProblematyka przestępczości zorganizowanejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis focuses on issues related to organized crime. It quoted a number of definitions of this phenomenon from both the criminal law makers from different countries of the world and of criminologists and those that have been developed by the activities of various committees. In addition, the work identifies the areas most frequent activities of organized criminal groups and, from a historical perspective shows how it appeared its development primarily in Poland, but also in Italy, the United States and Colombia. Then addressed the topic of organized crime in Poland, in the light of the applicable regulations of criminal law and the regulations contained in special laws. In the last chapter, the author presented the instruments for combating organized crime in the world.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na problematyce związanej z przestępczością zorganizowaną. Przytoczono w niej liczne definicje tego zjawiska pochodzące zarówno od twórców prawa karnego z różnych krajów świata, jak i od kryminologów oraz te które zostały wypracowane przez działania różnych komisji. Ponadto praca wskazuje obszary najczęstszej działalności zorganizowanych grup przestępczych a także, w ujęciu historycznym przedstawia jak wyglądał jej rozwój przede wszystkim w Polsce ale także we Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz Kolumbii. Następnie poruszono temat przestępczości zorganizowanej w Polsce, w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego a także przepisów zawartych w ustawach szczególnych. W ostatnim rozdziale pracy przedstawione zostały instrumenty służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.authorpl
Stasica, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.reviewerpl
Habzda-Siwek, Ewa - 128267
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:42:31Z
dc.date.available
2020-07-26T17:42:31Z
dc.date.submittedpl
2015-10-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-100574-128504
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207667
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organized crime, organized crime groups, definitions, criminology, mafia, criminal law, legal regulations, regulations, court, police, drugs, money laundering
dc.subject.plpl
przestępczość zorganizowana, zorganizowane grupy przestępcze , definicje, kryminologia, mafia, prawo karne, regulacje prawne, przepisy, sąd, policja, narkotyki, pranie pieniędzy
dc.titlepl
Problematyka przestępczości zorganizowanej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
7
Wroclaw
6
Glowno
5
Knurow
3
Dublin
2
Lublin
2
Sosnowiec
2
Bydgoszcz
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available