Modele zarządzania zasobami ludzkimi.

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work are models of human resources management. The aim is to discuss the most important aspects of models and the concept of human resources management. The research involved knowledge of models of human resource management in two companies. In the company "POLIFARB" on the question of knowledge of any models the answer yes chosen 63%, not - 23%. In the company Śnieżka for the same question, the answer yes is 73%, but not 10%. After a short description of the models, the employees were able to better match the model used in the company. However, research show the lack of information on the human resources management of employees. In theoretical part, the literature used at work is mainly domestic. Several books come from foreign authors. On the other hand, in the third part of the Bachelor, information was used from employees of two company. The magazine was also used: Staff and Management, Management and Organization, which belong to a group of scientific and professional journals.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są modele zarządzania zasobami ludzkimi. Celem jest omówienie najważniejszych aspektów dotyczących modeli oraz pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Badania dotyczyły znajomości modelów zarządzania zasobami ludzkimi w dwóch firmach z branży farb. W firmie „POLIFARB” na pytanie o znajomość jakichkolwiek modeli odpowiedź tak wybrało, aż 63%, nie – 23%. W firmie Śnieżka na to samo pytanie, odpowiedź tak 73%, natomiast nie 10%. Po krótkim opisie modeli, pracownicy potrafili lepiej dopasować dany model do używanego w przedsiębiorstwie. Jednak badania wskazują na brak dostarczania informacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi pracownikom. W części teoretycznej wykorzystana literatura w pracy jest głównie krajowa. Kilka książek pochodzi od zagranicznych autorów. Natomiast w trzecim rozdziale czyli części badawczej wykorzystano informację pochodzące od pracowników dwóch firm. Wykorzystano również czasopisma: Personel i Zarządzanie oraz Kierowanie i Organizowanie, które należą do grupy czasopism naukowych i branżowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorMuszyńska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:00:12Z
dc.date.available2020-07-27T10:00:12Z
dc.date.submitted2017-09-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-117448-203118pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222647
dc.languagepolpl
dc.subject.enHUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MODELS OF HUMAN RESOURCESpl
dc.subject.plMODELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZASOBY LUDZKIEpl
dc.titleModele zarządzania zasobami ludzkimi.pl
dc.title.alternativeModels of Human Resources Management.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work are models of human resources management. The aim is to discuss the most important aspects of models and the concept of human resources management. The research involved knowledge of models of human resource management in two companies. In the company "POLIFARB" on the question of knowledge of any models the answer yes chosen 63%, not - 23%. In the company Śnieżka for the same question, the answer yes is 73%, but not 10%. After a short description of the models, the employees were able to better match the model used in the company. However, research show the lack of information on the human resources management of employees. In theoretical part, the literature used at work is mainly domestic. Several books come from foreign authors. On the other hand, in the third part of the Bachelor, information was used from employees of two company. The magazine was also used: Staff and Management, Management and Organization, which belong to a group of scientific and professional journals.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są modele zarządzania zasobami ludzkimi. Celem jest omówienie najważniejszych aspektów dotyczących modeli oraz pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Badania dotyczyły znajomości modelów zarządzania zasobami ludzkimi w dwóch firmach z branży farb. W firmie „POLIFARB” na pytanie o znajomość jakichkolwiek modeli odpowiedź tak wybrało, aż 63%, nie – 23%. W firmie Śnieżka na to samo pytanie, odpowiedź tak 73%, natomiast nie 10%. Po krótkim opisie modeli, pracownicy potrafili lepiej dopasować dany model do używanego w przedsiębiorstwie. Jednak badania wskazują na brak dostarczania informacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi pracownikom. W części teoretycznej wykorzystana literatura w pracy jest głównie krajowa. Kilka książek pochodzi od zagranicznych autorów. Natomiast w trzecim rozdziale czyli części badawczej wykorzystano informację pochodzące od pracowników dwóch firm. Wykorzystano również czasopisma: Personel i Zarządzanie oraz Kierowanie i Organizowanie, które należą do grupy czasopism naukowych i branżowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Muszyńska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:00:12Z
dc.date.available
2020-07-27T10:00:12Z
dc.date.submittedpl
2017-09-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-117448-203118
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222647
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MODELS OF HUMAN RESOURCES
dc.subject.plpl
MODELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZASOBY LUDZKIE
dc.titlepl
Modele zarządzania zasobami ludzkimi.
dc.title.alternativepl
Models of Human Resources Management.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
417
Views per month
Views per city
Warsaw
100
Krakow
55
Poznan
20
Lodz
19
Wroclaw
18
Gdansk
17
Katowice
8
Szczecin
8
Boguszów-Gorce
7
Rzeszów
7

No access

No Thumbnail Available