Opieka nad pacjentką po usunięciu macicy z przydatkami – studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enAdmission: Women’s hormonal disorders contribute to the proliferation of the mucous membrane of the uterine cavity. Endometrial growth is the main cause of uterine cancer. Prevention, diagnostics and treatment in the early stages is very important and gives the patient the chance to avoid cancer. Hormone treatment does not always have the desired effect. The next step is surgical treatment - hysterectomy, which mean removal of the uterus.Objective: The aim of the study was to present the case of study of the patient after the operation of removal the uterus with appendages due to endometrial growth of the uterine cavity, by laparotomy method and also a caring process.Methodology and material: The subject of the study was 75-year-old woman which must have hysterectomy operation because of the endometrial growth. The work is a case of study. It was written on the basis of interview, participation in the caring process and observation of the patient and analysis of the patient's medical records. The study was conducted in the period 09.01.2018 – 11.01.2018 in the Department of Gynaecology and Oncology of the University Hospital in Krakow. Results and conclusions: In the case of endometrial proliferation, the early prevention, diagnosis and treatment are important. The midwife plays an important role during the hospitalisation of the patient. She prepares her for the surgical procedure and takes care after operation. She also plays an educational role.pl
dc.abstract.plWstęp: Zaburzenia hormonalne u kobiet, przyczyniają się do proliferacji błony śluzowej jamy macicy, a co za tym idzie do rozrostu endometrium. Rozrost endometrium klasyfikowany jest ze względu na występowanie atypii. Jest on główną przyczyną powstawania raka trzonu macicy. Profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie we wczesnych jego stadiach jest bardzo istotne, ponieważ daje pacjentowi szansę na uniknięcie zachorowania na raka. Leczenie hormonalne nie zawsze przynosi pożądane efekty, a następującym po nim etapem jest leczenie operacyjne – histerektomia, czyli usunięcie macicy.Cel pracy: Celem pracy było zaprezentowanie studium przypadku pacjentki po operacji usunięciu macicy z przydatkami z powodu rozrostu endometrium jamy macicy, metodą laparotomii oraz procesu pielęgnowania.Materiał i metody: Podmiotem była 75 – letnia kobieta, która ze względu na rozrost endometrium, zakwalifikowana została do usunięcia macicy wraz z przydatkami metodą laparotomii. Praca stanowi studium przypadku. Opracowana została na podstawie udziału w procesie opieki, obserwacji nad pacjentką oraz analizie dokumentacji medycznej pacjentki. Obserwacje przeprowadzono w terminie 09.01.2018 – 11.01.2018 na Oddziale Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Wyniki i wnioski: W przypadku występowania u pacjentki rozrostu endometrium istotna jest wczesna profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie. Położna pełni ważną rolę podczas hospitalizacji pacjentki, przygotowuje ją do zabiegu operacyjnego, sprawuje nad nią opiekę po zabiegu, a także pełni rolę edukacyjną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.authorNowak, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.reviewerMorawska, Stanisława - 131028 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:02:46Z
dc.date.available2020-07-27T15:02:46Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-122447-210732pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226891
dc.languagepolpl
dc.subject.enuterus, endometrium, hysterectomypl
dc.subject.plmacica, endometrium, histerektomiapl
dc.titleOpieka nad pacjentką po usunięciu macicy z przydatkami – studium przypadku.pl
dc.title.alternativeCaring for the patient after removing uterus with appendages – case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission: Women’s hormonal disorders contribute to the proliferation of the mucous membrane of the uterine cavity. Endometrial growth is the main cause of uterine cancer. Prevention, diagnostics and treatment in the early stages is very important and gives the patient the chance to avoid cancer. Hormone treatment does not always have the desired effect. The next step is surgical treatment - hysterectomy, which mean removal of the uterus.Objective: The aim of the study was to present the case of study of the patient after the operation of removal the uterus with appendages due to endometrial growth of the uterine cavity, by laparotomy method and also a caring process.Methodology and material: The subject of the study was 75-year-old woman which must have hysterectomy operation because of the endometrial growth. The work is a case of study. It was written on the basis of interview, participation in the caring process and observation of the patient and analysis of the patient's medical records. The study was conducted in the period 09.01.2018 – 11.01.2018 in the Department of Gynaecology and Oncology of the University Hospital in Krakow. Results and conclusions: In the case of endometrial proliferation, the early prevention, diagnosis and treatment are important. The midwife plays an important role during the hospitalisation of the patient. She prepares her for the surgical procedure and takes care after operation. She also plays an educational role.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zaburzenia hormonalne u kobiet, przyczyniają się do proliferacji błony śluzowej jamy macicy, a co za tym idzie do rozrostu endometrium. Rozrost endometrium klasyfikowany jest ze względu na występowanie atypii. Jest on główną przyczyną powstawania raka trzonu macicy. Profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie we wczesnych jego stadiach jest bardzo istotne, ponieważ daje pacjentowi szansę na uniknięcie zachorowania na raka. Leczenie hormonalne nie zawsze przynosi pożądane efekty, a następującym po nim etapem jest leczenie operacyjne – histerektomia, czyli usunięcie macicy.Cel pracy: Celem pracy było zaprezentowanie studium przypadku pacjentki po operacji usunięciu macicy z przydatkami z powodu rozrostu endometrium jamy macicy, metodą laparotomii oraz procesu pielęgnowania.Materiał i metody: Podmiotem była 75 – letnia kobieta, która ze względu na rozrost endometrium, zakwalifikowana została do usunięcia macicy wraz z przydatkami metodą laparotomii. Praca stanowi studium przypadku. Opracowana została na podstawie udziału w procesie opieki, obserwacji nad pacjentką oraz analizie dokumentacji medycznej pacjentki. Obserwacje przeprowadzono w terminie 09.01.2018 – 11.01.2018 na Oddziale Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Wyniki i wnioski: W przypadku występowania u pacjentki rozrostu endometrium istotna jest wczesna profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie. Położna pełni ważną rolę podczas hospitalizacji pacjentki, przygotowuje ją do zabiegu operacyjnego, sprawuje nad nią opiekę po zabiegu, a także pełni rolę edukacyjną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.authorpl
Nowak, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.reviewerpl
Morawska, Stanisława - 131028
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:02:46Z
dc.date.available
2020-07-27T15:02:46Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-122447-210732
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226891
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
uterus, endometrium, hysterectomy
dc.subject.plpl
macica, endometrium, histerektomia
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką po usunięciu macicy z przydatkami – studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Caring for the patient after removing uterus with appendages – case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
443
Views per month
Views per city
Warsaw
63
Poznan
29
Krakow
26
Katowice
12
Wroclaw
12
Kielce
11
Gdansk
8
Gdynia
6
Lublin
6
Bialystok
5

No access

No Thumbnail Available