Koncepcja zarządzania wizerunkiem miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Solca Zdrój

master
dc.abstract.enThe image of tourist destination areas is an important factor in the development of a tourist product. Health resorts are a special type of tourist product, where tourist traffic is shaped based on the motivation to improve health. Shaping the image of health resorts is a tool in the concept of territorial marketing. The main purpose of the work was to present activities related to the management of the image of Solec Zdroj in 2013-2020, and an additional goal was to indicate the desired directions aimed at improving the image of the village in the future and proposing activities aimed at creating a tourist product identical to the image of Solec-Zdroj. In order to recognize the opinion about the image of the Solec-Zdroj health resort, the method of demoscopic research in the form of a questionnaire (N = 143) was used. The study was conducted among patients and tourists staying in the town of Solec-Zdroj. The research results made it possible to recognize the current image of the town, which presents the health spa as having a rich treatment offer, but where individual elements of the spa infrastructure require improvement. The outcome of the analysis of the research results was the formulation of proposals to improve the current image for leaders in creating image concepts and creating the possibility of shaping the tourist product of the resort identical with the image in the future.pl
dc.abstract.plWizerunek obszarów recepcji turystycznej stanowi ważny czynnik rozwoju produktu turystycznego. Szczególnym produktem turystycznym są uzdrowiska, gdzie ruch turystyczny kształtowany jest w oparciu o motywację poprawy stanu zdrowia. Kształtowanie wizerunku uzdrowisk stanowi narzędzie w koncepcji marketingu terytorialnego. Głównym celem pracy było przedstawienie działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem miejscowości Solec- Zdrój w latach 2013-2020, dodatkowym celem było wskazanie pożądanych kierunków dążących do poprawy wizerunku miejscowości w przyszłości oraz propozycja działań zmierzających do wykreowania produktu turystycznego tożsamego z wizerunkiem Solca-Zdroju. W celu rozpoznania opinii o wizerunku uzdrowiska Solec-Zdrój, wykorzystano metodę badań demoskopijnych w postaci kwestionariusza ankiety(N=143). Badanie wykonano wśród kuracjuszy oraz turystów przebywających w miejscowości Solec-Zdrój. Wyniki badań pozwoliły na rozpoznanie obecnego wizerunku miejscowości. Przedstawiły uzdrowisko jako posiadające bogatą ofertę leczniczą, lecz poszczególne elementy infrastruktury uzdrowiska wymagają udoskonalenia. Rezultatem analizy wyników badań było sformułowanie propozycji poprawy dotychczasowego wizerunku dla liderów w kreowaniu koncepcji wizerunkowych oraz wykreowania możliwości kształtowania produktu turystycznego uzdrowiska tożsamego z wizerunkiem w przyszłości.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorKaźmierczak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:34Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:34Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-148757-279589pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275380
dc.languagepolpl
dc.subject.enPRODUCT OF HEALTH TOURISM - HEALTH TOURISM - HEALTH RESORTS - IMAGE - TOURIST IMAGE - IMAGE MANAGEMENT -pl
dc.subject.plPRODUKT TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ – TURYSTYKA UZDROWISKOWA – UZDROWISKO – WIZERUNEK - WIZERUNEK TURYSTYCZNY - ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEMpl
dc.titleKoncepcja zarządzania wizerunkiem miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Solca Zdrójpl
dc.title.alternativeThe concept of managing the image of healthy resorts on the example of Solec Zdrojpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The image of tourist destination areas is an important factor in the development of a tourist product. Health resorts are a special type of tourist product, where tourist traffic is shaped based on the motivation to improve health. Shaping the image of health resorts is a tool in the concept of territorial marketing. The main purpose of the work was to present activities related to the management of the image of Solec Zdroj in 2013-2020, and an additional goal was to indicate the desired directions aimed at improving the image of the village in the future and proposing activities aimed at creating a tourist product identical to the image of Solec-Zdroj. In order to recognize the opinion about the image of the Solec-Zdroj health resort, the method of demoscopic research in the form of a questionnaire (N = 143) was used. The study was conducted among patients and tourists staying in the town of Solec-Zdroj. The research results made it possible to recognize the current image of the town, which presents the health spa as having a rich treatment offer, but where individual elements of the spa infrastructure require improvement. The outcome of the analysis of the research results was the formulation of proposals to improve the current image for leaders in creating image concepts and creating the possibility of shaping the tourist product of the resort identical with the image in the future.
dc.abstract.plpl
Wizerunek obszarów recepcji turystycznej stanowi ważny czynnik rozwoju produktu turystycznego. Szczególnym produktem turystycznym są uzdrowiska, gdzie ruch turystyczny kształtowany jest w oparciu o motywację poprawy stanu zdrowia. Kształtowanie wizerunku uzdrowisk stanowi narzędzie w koncepcji marketingu terytorialnego. Głównym celem pracy było przedstawienie działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem miejscowości Solec- Zdrój w latach 2013-2020, dodatkowym celem było wskazanie pożądanych kierunków dążących do poprawy wizerunku miejscowości w przyszłości oraz propozycja działań zmierzających do wykreowania produktu turystycznego tożsamego z wizerunkiem Solca-Zdroju. W celu rozpoznania opinii o wizerunku uzdrowiska Solec-Zdrój, wykorzystano metodę badań demoskopijnych w postaci kwestionariusza ankiety(N=143). Badanie wykonano wśród kuracjuszy oraz turystów przebywających w miejscowości Solec-Zdrój. Wyniki badań pozwoliły na rozpoznanie obecnego wizerunku miejscowości. Przedstawiły uzdrowisko jako posiadające bogatą ofertę leczniczą, lecz poszczególne elementy infrastruktury uzdrowiska wymagają udoskonalenia. Rezultatem analizy wyników badań było sformułowanie propozycji poprawy dotychczasowego wizerunku dla liderów w kreowaniu koncepcji wizerunkowych oraz wykreowania możliwości kształtowania produktu turystycznego uzdrowiska tożsamego z wizerunkiem w przyszłości.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Kaźmierczak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:34Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:34Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-148757-279589
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PRODUCT OF HEALTH TOURISM - HEALTH TOURISM - HEALTH RESORTS - IMAGE - TOURIST IMAGE - IMAGE MANAGEMENT -
dc.subject.plpl
PRODUKT TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ – TURYSTYKA UZDROWISKOWA – UZDROWISKO – WIZERUNEK - WIZERUNEK TURYSTYCZNY - ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM
dc.titlepl
Koncepcja zarządzania wizerunkiem miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Solca Zdrój
dc.title.alternativepl
The concept of managing the image of healthy resorts on the example of Solec Zdroj
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Kielpin Poduchowny
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kielce
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available