Ewolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutions

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to investigate the history of the development of the marketing mix concept from the introduction of the concept itself to the literature on the subject to the latest versions of marketing mix employed by present-day companies. In the first chapter, various definitions and basic assumptions of marketing have been presented. The beginnings of the marketing mix concept and the first attempts to establish its constituent instruments have been described as well. The second chapter is devoted to McCarthy’s traditional model of 4Ps and the description of its elements: product, price, place and promotion. The later models which gained popularity and approval among theorists and practitioners of marketing, namely 7Ps by Booms and Bitner, 4Cs by Lauterborn, 4Es by Fetherstonhaugh, and 4Ps of modern marketing management by Kotler and Keller, have also been discussed. The third chapter presents model SAVE introduced by Motorola Solutions. SAVE undermines the adequacy of 4Ps model for the current market conditions and constitutes a promising alternative of marketing mix, especially for the companies of the B2B sector, through promoting focus on customers and solutions orientation. Taking into account the analysis of the works cited, it can be stated that marketing mix constitutes one of the fundamental marketing concepts, which evolves along with the development of the marketing theory and practice and it adapts to the changing market tendencies, therefore actualization, modification and redefinition of the traditional 4Ps model seems to be a justified move of the present-day companies such as Motorola Solutions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było prześledzenie historii kształtowania się koncepcji miksu marketingowego od momentu wprowadzenia pojęcia ‘marketing mix’ do literatury przedmiotu po najnowsze wersje kompozycji marketingowej stosowane przez współczesne firmy. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano różne ujęcia definicyjne oraz podstawowe założenia marketingu. Opisano również początki koncepcji miksu marketingowego i przedstawiono pierwsze próby określenia instrumentów marketingowych wchodzących w jego skład. Drugi rozdział poświęcono tradycyjnemu modelowi 4P McCarthy’ego i opisowi jego elementów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Omówiono także późniejsze modele, które zyskały popularność i uznanie wśród teoretyków i praktyków marketingu, mianowicie model 7P Boomsa i Bitner, 4C Lauterborna, 4E Fetherstonhaugha i 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego Kotlera i Kellera. Rozdział trzeci prezentuje model SAVE wprowadzony przez firmę Motorola Solutions, podważający adekwatność modelu 4P w obecnych warunkach rynkowych i stanowiący obiecującą alternatywę kompozycji marketingowej przede wszystkim dla firm sektora B2B poprzez propagowanie koncentracji na kliencie i oferowaniu kompleksowych rozwiązań. Z analizy publikacji źródłowych wynika, że marketing mix jest jedną z fundamentalnych koncepcji marketingowych, ewoluującą wraz z rozwojem teorii i praktyki marketingu oraz dostosowującą się do zmiennych tendencji rynkowych, dlatego uaktualnianie, modyfikowanie i redefiniowanie tradycyjnego modelu 4P wydaje się w pełni uzasadnionym posunięciem ze strony współczesnych firm takich jak Motorola Solutions.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorŻarnecka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.available2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-89096-115592pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197583
dc.languagepolpl
dc.subject.en4Cs – 4Ps – 7Ps – marketing mix – SAVE modelpl
dc.subject.pl4C – 4P – 7P – marketing mix – model SAVEpl
dc.titleEwolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutionspl
dc.title.alternativeEvolution of the marketing mix concept – from McCarthy’s 4Ps to SAVE model introduced by Motorola Solutionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to investigate the history of the development of the marketing mix concept from the introduction of the concept itself to the literature on the subject to the latest versions of marketing mix employed by present-day companies. In the first chapter, various definitions and basic assumptions of marketing have been presented. The beginnings of the marketing mix concept and the first attempts to establish its constituent instruments have been described as well. The second chapter is devoted to McCarthy’s traditional model of 4Ps and the description of its elements: product, price, place and promotion. The later models which gained popularity and approval among theorists and practitioners of marketing, namely 7Ps by Booms and Bitner, 4Cs by Lauterborn, 4Es by Fetherstonhaugh, and 4Ps of modern marketing management by Kotler and Keller, have also been discussed. The third chapter presents model SAVE introduced by Motorola Solutions. SAVE undermines the adequacy of 4Ps model for the current market conditions and constitutes a promising alternative of marketing mix, especially for the companies of the B2B sector, through promoting focus on customers and solutions orientation. Taking into account the analysis of the works cited, it can be stated that marketing mix constitutes one of the fundamental marketing concepts, which evolves along with the development of the marketing theory and practice and it adapts to the changing market tendencies, therefore actualization, modification and redefinition of the traditional 4Ps model seems to be a justified move of the present-day companies such as Motorola Solutions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było prześledzenie historii kształtowania się koncepcji miksu marketingowego od momentu wprowadzenia pojęcia ‘marketing mix’ do literatury przedmiotu po najnowsze wersje kompozycji marketingowej stosowane przez współczesne firmy. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano różne ujęcia definicyjne oraz podstawowe założenia marketingu. Opisano również początki koncepcji miksu marketingowego i przedstawiono pierwsze próby określenia instrumentów marketingowych wchodzących w jego skład. Drugi rozdział poświęcono tradycyjnemu modelowi 4P McCarthy’ego i opisowi jego elementów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Omówiono także późniejsze modele, które zyskały popularność i uznanie wśród teoretyków i praktyków marketingu, mianowicie model 7P Boomsa i Bitner, 4C Lauterborna, 4E Fetherstonhaugha i 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego Kotlera i Kellera. Rozdział trzeci prezentuje model SAVE wprowadzony przez firmę Motorola Solutions, podważający adekwatność modelu 4P w obecnych warunkach rynkowych i stanowiący obiecującą alternatywę kompozycji marketingowej przede wszystkim dla firm sektora B2B poprzez propagowanie koncentracji na kliencie i oferowaniu kompleksowych rozwiązań. Z analizy publikacji źródłowych wynika, że marketing mix jest jedną z fundamentalnych koncepcji marketingowych, ewoluującą wraz z rozwojem teorii i praktyki marketingu oraz dostosowującą się do zmiennych tendencji rynkowych, dlatego uaktualnianie, modyfikowanie i redefiniowanie tradycyjnego modelu 4P wydaje się w pełni uzasadnionym posunięciem ze strony współczesnych firm takich jak Motorola Solutions.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Żarnecka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.available
2020-07-25T02:49:54Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-89096-115592
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197583
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
4Cs – 4Ps – 7Ps – marketing mix – SAVE model
dc.subject.plpl
4C – 4P – 7P – marketing mix – model SAVE
dc.titlepl
Ewolucja koncepcji marketing mix – od modelu 4P McCarthy’ego do modelu SAVE wprowadzonego przez firmę Motorola Solutions
dc.title.alternativepl
Evolution of the marketing mix concept – from McCarthy’s 4Ps to SAVE model introduced by Motorola Solutions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
391
Views per month
Views per city
Warsaw
59
Krakow
45
Poznan
35
Wroclaw
30
Gdansk
22
Bydgoszcz
16
Katowice
10
Lublin
10
Gdynia
7
Rzeszów
6

No access

No Thumbnail Available