Widelnice Pirenejów atlantyckich. Morfologia kapsuły jajowej i komórek folikularnych w procesie choriogenezy u Nemoura obtusa

master
dc.abstract.enIn the hereby thesis three stages of oonegesis in the panoistic ovariole of Nemoura obtusa stonefly from the Euholognatha infraorder and Arctoperlaria suborder were presented. The aim of this thesis was to examine the structure and ultrastructure of the follicular epithelium related to the process of choriogenesis, to present the structure of the ovarian capsule and to establish the oogenesis stage when the process of depositing the theca folliculi progenitors begins for this species. In the chapter „Results” the following issues were presented1. morphological changes in the follicular epithelium cells (KF): a. shape changes of KF – flat, cubic/cylindrical, oval b. volume increase of KFc. increase of number of cell secretory organelle in KF cytoplasm d. development of KF and oocyte’s contact surface – microvilli 2. extending the space between the oocyte and follicular cells3. depositing theca folliculi progenitors on the surface of the oocyte 4. organization of the ovarian capsule The obtained results were compared with the previously obtained results for other stonefly species from Euholognatha infraorder and significant resemblance in the process or choriogenesis as well as the general organization of the ovarian capsule was noticed. Detailed comparative analysis of the ovarian capsuls ultrastructure indicates that it’s species-specific.pl
dc.abstract.otherW niniejszej pracy przedstawiono trzy stadia oogenezy w panoistycznej owarioli widelnicy Nemoura obtusa, zaliczanej do grupy Euholognatha z podrzędu Arctoperlaria. Celem pracy było zbadanie zmian struktury i ultrastruktury komórek nabłonka folikularnego związanych z procesem choriogenezy, przedstawienie budowy kapsuły jajowej, oraz ustalenie stadium oogenezy, w którym u badanego gatunku rozpoczyna się proces odkładania prekursorów osłon jajowych. W rozdziale „Wyniki” zaprezentowano 1. zmiany morfologiczne w komórkach nabłonka folikularnego (KF): a. zmiany kształtu KF – płaskie, kubiczne/cylindryczne, owalneb. wzrost objętości KFc. wzrost liczby sekrecyjnych organelli komórkowych w cytoplazmie KF d. rozwinięcie powierzchni kontaktu KF i oocytu – mikrokosmki2. zwiększenie przestrzeni perioocytarnej3. odkładanie prekursorów osłon jajowych na powierzchni oocytu4. organizację kapsuły jajowej Uzyskane wyniki porównano z wynikami wcześniej uzyskanymi dla innych gatunków widelnic z grupy Euholognatha i stwierdzono znaczne podobieństwo przebiegu procesu choriogenezy jak również ogólnej organizacji kapsuły jajowej. Szczegółowa analiza porównawcza ultrastruktury kapsuł jajowych wskazuje jednak, iż jest ona specyficzna gatunkowopl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.contributor.authorKostrz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerJaglarz, Mariusz - 128398 pl
dc.contributor.reviewerRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:34:57Z
dc.date.available2020-07-14T21:34:57Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-57176-63573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171572
dc.subject.enchoriogenesis, egg capsule, follicular cells, stonefliespl
dc.subject.otherchoriogeneza, kapsuła jajowa, nabłonek folikularny, widelnicepl
dc.titleWidelnice Pirenejów atlantyckich. Morfologia kapsuły jajowej i komórek folikularnych w procesie choriogenezy u Nemoura obtusapl
dc.title.alternativeThe stoneflies of the Atlantic Pyrenees. Morphology of the egg capsule and of the follicular cells during the process of choriogenesis in Nemoura obtusapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the hereby thesis three stages of oonegesis in the panoistic ovariole of Nemoura obtusa stonefly from the Euholognatha infraorder and Arctoperlaria suborder were presented. The aim of this thesis was to examine the structure and ultrastructure of the follicular epithelium related to the process of choriogenesis, to present the structure of the ovarian capsule and to establish the oogenesis stage when the process of depositing the theca folliculi progenitors begins for this species. In the chapter „Results” the following issues were presented1. morphological changes in the follicular epithelium cells (KF): a. shape changes of KF – flat, cubic/cylindrical, oval b. volume increase of KFc. increase of number of cell secretory organelle in KF cytoplasm d. development of KF and oocyte’s contact surface – microvilli 2. extending the space between the oocyte and follicular cells3. depositing theca folliculi progenitors on the surface of the oocyte 4. organization of the ovarian capsule The obtained results were compared with the previously obtained results for other stonefly species from Euholognatha infraorder and significant resemblance in the process or choriogenesis as well as the general organization of the ovarian capsule was noticed. Detailed comparative analysis of the ovarian capsuls ultrastructure indicates that it’s species-specific.
dc.abstract.otherpl
W niniejszej pracy przedstawiono trzy stadia oogenezy w panoistycznej owarioli widelnicy Nemoura obtusa, zaliczanej do grupy Euholognatha z podrzędu Arctoperlaria. Celem pracy było zbadanie zmian struktury i ultrastruktury komórek nabłonka folikularnego związanych z procesem choriogenezy, przedstawienie budowy kapsuły jajowej, oraz ustalenie stadium oogenezy, w którym u badanego gatunku rozpoczyna się proces odkładania prekursorów osłon jajowych. W rozdziale „Wyniki” zaprezentowano 1. zmiany morfologiczne w komórkach nabłonka folikularnego (KF): a. zmiany kształtu KF – płaskie, kubiczne/cylindryczne, owalneb. wzrost objętości KFc. wzrost liczby sekrecyjnych organelli komórkowych w cytoplazmie KF d. rozwinięcie powierzchni kontaktu KF i oocytu – mikrokosmki2. zwiększenie przestrzeni perioocytarnej3. odkładanie prekursorów osłon jajowych na powierzchni oocytu4. organizację kapsuły jajowej Uzyskane wyniki porównano z wynikami wcześniej uzyskanymi dla innych gatunków widelnic z grupy Euholognatha i stwierdzono znaczne podobieństwo przebiegu procesu choriogenezy jak również ogólnej organizacji kapsuły jajowej. Szczegółowa analiza porównawcza ultrastruktury kapsuł jajowych wskazuje jednak, iż jest ona specyficzna gatunkowo
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.contributor.authorpl
Kostrz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaglarz, Mariusz - 128398
dc.contributor.reviewerpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:34:57Z
dc.date.available
2020-07-14T21:34:57Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-57176-63573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171572
dc.subject.enpl
choriogenesis, egg capsule, follicular cells, stoneflies
dc.subject.otherpl
choriogeneza, kapsuła jajowa, nabłonek folikularny, widelnice
dc.titlepl
Widelnice Pirenejów atlantyckich. Morfologia kapsuły jajowej i komórek folikularnych w procesie choriogenezy u Nemoura obtusa
dc.title.alternativepl
The stoneflies of the Atlantic Pyrenees. Morphology of the egg capsule and of the follicular cells during the process of choriogenesis in Nemoura obtusa
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Chandler
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Lodz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available