Japońskie steerotypy językowe wybranych zjawisk naturalnych i ponadnaturalnych - studium etnolingwistyczne.

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present and analyze linguistic stereotypes of the natural and supernatural phenomena related to the Japanese culture. In the first introductory chapter the author presents basic information about the definition of linguistic stereotypes (from ethnolinguistic perspective) and compares it with other definitions. The second and the third chapters contain more elaborated description of natural phenomena [fox, tanuki, deer, ape, dog, cat, crane, raven, Japanese cherry tree (sakura) and Japanese mushi] and supernatural phenomena (kami, tama, hotoke, oni, kirin, kappa, ryū, tengu). They were selected by the author on the ground of their prototypicality, which is based on the assumption that these phenomena are the most representative for the Japanese culture. Linguistic stereotypes of each of them are presented according to the following scheme: 1. General information about the phenomenon and its prototypicality. 2. The reference to folk-culture or mythological background.3. The ethymology of the kanji sign with brief analysis of exemplary expressions. 4. The analysis of some Japanese proverbs related to this phenomenon. 5. The analysis of some Japanese idioms related to this phenomenon. 6. Conclusion.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawione i zanalizowane zostały stereotypy językowe wybranych zjawisk naturalnych i ponadnaturalnych występujących w kulturze Japonii. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje na temat tego jak etnolingwiści definiują stereotypy językowe oraz na jakiej płaszczyźnie status stereotypów w świetle tych badań językoznawczych różni się od innych definicji stereotypu. Drugi i trzeci rozdział zawierają szczegółowy opis stereotypów językowych wybranych przez autora zjawisk naturalnych [lis, tanuki, jeleń, małpa, pies, kot, żuraw, kruk, japońska wiśnia (sakura) oraz japońskie mushi], a także ponadnaturalnych (kami, tama, hotoke, oni, kirin, kappa, ryū, tengu). Wybór tych zjawisk został oparty na ich prototypowości (założeniu, iż są one najbardziej reprezentatywne dla kultury Japonii). Każdy z analizowanych tutaj językowych obrazów danego zjawiska został przedstawiony według następującego wzoru: 1. Informacje wstępne wyjaśniające dlaczego dany desygnat uważany jest za prototypowy.2. Tło mitologiczno-religijne bądź odniesienia do sfery wierzeń ludowych. 3. Etymologia znaku i analiza przykładowych złożeń zawierających ten znak.4. Przykłady japońskich przysłów odnoszących się do danego zjawiska wraz z ich krótką analizą.5. Przykłady japońskich idiomów odnoszących się do danego zjawiska wraz z ich krótką analizą.6. Wnioski.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorHuszcza, Romuald - 128362 pl
dc.contributor.authorDuc-Harada, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKozyra, Agnieszka - 129387 pl
dc.contributor.reviewerHuszcza, Romuald - 128362 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:12:59Z
dc.date.available2020-07-14T21:12:59Z
dc.date.submitted2011-09-14pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-56816-66221pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171223
dc.languagepolpl
dc.subject.enlinguistic stereotypes, ethnolinguistics, proverbs, idiomspl
dc.subject.plstereotypy językowe, etnolingwistyka, przysłowia, idiomypl
dc.titleJapońskie steerotypy językowe wybranych zjawisk naturalnych i ponadnaturalnych - studium etnolingwistyczne.pl
dc.title.alternativeThe Japanese linguistic stereotypes of selected natural and supernatural phenomena from an ethnolinguistic perspective.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present and analyze linguistic stereotypes of the natural and supernatural phenomena related to the Japanese culture. In the first introductory chapter the author presents basic information about the definition of linguistic stereotypes (from ethnolinguistic perspective) and compares it with other definitions. The second and the third chapters contain more elaborated description of natural phenomena [fox, tanuki, deer, ape, dog, cat, crane, raven, Japanese cherry tree (sakura) and Japanese mushi] and supernatural phenomena (kami, tama, hotoke, oni, kirin, kappa, ryū, tengu). They were selected by the author on the ground of their prototypicality, which is based on the assumption that these phenomena are the most representative for the Japanese culture. Linguistic stereotypes of each of them are presented according to the following scheme: 1. General information about the phenomenon and its prototypicality. 2. The reference to folk-culture or mythological background.3. The ethymology of the kanji sign with brief analysis of exemplary expressions. 4. The analysis of some Japanese proverbs related to this phenomenon. 5. The analysis of some Japanese idioms related to this phenomenon. 6. Conclusion.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawione i zanalizowane zostały stereotypy językowe wybranych zjawisk naturalnych i ponadnaturalnych występujących w kulturze Japonii. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje na temat tego jak etnolingwiści definiują stereotypy językowe oraz na jakiej płaszczyźnie status stereotypów w świetle tych badań językoznawczych różni się od innych definicji stereotypu. Drugi i trzeci rozdział zawierają szczegółowy opis stereotypów językowych wybranych przez autora zjawisk naturalnych [lis, tanuki, jeleń, małpa, pies, kot, żuraw, kruk, japońska wiśnia (sakura) oraz japońskie mushi], a także ponadnaturalnych (kami, tama, hotoke, oni, kirin, kappa, ryū, tengu). Wybór tych zjawisk został oparty na ich prototypowości (założeniu, iż są one najbardziej reprezentatywne dla kultury Japonii). Każdy z analizowanych tutaj językowych obrazów danego zjawiska został przedstawiony według następującego wzoru: 1. Informacje wstępne wyjaśniające dlaczego dany desygnat uważany jest za prototypowy.2. Tło mitologiczno-religijne bądź odniesienia do sfery wierzeń ludowych. 3. Etymologia znaku i analiza przykładowych złożeń zawierających ten znak.4. Przykłady japońskich przysłów odnoszących się do danego zjawiska wraz z ich krótką analizą.5. Przykłady japońskich idiomów odnoszących się do danego zjawiska wraz z ich krótką analizą.6. Wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Huszcza, Romuald - 128362
dc.contributor.authorpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kozyra, Agnieszka - 129387
dc.contributor.reviewerpl
Huszcza, Romuald - 128362
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:12:59Z
dc.date.available
2020-07-14T21:12:59Z
dc.date.submittedpl
2011-09-14
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-56816-66221
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171223
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
linguistic stereotypes, ethnolinguistics, proverbs, idioms
dc.subject.plpl
stereotypy językowe, etnolingwistyka, przysłowia, idiomy
dc.titlepl
Japońskie steerotypy językowe wybranych zjawisk naturalnych i ponadnaturalnych - studium etnolingwistyczne.
dc.title.alternativepl
The Japanese linguistic stereotypes of selected natural and supernatural phenomena from an ethnolinguistic perspective.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Poznan
3
Gdynia
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Dublin
1
Rydułtowy
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available