Wzajemne relacje w ocenie matki i dziecka w rodzinach z osobami cierpiącymi na schizofrenię i depresję, w ujęciu systemowym

master
dc.abstract.enThe aim of this research was to find disorders in the relationship between mother and child in families in which one person suffers from schizophrenia and in families in which one person suffers from depression.The research on family relationships was based on the Manfred Cierpka Family Assessment Measure (FAM), based on the General Theory of Systems. This research used two questionnaires to assess the dyadic relationships which were completed by each member of the families. 89 dyads (mother-child) were surveyed - 29 healthy families, 30 families in which a child suffers from schizophrenia, and 30 families in which a child suffers from depression. It was assumed that the healthy family members describe their relationships as better compared to the ones from dysfunctional families. Studies have shown that in dysfunctional families, both with people suffering from schizophrenia and depression, dysfunctional inner-family relationships occur. The obtained results indicate that individuals from the control group assess their relationships better than families from clinical groups (schizophrenia, depression). In addition, differences in the assessment of family relationships in dysfunctional families were shown. The worst ratio was assessed in families where people suffer from depression.In healthy families, mothers and children described their relationship in a similar manner. While the dyads of people suffering from schizophrenia showed significantly greater discrepancy in the assessment of their relations. Mothers of people suffering from schizophrenia assessed their relations significantly worse than their children.pl
dc.abstract.plCelem badań objętych tematem niniejszej pracy było ustalenie charakteru relacji pomiędzy matką a dzieckiem w rodzinach z osobą cierpiącą na schizofrenię oraz w rodzinach z osobą cierpiącą na depresję. Do badania relacji rodzinnych posłużył Kwestionariusz do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki (FAM), którego podłożem teoretycznym jest Ogólna Teoria Systemów. W badaniu wykorzystano dwa kwestionariusze do oceny relacji diadycznych wypełniane przez każdego członka badanych rodzin. Przebadano 89 diad (matka-dziecko) – 29 rodzin zdrowych, 30 rodzin z osobą cierpiącą na schizofrenię oraz 30 rodzin z osobą cierpiącą na depresję. Osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne były dzieci.Założono, że członkowie rodzin zdrowych lepiej ocenią wzajemne relacje, niż osoby z rodzin zaburzonych. Badania pokazały, że w rodzinach zaburzonych, zarówno z osobami cierpiącymi na schizofrenię jak i depresję, występują dysfunkcjonalne relacje wewnątrzrodzinne. Uzyskane wyniki badań wskazują, że osoby z grupy kontrolnej lepiej oceniają relacje w porównaniu z rodzinami z grup klinicznych (schizofrenia, depresja). Dodatkowo wykazano różnicę w ocenie relacji rodzinnych w rodzinach zaburzonych. Najgorzej oceniana została relacja w rodzinach z osobami cierpiącymi na depresję. W rodzinach zdrowych matki i dzieci oceniały swoje wzajemne relacje w podobny sposób. Natomiast diady z osobami cierpiącymi na schizofrenię wykazały się znacznie większą rozbieżnością w ocenie swoich relacji. Matki osób cierpiących na schizofrenię oceniały istotnie gorzej relacje rodzinne, niż ich dzieci.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGierowski, Józef - 129495 pl
dc.contributor.authorMetlerska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerGierowski, Józef - 129495 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:18:17Z
dc.date.available2020-07-20T17:18:17Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-60243-42993pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173866
dc.languagepolpl
dc.subject.enSchizophrenia, depression, mother and child relations, familly functioning,pl
dc.subject.plSchizofrenia, depresja, relacja matki i dziecka, funkcjonowanie rodziny,pl
dc.titleWzajemne relacje w ocenie matki i dziecka w rodzinach z osobami cierpiącymi na schizofrenię i depresję, w ujęciu systemowympl
dc.title.alternativeMutual relations between mother and child from families where one is suffering from schizophrenia and depression - the system approachpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this research was to find disorders in the relationship between mother and child in families in which one person suffers from schizophrenia and in families in which one person suffers from depression.The research on family relationships was based on the Manfred Cierpka Family Assessment Measure (FAM), based on the General Theory of Systems. This research used two questionnaires to assess the dyadic relationships which were completed by each member of the families. 89 dyads (mother-child) were surveyed - 29 healthy families, 30 families in which a child suffers from schizophrenia, and 30 families in which a child suffers from depression. It was assumed that the healthy family members describe their relationships as better compared to the ones from dysfunctional families. Studies have shown that in dysfunctional families, both with people suffering from schizophrenia and depression, dysfunctional inner-family relationships occur. The obtained results indicate that individuals from the control group assess their relationships better than families from clinical groups (schizophrenia, depression). In addition, differences in the assessment of family relationships in dysfunctional families were shown. The worst ratio was assessed in families where people suffer from depression.In healthy families, mothers and children described their relationship in a similar manner. While the dyads of people suffering from schizophrenia showed significantly greater discrepancy in the assessment of their relations. Mothers of people suffering from schizophrenia assessed their relations significantly worse than their children.
dc.abstract.plpl
Celem badań objętych tematem niniejszej pracy było ustalenie charakteru relacji pomiędzy matką a dzieckiem w rodzinach z osobą cierpiącą na schizofrenię oraz w rodzinach z osobą cierpiącą na depresję. Do badania relacji rodzinnych posłużył Kwestionariusz do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki (FAM), którego podłożem teoretycznym jest Ogólna Teoria Systemów. W badaniu wykorzystano dwa kwestionariusze do oceny relacji diadycznych wypełniane przez każdego członka badanych rodzin. Przebadano 89 diad (matka-dziecko) – 29 rodzin zdrowych, 30 rodzin z osobą cierpiącą na schizofrenię oraz 30 rodzin z osobą cierpiącą na depresję. Osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne były dzieci.Założono, że członkowie rodzin zdrowych lepiej ocenią wzajemne relacje, niż osoby z rodzin zaburzonych. Badania pokazały, że w rodzinach zaburzonych, zarówno z osobami cierpiącymi na schizofrenię jak i depresję, występują dysfunkcjonalne relacje wewnątrzrodzinne. Uzyskane wyniki badań wskazują, że osoby z grupy kontrolnej lepiej oceniają relacje w porównaniu z rodzinami z grup klinicznych (schizofrenia, depresja). Dodatkowo wykazano różnicę w ocenie relacji rodzinnych w rodzinach zaburzonych. Najgorzej oceniana została relacja w rodzinach z osobami cierpiącymi na depresję. W rodzinach zdrowych matki i dzieci oceniały swoje wzajemne relacje w podobny sposób. Natomiast diady z osobami cierpiącymi na schizofrenię wykazały się znacznie większą rozbieżnością w ocenie swoich relacji. Matki osób cierpiących na schizofrenię oceniały istotnie gorzej relacje rodzinne, niż ich dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gierowski, Józef - 129495
dc.contributor.authorpl
Metlerska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Gierowski, Józef - 129495
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:18:17Z
dc.date.available
2020-07-20T17:18:17Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-60243-42993
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173866
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Schizophrenia, depression, mother and child relations, familly functioning,
dc.subject.plpl
Schizofrenia, depresja, relacja matki i dziecka, funkcjonowanie rodziny,
dc.titlepl
Wzajemne relacje w ocenie matki i dziecka w rodzinach z osobami cierpiącymi na schizofrenię i depresję, w ujęciu systemowym
dc.title.alternativepl
Mutual relations between mother and child from families where one is suffering from schizophrenia and depression - the system approach
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Krakow
5
Lisbon
4
Elblag
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Banino
1
Bialystok
1
Bodzanów
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available