Wpływ transformacji ustrojowej na obecny kształt gospodarki Polski i Czech

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to show the influence of economic transition on the present shape of economy in Poland and Czech Republic. In the proces of economic reforms there were many changes on both political and economical level. Poland and Czech Republic made many decisions influencing their later development, which is proved by the analysis of statistics concerning multiple economic indicators. This interpretation is based on the historical background from that period of time and is based on thorough analysis of the research literature.pl
dc.abstract.plGłównym celem tej pracy jest ukazanie wpływu transformacji ustrojowej na obecny kształt gospodarki Polski i Czech. W procesie przekształceń gospodarczych dokonywało się wiele zmian na poziomie politycznym jaki i ekonomicznym. Polska i Czechy podjęły szereg decyzji mających wpływ na ich późniejszy rozwój, czego dowodzi analiza danych statystycznych dotyczących rozmaitych wskaźników ekonomicznych. Interpretacja ta jest umieszczona na tle wydarzeń historycznych z tamtego okresu oraz opiera się na gruntownej analizie literatury przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorGrudzień, Michalinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:38:37Z
dc.date.available2020-07-27T00:38:37Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-107884-178150pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214133
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomis transition, economic reforms, planned economy, liberal economypl
dc.subject.pltransformacja ustrojowa, reformy gospodarcze, gospodarka planowa, gospodarka liberalnapl
dc.titleWpływ transformacji ustrojowej na obecny kształt gospodarki Polski i Czechpl
dc.title.alternativeThe influence of economic transition on the present shape of economy in Poland and Czech Republicpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to show the influence of economic transition on the present shape of economy in Poland and Czech Republic. In the proces of economic reforms there were many changes on both political and economical level. Poland and Czech Republic made many decisions influencing their later development, which is proved by the analysis of statistics concerning multiple economic indicators. This interpretation is based on the historical background from that period of time and is based on thorough analysis of the research literature.
dc.abstract.plpl
Głównym celem tej pracy jest ukazanie wpływu transformacji ustrojowej na obecny kształt gospodarki Polski i Czech. W procesie przekształceń gospodarczych dokonywało się wiele zmian na poziomie politycznym jaki i ekonomicznym. Polska i Czechy podjęły szereg decyzji mających wpływ na ich późniejszy rozwój, czego dowodzi analiza danych statystycznych dotyczących rozmaitych wskaźników ekonomicznych. Interpretacja ta jest umieszczona na tle wydarzeń historycznych z tamtego okresu oraz opiera się na gruntownej analizie literatury przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Grudzień, Michalina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:38:37Z
dc.date.available
2020-07-27T00:38:37Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-107884-178150
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214133
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economis transition, economic reforms, planned economy, liberal economy
dc.subject.plpl
transformacja ustrojowa, reformy gospodarcze, gospodarka planowa, gospodarka liberalna
dc.titlepl
Wpływ transformacji ustrojowej na obecny kształt gospodarki Polski i Czech
dc.title.alternativepl
The influence of economic transition on the present shape of economy in Poland and Czech Republic
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Lidzbark
3
Wroclaw
3
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available