Instytucja przymusowego wykupu akcji jako remedium na konflikty interesów w spółce akcyjnej

master
dc.abstract.enSqueeze-out (compulsory acquisition of minority shareholders) in polish law system is used in a variety of cases. This master’s thesis deals with the issue of the ability to use squeeze-out in the private joint-stock companies to resolve conflict situations, in particular when the cause of the conflict is the violation of the duty of loyalty.At first a detailed analysis of the company's structure and its governing principles was made. Then the author of the thesis studied the role of loyalty in private law, particularly in contract and corporate relationships and the issue of loyalty in the context of abuse of law. The concept of “interest” in a joint-stock company was subsequently examined. The master thesis also presents the main assumptions of the squeeze-out and the possibility of applying it to avoid conflict situations for the future or to eliminate existing situations. The author also depicted other comparative mechanisms in joint-stock companies. In the thesis also was conducted a detailed study of prerequisites considering the problem of the protection of the interests of individual groups of shareholders.pl
dc.abstract.plInstytucja przymusowego wykupu akcji w prawie polskim wykorzystywana jest na wielu płaszczyznach. Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę zastosowania instytucji przymusowego wykupu akcji w spółkach niepublicznych w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w szczególności zaś w przypadku, gdy przyczyną konfliktów jest naruszenie obowiązku lojalności.Na wstępie dokonano szczegółowej analizy konstrukcji spółki akcyjnej i rządzących nią zasad. Kolejno zbadano jaką rolę odgrywa obowiązek lojalności w prawie prywatnym, w szczególności zaś w stosunkach obligacyjnych i korporacyjnych oraz przedstawiono problematykę lojalności w kontekście nadużycia prawa. Następnie badaniu poddano pojęcie interesu w spółce akcyjnej.W pracy przedstawiono także główne założenia instytucji przymusowego wykupu akcji oraz możliwość jego zastosowania w celu unikania sytuacji konfliktowych na przyszłość lub niwelowania już istniejących sytuacji. W celach porównawczych przybliżono inne instytucje wywołujące zbliżone skutki. Pracę zakończono analizą przymusowego wykupu pod kątem ochrony interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorMikuszewska, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerDybiński, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:30:54Z
dc.date.available2020-07-27T06:30:54Z
dc.date.submitted2017-06-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-114093-160980pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219493
dc.languagepolpl
dc.subject.enjoint-stock company, squeeze-out, compulsory acquisition of minority shareholders, duty of loyalty, conflicts of interests, shareholders protectionpl
dc.subject.plspółka akcyjna, przymusowy wykup, obowiązek lojalności, konflikty interesów, ochrona akcjonariuszypl
dc.titleInstytucja przymusowego wykupu akcji jako remedium na konflikty interesów w spółce akcyjnejpl
dc.title.alternativeSqueeze-out as a remedy for conflicts of interests in a private joint-stock companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Squeeze-out (compulsory acquisition of minority shareholders) in polish law system is used in a variety of cases. This master’s thesis deals with the issue of the ability to use squeeze-out in the private joint-stock companies to resolve conflict situations, in particular when the cause of the conflict is the violation of the duty of loyalty.At first a detailed analysis of the company's structure and its governing principles was made. Then the author of the thesis studied the role of loyalty in private law, particularly in contract and corporate relationships and the issue of loyalty in the context of abuse of law. The concept of “interest” in a joint-stock company was subsequently examined. The master thesis also presents the main assumptions of the squeeze-out and the possibility of applying it to avoid conflict situations for the future or to eliminate existing situations. The author also depicted other comparative mechanisms in joint-stock companies. In the thesis also was conducted a detailed study of prerequisites considering the problem of the protection of the interests of individual groups of shareholders.
dc.abstract.plpl
Instytucja przymusowego wykupu akcji w prawie polskim wykorzystywana jest na wielu płaszczyznach. Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę zastosowania instytucji przymusowego wykupu akcji w spółkach niepublicznych w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w szczególności zaś w przypadku, gdy przyczyną konfliktów jest naruszenie obowiązku lojalności.Na wstępie dokonano szczegółowej analizy konstrukcji spółki akcyjnej i rządzących nią zasad. Kolejno zbadano jaką rolę odgrywa obowiązek lojalności w prawie prywatnym, w szczególności zaś w stosunkach obligacyjnych i korporacyjnych oraz przedstawiono problematykę lojalności w kontekście nadużycia prawa. Następnie badaniu poddano pojęcie interesu w spółce akcyjnej.W pracy przedstawiono także główne założenia instytucji przymusowego wykupu akcji oraz możliwość jego zastosowania w celu unikania sytuacji konfliktowych na przyszłość lub niwelowania już istniejących sytuacji. W celach porównawczych przybliżono inne instytucje wywołujące zbliżone skutki. Pracę zakończono analizą przymusowego wykupu pod kątem ochrony interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Mikuszewska, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Dybiński, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:30:54Z
dc.date.available
2020-07-27T06:30:54Z
dc.date.submittedpl
2017-06-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-114093-160980
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
joint-stock company, squeeze-out, compulsory acquisition of minority shareholders, duty of loyalty, conflicts of interests, shareholders protection
dc.subject.plpl
spółka akcyjna, przymusowy wykup, obowiązek lojalności, konflikty interesów, ochrona akcjonariuszy
dc.titlepl
Instytucja przymusowego wykupu akcji jako remedium na konflikty interesów w spółce akcyjnej
dc.title.alternativepl
Squeeze-out as a remedy for conflicts of interests in a private joint-stock company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Chrzanów
3
Dublin
2
Dąbrowa Tarnowska
2
Wroclaw
2
Berlin
1
Poznan
1
Żabno
1

No access

No Thumbnail Available