Analiza wiedzy fizjoterapeutów na temat rodzajów terapii stosowanych po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa

master
dc.abstract.enIntroduction. The cervical section is the part of the spine which is the most prone to injuries, that often arise as a result of communication. They can cause major health problems resulting from immobilization of the cervical spine after the injury. Applying properly selected physiotherapy allows a patient to significantly accelerate the process of returning to his full fitness. However, it should be considered that the complexity of the structures of the cervical spine requires extensive diagnostics before planning a therapy.Aim. The goal of this study was to analyze the knowledge of physiotherapists on the types of therapies used in patients with cervical spine injuries.Materials and methods. The method of a diagnostic survey was used along with the research tool consisting of an original questionnaire with 20 questions. 200 people from groups of physiotherapists on Facebook joined the study.Results. While analyzing the questions of the questionnaire, 9 questions showed statistically significant differences (p<0.05) in relation to the impact of seniority on the knowledge of physiotherapists regarding the types of therapies used in patients with cervical spine injuries. In the case of the influence of the level of education on the knowledge of physiotherapists, statistically significant differences (p<0.05) were pointed out in 10 questions. Significant differences (p<0.05) between the increase in seniority and the level of education in relation to the level of knowledge and its self-evaluation among physiotherapists were also presented.Conclusion. Both the level of education and work experience have a significant influence on the current knowledge of the types of therapy which is used by physiotherapists working with patients after cervical spine injuries. Together with the increase in seniority and the level of education, the level of knowledge and its self-evaluation among physiotherapists increases.pl
dc.abstract.plWstęp. Odcinek szyjny stanowi najbardziej narażony na urazy element kręgosłupa, które najczęściej powstają w wyniku oddziaływania komunikacyjnego. Mogą one prowadzić do wystąpienia znaczących problemów zdrowotnych, wynikających z unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa po wystąpieniu urazu. Zastosowanie odpowiednio dobranej fizjoterapii pozwala znacząco przyspieszyć proces powrotu pacjenta do pełnej sprawności. Należy jednak pamiętać, że złożoność struktur odcinka szyjnego kręgosłupa wymaga przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki przed przystąpieniem do zaplanowania terapii. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było poddanie analizie wiedzy fizjoterapeutów na temat rodzajów terapii stosowanych u pacjentów po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. Materiały i metody. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankietowy, składający się z 20 pytań. Do badania przystąpiło 200 osób, należących do grup skupiających fizjoterapeutów na portalu Facebook. Wyniki. Analizując pytania kwestionariusza ankietowanego, w 9 pytaniach wykazano istotne statystycznie różnice (p<0,05) w odniesieniu do wpływu stażu pracy na posiadaną przez fizjoterapeutów wiedzę, dotyczącą rodzajów terapii stosowanych u pacjentów po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. W przypadku wpływu poziomu wykształcenia na stan wiedzy fizjoterapeutów, istotne statystycznie różnice (p<0,05) wykazano w 10 pytaniach. Ukazano również istotne różnice (p<0,05) pomiędzy wzrostem stażu pracy oraz stopnia wykształcenia w stosunku do poziomu wiedzy oraz jej samooceny wśród fizjoterapeutów. Wnioski. Zarówno stopień wykształcenia jak i staż pracy mają zasadniczy wpływ na stan aktualnej wiedzy w zakresie rodzajów terapii wykorzystywanych przez fizjoterapeutów, pracujących z pacjentami po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. Wraz ze wzrostem stażu pracy oraz poziomu wykształcenia, zwiększa się poziom wiedzy oraz jej samoocena wśród fizjoterapeutów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTrąbka, Rafał - 200564 pl
dc.contributor.authorDudzik, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Rafał - 200564 pl
dc.date.accessioned2021-11-03T22:38:49Z
dc.date.available2021-11-03T22:38:49Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-149711-278578pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282689
dc.languagepolpl
dc.subject.encervical spine, injuries, physiotherapy, knowledge analysis, questionnaire research.pl
dc.subject.plszyjny odcinek kręgosłupa, urazy, fizjoterapia, analiza wiedzy, badanie ankietowe.pl
dc.titleAnaliza wiedzy fizjoterapeutów na temat rodzajów terapii stosowanych po urazach szyjnego odcinka kręgosłupapl
dc.title.alternativeThe analysis of the knowledge of physiotherapists on the various types of therapy applied after injuries of the cervical spine.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. The cervical section is the part of the spine which is the most prone to injuries, that often arise as a result of communication. They can cause major health problems resulting from immobilization of the cervical spine after the injury. Applying properly selected physiotherapy allows a patient to significantly accelerate the process of returning to his full fitness. However, it should be considered that the complexity of the structures of the cervical spine requires extensive diagnostics before planning a therapy.Aim. The goal of this study was to analyze the knowledge of physiotherapists on the types of therapies used in patients with cervical spine injuries.Materials and methods. The method of a diagnostic survey was used along with the research tool consisting of an original questionnaire with 20 questions. 200 people from groups of physiotherapists on Facebook joined the study.Results. While analyzing the questions of the questionnaire, 9 questions showed statistically significant differences (p<0.05) in relation to the impact of seniority on the knowledge of physiotherapists regarding the types of therapies used in patients with cervical spine injuries. In the case of the influence of the level of education on the knowledge of physiotherapists, statistically significant differences (p<0.05) were pointed out in 10 questions. Significant differences (p<0.05) between the increase in seniority and the level of education in relation to the level of knowledge and its self-evaluation among physiotherapists were also presented.Conclusion. Both the level of education and work experience have a significant influence on the current knowledge of the types of therapy which is used by physiotherapists working with patients after cervical spine injuries. Together with the increase in seniority and the level of education, the level of knowledge and its self-evaluation among physiotherapists increases.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Odcinek szyjny stanowi najbardziej narażony na urazy element kręgosłupa, które najczęściej powstają w wyniku oddziaływania komunikacyjnego. Mogą one prowadzić do wystąpienia znaczących problemów zdrowotnych, wynikających z unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa po wystąpieniu urazu. Zastosowanie odpowiednio dobranej fizjoterapii pozwala znacząco przyspieszyć proces powrotu pacjenta do pełnej sprawności. Należy jednak pamiętać, że złożoność struktur odcinka szyjnego kręgosłupa wymaga przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki przed przystąpieniem do zaplanowania terapii. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było poddanie analizie wiedzy fizjoterapeutów na temat rodzajów terapii stosowanych u pacjentów po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. Materiały i metody. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankietowy, składający się z 20 pytań. Do badania przystąpiło 200 osób, należących do grup skupiających fizjoterapeutów na portalu Facebook. Wyniki. Analizując pytania kwestionariusza ankietowanego, w 9 pytaniach wykazano istotne statystycznie różnice (p<0,05) w odniesieniu do wpływu stażu pracy na posiadaną przez fizjoterapeutów wiedzę, dotyczącą rodzajów terapii stosowanych u pacjentów po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. W przypadku wpływu poziomu wykształcenia na stan wiedzy fizjoterapeutów, istotne statystycznie różnice (p<0,05) wykazano w 10 pytaniach. Ukazano również istotne różnice (p<0,05) pomiędzy wzrostem stażu pracy oraz stopnia wykształcenia w stosunku do poziomu wiedzy oraz jej samooceny wśród fizjoterapeutów. Wnioski. Zarówno stopień wykształcenia jak i staż pracy mają zasadniczy wpływ na stan aktualnej wiedzy w zakresie rodzajów terapii wykorzystywanych przez fizjoterapeutów, pracujących z pacjentami po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa. Wraz ze wzrostem stażu pracy oraz poziomu wykształcenia, zwiększa się poziom wiedzy oraz jej samoocena wśród fizjoterapeutów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Trąbka, Rafał - 200564
dc.contributor.authorpl
Dudzik, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Rafał - 200564
dc.date.accessioned
2021-11-03T22:38:49Z
dc.date.available
2021-11-03T22:38:49Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-149711-278578
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282689
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cervical spine, injuries, physiotherapy, knowledge analysis, questionnaire research.
dc.subject.plpl
szyjny odcinek kręgosłupa, urazy, fizjoterapia, analiza wiedzy, badanie ankietowe.
dc.titlepl
Analiza wiedzy fizjoterapeutów na temat rodzajów terapii stosowanych po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa
dc.title.alternativepl
The analysis of the knowledge of physiotherapists on the various types of therapy applied after injuries of the cervical spine.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
11
Krakow
5
Gdansk
4
Częstochowa
3
Bialystok
2
Biała Podlaska
2
Katowice
2
Poznan
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available
Collections