Wizerunek AIESEC jako międzynarodowej, studenckiej organizacji edukacyjnej.

master
dc.abstract.enNowadays, there are several different approaches to the idea of image. The concept can be examined from the point of view of psychology, marketing and management. Some authors define the image as a result of public relations. This thesis describes the image from a marketing perspective, especially in regard to non-profit organizations. AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) belongs to the largest international non-profit student organizations, which was founded 60 years ago. Its image has been built on high moral standards, carefully cultivated over the years, and a unique vision of the future and acting from a sense of mission. This thesis contains the beginnings, goals, and present achievements of the organization. It shows the successes which were done although the organization possessed very limited financial resources. Many organisations were able to create a very clear, and unique image of their own on the market. It is important to underscore that the image depends on the way they are seen by the base to whom they are trying to market. Activities led inside of the organization have a big effect on the image, when they are made public. The main goal of this thesis is to show the connection between the actions undertaken by AIESEC Committees and its image in the environment, especially by Local Committee AIESEC Kraków.pl
dc.abstract.plWspółcześnie spotyka się wiele interpretacji pojęcia wizerunku. Badany on jest z punktu widzenia psychologicznego, zarządzania oraz marketingowego. W literaturze, niejednokrotnie można spotkać się z twierdzeniem, iż wizerunek to efekt public relations. Niniejsza praca została napisana w oparciu o wizerunek w ujęciu marketingowym, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcjonowania w organizacjach non – profit. AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), to jedna z największych studenckich organizacji międzynarodowych, przynależących do sektora pozarządowego, która funkcjonuje na świecie od ponad 60 lat. Proces kreowania jej wizerunku od lat bazuje na unikalnych wartościach, misji i wizji, które wyznaczają dalekosiężne cele. Praca odnosi się zarówno do początkowej, jak i współczesnej działalności organizacji. Pokazuje, w jaki sposób, posiadając niewielkie zasoby finansowe, organizacje non – profit wyróżniają się wizerunkiem na obecnym rynku. Należy podkreślić, iż image, zależy w dużej mierze od tego, jak otoczenie postrzega daną organizację. Działania prowadzone w środowisku wewnętrznym organizacji pozarządowych, mają ogromny wydźwięk na zewnątrz. Celem niniejszej pracy, było ukazanie, jak dalece znaczący wpływ ma wizerunek, na postrzeganie organizacji w otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Lokalnego AIESEC działającego na terenie Krakowa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMesjasz, Czesławpl
dc.contributor.authorFilar, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerMesjasz, Czesławpl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:33:36Z
dc.date.available2020-07-25T05:33:36Z
dc.date.submitted2014-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-91879-104321pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200060
dc.languagepolpl
dc.subject.enAIESEC – image – marketing – public relations – student organisationpl
dc.subject.plAIESEC – marketing – organizacja studencka – public relations - wizerunekpl
dc.titleWizerunek AIESEC jako międzynarodowej, studenckiej organizacji edukacyjnej.pl
dc.title.alternativeThe image of AIESEC as an international, educational student organization.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, there are several different approaches to the idea of image. The concept can be examined from the point of view of psychology, marketing and management. Some authors define the image as a result of public relations. This thesis describes the image from a marketing perspective, especially in regard to non-profit organizations. AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) belongs to the largest international non-profit student organizations, which was founded 60 years ago. Its image has been built on high moral standards, carefully cultivated over the years, and a unique vision of the future and acting from a sense of mission. This thesis contains the beginnings, goals, and present achievements of the organization. It shows the successes which were done although the organization possessed very limited financial resources. Many organisations were able to create a very clear, and unique image of their own on the market. It is important to underscore that the image depends on the way they are seen by the base to whom they are trying to market. Activities led inside of the organization have a big effect on the image, when they are made public. The main goal of this thesis is to show the connection between the actions undertaken by AIESEC Committees and its image in the environment, especially by Local Committee AIESEC Kraków.
dc.abstract.plpl
Współcześnie spotyka się wiele interpretacji pojęcia wizerunku. Badany on jest z punktu widzenia psychologicznego, zarządzania oraz marketingowego. W literaturze, niejednokrotnie można spotkać się z twierdzeniem, iż wizerunek to efekt public relations. Niniejsza praca została napisana w oparciu o wizerunek w ujęciu marketingowym, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcjonowania w organizacjach non – profit. AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), to jedna z największych studenckich organizacji międzynarodowych, przynależących do sektora pozarządowego, która funkcjonuje na świecie od ponad 60 lat. Proces kreowania jej wizerunku od lat bazuje na unikalnych wartościach, misji i wizji, które wyznaczają dalekosiężne cele. Praca odnosi się zarówno do początkowej, jak i współczesnej działalności organizacji. Pokazuje, w jaki sposób, posiadając niewielkie zasoby finansowe, organizacje non – profit wyróżniają się wizerunkiem na obecnym rynku. Należy podkreślić, iż image, zależy w dużej mierze od tego, jak otoczenie postrzega daną organizację. Działania prowadzone w środowisku wewnętrznym organizacji pozarządowych, mają ogromny wydźwięk na zewnątrz. Celem niniejszej pracy, było ukazanie, jak dalece znaczący wpływ ma wizerunek, na postrzeganie organizacji w otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Lokalnego AIESEC działającego na terenie Krakowa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mesjasz, Czesław
dc.contributor.authorpl
Filar, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Mesjasz, Czesław
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:33:36Z
dc.date.available
2020-07-25T05:33:36Z
dc.date.submittedpl
2014-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-91879-104321
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AIESEC – image – marketing – public relations – student organisation
dc.subject.plpl
AIESEC – marketing – organizacja studencka – public relations - wizerunek
dc.titlepl
Wizerunek AIESEC jako międzynarodowej, studenckiej organizacji edukacyjnej.
dc.title.alternativepl
The image of AIESEC as an international, educational student organization.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available