Uwarunkowania i stan rozwoju bazy dla turystyki żeglarskiej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

master
dc.abstract.enThe Great Masurian Lakes are an area in north-eastern Poland known for numerous sailing routes. Sailing has been developing in Masurian Lake District since the fourteenth century, and now a number of new investments are being created in response to the growing number of sailors. Ordinary ports are transformed into modern Eco-marinas and new hydrotechnical buildings are being built. Thesis contains information about ports, sailing tourism, cultural heritage and natural environment with numerous forms of wilderness conservation.pl
dc.abstract.plWielkie Jeziora Mazurskie to obszar w północno-wschodniej Polsce znany z licznych szlaków żeglownych. Żeglarstwo rozwija się na Mazurach od XIV w., a obecnie powstaje tam szereg nowych inwestycji mających zaspokoić napływ rosnącej liczby żeglarzy. Zwykłe porty przekształcane są w nowoczesne Eko-Mariny i powstają nowe budynku hydrotechniczne. W pracy zawarto informacje o portach, turystyce żeglarskiej, dziedzictwie kulturowym i środowisku przyrodniczym z licznymi formami ochrony przyrody.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.authorSzklarczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:51:49Z
dc.date.available2020-07-27T04:51:49Z
dc.date.submitted2018-06-14pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-112351-180598pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217960
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Great Masurian Lakes, sailing tourism, development of marinaspl
dc.subject.plWielkie Jeziora Mazurskie, turystyka żeglarska, rozwój marin,pl
dc.titleUwarunkowania i stan rozwoju bazy dla turystyki żeglarskiej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskichpl
dc.title.alternativeConditions and state of development of base for sailing tourism on The Great Masurian Lakes.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Great Masurian Lakes are an area in north-eastern Poland known for numerous sailing routes. Sailing has been developing in Masurian Lake District since the fourteenth century, and now a number of new investments are being created in response to the growing number of sailors. Ordinary ports are transformed into modern Eco-marinas and new hydrotechnical buildings are being built. Thesis contains information about ports, sailing tourism, cultural heritage and natural environment with numerous forms of wilderness conservation.
dc.abstract.plpl
Wielkie Jeziora Mazurskie to obszar w północno-wschodniej Polsce znany z licznych szlaków żeglownych. Żeglarstwo rozwija się na Mazurach od XIV w., a obecnie powstaje tam szereg nowych inwestycji mających zaspokoić napływ rosnącej liczby żeglarzy. Zwykłe porty przekształcane są w nowoczesne Eko-Mariny i powstają nowe budynku hydrotechniczne. W pracy zawarto informacje o portach, turystyce żeglarskiej, dziedzictwie kulturowym i środowisku przyrodniczym z licznymi formami ochrony przyrody.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.authorpl
Szklarczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:51:49Z
dc.date.available
2020-07-27T04:51:49Z
dc.date.submittedpl
2018-06-14
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-112351-180598
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217960
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Great Masurian Lakes, sailing tourism, development of marinas
dc.subject.plpl
Wielkie Jeziora Mazurskie, turystyka żeglarska, rozwój marin,
dc.titlepl
Uwarunkowania i stan rozwoju bazy dla turystyki żeglarskiej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
dc.title.alternativepl
Conditions and state of development of base for sailing tourism on The Great Masurian Lakes.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
3
Lublin
2
Poznan
2
Dublin
1
Krakow
1
Strzyzow
1
Tychy
1
Wierzchoslawice
1

No access

No Thumbnail Available