Aplikacja do zarządzania pracownią fizyczną

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis was to prepare and implement web based application which helps incommon management of students First Physics Laboratory. On Jagiellonian University there areprocesses which might be improved by usage of implemented application. Application uses client-serverarchitecture. It consists of the front-end user interface accessible by the web browser, andserver back-end which is obliged to serve client requests. Clients those are university tutors whocan manage laboratories. Current implementation would be part of bigger system which shouldgive students possibility to follow course details. Application has been prepared with usage oftechnologies which let programmers build fully functional web application mainly with help ofJavaScript language. Project structure was based on Model View Controller (MVC) pattern, whatwas easily achieved by usage of Express.js library. Server is responsible for creation of dynamic clientweb pages on basis of existing models and with help of JADE template language. Program connectsto MySQL database instance what is done via object-relational mapping Sequelize framework.Application main goal is to let its users easily generate and manage schedules for groups theyteach. It helps to gather all important information about each student progress in one place.Academic teachers can easily find data which are crucial for their work and which do not haveto be written on sheet of papers anymore as they are in database. Application focuses on how topresent all content in best way which will be most convenient and easiest in understanding forend user. In future application should be easily extensible to add new users roles for e.g. studentaccount. Stack of technologies which solves the problem was selected in way which has let implementmodern JavaScript application with fine performance.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji do planowaniacwiczen laboratoryjnych dla I Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellonskiego. Aplikacjazostała zaimplementowana w oparciu o architekture klient-serwer. Interakcja klienta z aplikacjaprzebiega z wykorzystaniem przegladarki internetowej zas sam serwer jest zobligowany do obsługizadan uzytkownika. Uzytkownicy aplikacji to głównie osoby prowadzace zajecia, tzw. tutorzy.Aplikacja jest tylko fragmentem wiekszego systemu, który w przyszłosci powinien dawac mozliwoscdostepu do informacji o przebiegu zajec na pracowni fizycznej równiez studentom. Aplikacje zaprojektowanoz wykorzystaniem technologii pozwalajacych na stworzenie w pełni nowoczesnej aplikacjiinternetowej głównie z wykorzystaniem jezyka JavaScript. Struktura projektu została oparta owzorzec Model-Widok-Kontroler (MVC), którego wdrozenie ułatwia biblioteka Express.js. Serwerzajmuje sie przygotowywaniem dynamicznych widoków klienta z wykorzystaniem odpowiedniegomodelu oraz silnika szablonów JADE. Program wykorzystuje baze danych MySQL, do którejdostep jest realizowany z wykorzystaniem mapowania relacyjno-obiektowego w postaci bibliotekiSequelize.Aplikacja oferuje szereg funkcjonalnosci z zakresu generowania oraz zarzadzania harmonogramamigrup laboratoryjnych. Jest istotnym ułatwieniem w pracy nauczycieli akademickich poniewazgrupuje oraz porzadkuje wazne z ich punktu widzenia informacje o przebiegu procesu nauczaniaposzczególnych studentów w jednym miejscu. Koncentruje sie na prezentowaniu tresci w sposóbnajbardziej korzystny dla odbiorcy oraz eliminuje koniecznosc przeprowadzania operacji zorientowanychna zarzadzanie grupa w sposób manualny.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Marcinpl
dc.contributor.authorKoszczan, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerKonior, Jerzy - 100003 pl
dc.contributor.reviewerZieliński, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:52:13Z
dc.date.available2020-07-27T01:52:13Z
dc.date.submitted2016-09-14pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-109189-125922pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215266
dc.languagepolpl
dc.subject.enNode.js, Express.js, JADE, web application, physics laboratories, client-server architecture,ORM, Sequelize, jQuery, RDBMS, database normalization, JavaScriptpl
dc.subject.plNode.js, Express.js, JADE, aplikacja internetowa, pracownia fizyczna, architekturaklient-serwer, ORM, Sequelize, jQuery, RDBMS, normalizacja bazy danych, JavaScriptpl
dc.titleAplikacja do zarządzania pracownią fizycznąpl
dc.title.alternativePhysics laboratory management application.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis was to prepare and implement web based application which helps incommon management of students First Physics Laboratory. On Jagiellonian University there areprocesses which might be improved by usage of implemented application. Application uses client-serverarchitecture. It consists of the front-end user interface accessible by the web browser, andserver back-end which is obliged to serve client requests. Clients those are university tutors whocan manage laboratories. Current implementation would be part of bigger system which shouldgive students possibility to follow course details. Application has been prepared with usage oftechnologies which let programmers build fully functional web application mainly with help ofJavaScript language. Project structure was based on Model View Controller (MVC) pattern, whatwas easily achieved by usage of Express.js library. Server is responsible for creation of dynamic clientweb pages on basis of existing models and with help of JADE template language. Program connectsto MySQL database instance what is done via object-relational mapping Sequelize framework.Application main goal is to let its users easily generate and manage schedules for groups theyteach. It helps to gather all important information about each student progress in one place.Academic teachers can easily find data which are crucial for their work and which do not haveto be written on sheet of papers anymore as they are in database. Application focuses on how topresent all content in best way which will be most convenient and easiest in understanding forend user. In future application should be easily extensible to add new users roles for e.g. studentaccount. Stack of technologies which solves the problem was selected in way which has let implementmodern JavaScript application with fine performance.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji do planowaniacwiczen laboratoryjnych dla I Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellonskiego. Aplikacjazostała zaimplementowana w oparciu o architekture klient-serwer. Interakcja klienta z aplikacjaprzebiega z wykorzystaniem przegladarki internetowej zas sam serwer jest zobligowany do obsługizadan uzytkownika. Uzytkownicy aplikacji to głównie osoby prowadzace zajecia, tzw. tutorzy.Aplikacja jest tylko fragmentem wiekszego systemu, który w przyszłosci powinien dawac mozliwoscdostepu do informacji o przebiegu zajec na pracowni fizycznej równiez studentom. Aplikacje zaprojektowanoz wykorzystaniem technologii pozwalajacych na stworzenie w pełni nowoczesnej aplikacjiinternetowej głównie z wykorzystaniem jezyka JavaScript. Struktura projektu została oparta owzorzec Model-Widok-Kontroler (MVC), którego wdrozenie ułatwia biblioteka Express.js. Serwerzajmuje sie przygotowywaniem dynamicznych widoków klienta z wykorzystaniem odpowiedniegomodelu oraz silnika szablonów JADE. Program wykorzystuje baze danych MySQL, do którejdostep jest realizowany z wykorzystaniem mapowania relacyjno-obiektowego w postaci bibliotekiSequelize.Aplikacja oferuje szereg funkcjonalnosci z zakresu generowania oraz zarzadzania harmonogramamigrup laboratoryjnych. Jest istotnym ułatwieniem w pracy nauczycieli akademickich poniewazgrupuje oraz porzadkuje wazne z ich punktu widzenia informacje o przebiegu procesu nauczaniaposzczególnych studentów w jednym miejscu. Koncentruje sie na prezentowaniu tresci w sposóbnajbardziej korzystny dla odbiorcy oraz eliminuje koniecznosc przeprowadzania operacji zorientowanychna zarzadzanie grupa w sposób manualny.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Marcin
dc.contributor.authorpl
Koszczan, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Konior, Jerzy - 100003
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:52:13Z
dc.date.available
2020-07-27T01:52:13Z
dc.date.submittedpl
2016-09-14
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-109189-125922
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215266
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Node.js, Express.js, JADE, web application, physics laboratories, client-server architecture,ORM, Sequelize, jQuery, RDBMS, database normalization, JavaScript
dc.subject.plpl
Node.js, Express.js, JADE, aplikacja internetowa, pracownia fizyczna, architekturaklient-serwer, ORM, Sequelize, jQuery, RDBMS, normalizacja bazy danych, JavaScript
dc.titlepl
Aplikacja do zarządzania pracownią fizyczną
dc.title.alternativepl
Physics laboratory management application.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available