Upadek imperium Karolingów i początki zachodnioeuropejskich królestw narodowych ( 813-887/911).

licenciate
dc.abstract.enThe Carolingian monarchy was a first attempt of unifying of Europe since the antiquity. More the say, it was a unity based not only on militar power, as it was in antiquity, but on common ideological base – the christianity in its roman rite. The Frankish state, at the beginning embracing only Austrasia and Neustria, had grown up during the Charlemagne’s kingship into a great, almost universal empire gathering almost all christian Europe. In accordance with resurrection of dignity of an emperor, it seemed to be a realization of idea of City of God, developed by st. Augustine. Unfortunately, the kongship of Louis the Pious had given several mutinies and finally – a detronization of an emperor. The emperor’s power prestige had been permanently shrunked. After his death, the old frankish rule of dividing the patrimonuim between the sons had won, a contrary to the idea of unity beeing forced by some lords and church. The division had been confirmed by the civil war and the treaty of Verdun of 843, and later treaties of Meersen (870) and Ribemont (880). The unifying of empire by Charles the Fat had been short-lived. The carolingian kingdoms had gave origins to national kongdoms, known form middleages – the France and Germany. The carolingian empire had passed, but ater all wasn’t an ephemeral. An idea of european unity, based on common christian background, is it’s heritage. Also, the political system developed in times of Charlemagne had been recipied all over the Europe and had functioned for ten centuries.pl
dc.abstract.otherMonarchia karolińska była pierwszą próbą zjednoczenia Europy zachodniej od czasów starożytnych. Co więcej, było to zjednoczenie w oparciu nie tylko o siłę militarną jak w starożytności, ale o wspólny fundament ideologiczny, jakim było chrześcijaństwo w rycie rzymskim. Państwo Franków obejmujące początkowo tylko Austrazję i Neustrię rozrosło się za czasów Karola Wielkiego w ogromne, nieomal uniwersalne imperium, obejmujące niemal całą ówczesną chrześcijańską Europę. W połączeniu z wskrzeszeniem godności cesarskiej zdawało się to być ucieleśnieniem idei budowy państwa Bożego na ziemi, znanej z pism św. Augustyna. Niestety, panowanie Ludwika Pobożnego przyniosło szereg buntów uwieńczonych aktem detronizacji cesarza i trwale obniżyło prestiż władzy cesarskiej. Po jego śmierci doszła do głosu stara frankijska zasada dzielenia patrimonium między synów, wbrew ideałowi jedności forsowanemu przez część możnych i kościół. Podział imperium przypięczetowały wojna domowa i traktat w Verdun w roku 843, a następnie kolejne traktaty w Meersen (870) i Ribemont (880). Zjednoczenie cesarstwa pod rządami Karola Grubego okazało się być krótkotrwałe, a z karolińskich królestw zaczęły powstawać monarchie narodowe, znane ze średniowiecza – Niemcy i Francja. Karolińskie imperium nie było jednak efemerydą – pozostała po nim idea jedności Europy opartej na wspólnej chrześcijańskiej tożsamości, a wypracowany w nim model prawno – ustrojowy monarchii był powszechnie recypowany w Europie i funkcjonował przez niemal 10 stuleci.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorWróbel, Piotr - 132788 pl
dc.contributor.authorKordaś, Bogusławapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMruk, Wojciech - 130801 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Piotr - 132788 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:15:03Z
dc.date.available2020-07-21T23:15:03Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudymediteraneistykapl
dc.identifier.apddiploma-62605-45923pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176175
dc.subject.enThe Carolingians, Charles the Great, Charlemagne, Charles, Lothar, Louis, Meersen, Ribemont, Verdun, empire, emperor, pope, carolingian monarchy, frankish monarchy, Franks, Francia, Italy, Germany, Lorraine Neustria, Austrasia, Acquitany, Provence, Bretanypl
dc.subject.otherKarolingowie, Karol Wielki, Karol, Lothar, Ludwik, Meersen, Ribemont, Verdun, imperium, cesarz, papież, monarchia karolińska, monarchia frankijska, Frankowie, Francia, Italia, Germania, Lotaryngia Neustria, Austrazja, Akwitania, Prowansja, Bretaniapl
dc.titleUpadek imperium Karolingów i początki zachodnioeuropejskich królestw narodowych ( 813-887/911).pl
dc.title.alternativeThe fall of carolingian empire and the origins of west-european national kongdoms (813 - 887/911)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Carolingian monarchy was a first attempt of unifying of Europe since the antiquity. More the say, it was a unity based not only on militar power, as it was in antiquity, but on common ideological base – the christianity in its roman rite. The Frankish state, at the beginning embracing only Austrasia and Neustria, had grown up during the Charlemagne’s kingship into a great, almost universal empire gathering almost all christian Europe. In accordance with resurrection of dignity of an emperor, it seemed to be a realization of idea of City of God, developed by st. Augustine. Unfortunately, the kongship of Louis the Pious had given several mutinies and finally – a detronization of an emperor. The emperor’s power prestige had been permanently shrunked. After his death, the old frankish rule of dividing the patrimonuim between the sons had won, a contrary to the idea of unity beeing forced by some lords and church. The division had been confirmed by the civil war and the treaty of Verdun of 843, and later treaties of Meersen (870) and Ribemont (880). The unifying of empire by Charles the Fat had been short-lived. The carolingian kingdoms had gave origins to national kongdoms, known form middleages – the France and Germany. The carolingian empire had passed, but ater all wasn’t an ephemeral. An idea of european unity, based on common christian background, is it’s heritage. Also, the political system developed in times of Charlemagne had been recipied all over the Europe and had functioned for ten centuries.
dc.abstract.otherpl
Monarchia karolińska była pierwszą próbą zjednoczenia Europy zachodniej od czasów starożytnych. Co więcej, było to zjednoczenie w oparciu nie tylko o siłę militarną jak w starożytności, ale o wspólny fundament ideologiczny, jakim było chrześcijaństwo w rycie rzymskim. Państwo Franków obejmujące początkowo tylko Austrazję i Neustrię rozrosło się za czasów Karola Wielkiego w ogromne, nieomal uniwersalne imperium, obejmujące niemal całą ówczesną chrześcijańską Europę. W połączeniu z wskrzeszeniem godności cesarskiej zdawało się to być ucieleśnieniem idei budowy państwa Bożego na ziemi, znanej z pism św. Augustyna. Niestety, panowanie Ludwika Pobożnego przyniosło szereg buntów uwieńczonych aktem detronizacji cesarza i trwale obniżyło prestiż władzy cesarskiej. Po jego śmierci doszła do głosu stara frankijska zasada dzielenia patrimonium między synów, wbrew ideałowi jedności forsowanemu przez część możnych i kościół. Podział imperium przypięczetowały wojna domowa i traktat w Verdun w roku 843, a następnie kolejne traktaty w Meersen (870) i Ribemont (880). Zjednoczenie cesarstwa pod rządami Karola Grubego okazało się być krótkotrwałe, a z karolińskich królestw zaczęły powstawać monarchie narodowe, znane ze średniowiecza – Niemcy i Francja. Karolińskie imperium nie było jednak efemerydą – pozostała po nim idea jedności Europy opartej na wspólnej chrześcijańskiej tożsamości, a wypracowany w nim model prawno – ustrojowy monarchii był powszechnie recypowany w Europie i funkcjonował przez niemal 10 stuleci.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Piotr - 132788
dc.contributor.authorpl
Kordaś, Bogusława
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mruk, Wojciech - 130801
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Piotr - 132788
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:15:03Z
dc.date.available
2020-07-21T23:15:03Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
mediteraneistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62605-45923
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176175
dc.subject.enpl
The Carolingians, Charles the Great, Charlemagne, Charles, Lothar, Louis, Meersen, Ribemont, Verdun, empire, emperor, pope, carolingian monarchy, frankish monarchy, Franks, Francia, Italy, Germany, Lorraine Neustria, Austrasia, Acquitany, Provence, Bretany
dc.subject.otherpl
Karolingowie, Karol Wielki, Karol, Lothar, Ludwik, Meersen, Ribemont, Verdun, imperium, cesarz, papież, monarchia karolińska, monarchia frankijska, Frankowie, Francia, Italia, Germania, Lotaryngia Neustria, Austrazja, Akwitania, Prowansja, Bretania
dc.titlepl
Upadek imperium Karolingów i początki zachodnioeuropejskich królestw narodowych ( 813-887/911).
dc.title.alternativepl
The fall of carolingian empire and the origins of west-european national kongdoms (813 - 887/911)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
255
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Wroclaw
22
Krakow
16
Gdynia
8
Szczecin
7
Poznan
6
Bialystok
4
Katowice
4
Wawelno
4
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available