Inna Szkoła Teatralna Teatru Wiejskiego "Węgajty" w kontekście antropologicznego nurtu w animacji kultury

licenciate
dc.abstract.enThe topic of the essay is Different Theatre School organized of the Rural Theatre Węgajty, which is considered as an alternative theatre. The authoress described and analyzed the phenomenon in the context of the anthropological trend in the animation of culture and the idea of ​​an alternative - the active culture of Jerzy Grotowski and the ethos of amateur of Krzysztof Czyżewski. Different Theater School is a part of the activities of the Rural Theatre "Węgajty" and consists of three series of events. Kolęda, Zapusty and Alilujki is a meeting of different generations and cultures, during which workshops leading to a caroll trip and the creation of a ceremonial spectacle take place. The authoress recalled the aspects of pedagogy and pointed out the essential elements of "Węgajt's" work useful in fulfilling the role of culture animator.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest Inna Szkoła Teatralna prowadzona przez Teatr Wiejski „Węgajty”, który zaliczany jest do teatrów alternatywnych. Autorka opisała i zanalizowała zjawisko w kontekście antropologicznego nurtu w animacji kultury oraz idei alternatywy – kultury czynnej Jerzego Grotowskiego i etosu amatora Krzysztofa Czyżewskiego. Inna Szkoła Teatralna jest częścią działalności Teatru Wiejskiego Węgajty i składa się z trzech cyklów wydarzeń. Kolęda, Zapusty i Alilujki to spotkanie różnych pokoleń i kultur, w trakcie których odbywają się warsztaty prowadzące do wyprawy kolędniczej i powstania widowiska obrzędowego. Autorka przywołała aspekty pedagogiki i wskazała istotne elementy pracy Węgajt przydatne w pełnieniu roli animatora kultury.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.contributor.authorOlszak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.contributor.reviewerKluzowicz, Juliapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:25:27Z
dc.date.available2020-07-28T00:25:27Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-133159-227177pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235517
dc.languagepolpl
dc.subject.entheatre, alternative theatre, Rural Theatre "Węgajty", Different Theatre School, the anthropological trend of cultural animation, pedagogy, culture animator;pl
dc.subject.plteatr, teatr alternatywny, Teatr Wiejski "Węgajty", Inna Szkoła Teatralna, antropologiczny nurt w animacji kultury, pedagogika, animator kultury;pl
dc.titleInna Szkoła Teatralna Teatru Wiejskiego "Węgajty" w kontekście antropologicznego nurtu w animacji kulturypl
dc.title.alternativeDifferent Theatre School of the Rural Theatre "Węgajty" in the context of the anthropological trend of cultural animationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the essay is Different Theatre School organized of the Rural Theatre Węgajty, which is considered as an alternative theatre. The authoress described and analyzed the phenomenon in the context of the anthropological trend in the animation of culture and the idea of ​​an alternative - the active culture of Jerzy Grotowski and the ethos of amateur of Krzysztof Czyżewski. Different Theater School is a part of the activities of the Rural Theatre "Węgajty" and consists of three series of events. Kolęda, Zapusty and Alilujki is a meeting of different generations and cultures, during which workshops leading to a caroll trip and the creation of a ceremonial spectacle take place. The authoress recalled the aspects of pedagogy and pointed out the essential elements of "Węgajt's" work useful in fulfilling the role of culture animator.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest Inna Szkoła Teatralna prowadzona przez Teatr Wiejski „Węgajty”, który zaliczany jest do teatrów alternatywnych. Autorka opisała i zanalizowała zjawisko w kontekście antropologicznego nurtu w animacji kultury oraz idei alternatywy – kultury czynnej Jerzego Grotowskiego i etosu amatora Krzysztofa Czyżewskiego. Inna Szkoła Teatralna jest częścią działalności Teatru Wiejskiego Węgajty i składa się z trzech cyklów wydarzeń. Kolęda, Zapusty i Alilujki to spotkanie różnych pokoleń i kultur, w trakcie których odbywają się warsztaty prowadzące do wyprawy kolędniczej i powstania widowiska obrzędowego. Autorka przywołała aspekty pedagogiki i wskazała istotne elementy pracy Węgajt przydatne w pełnieniu roli animatora kultury.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.contributor.authorpl
Olszak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.contributor.reviewerpl
Kluzowicz, Julia
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:25:27Z
dc.date.available
2020-07-28T00:25:27Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-133159-227177
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235517
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
theatre, alternative theatre, Rural Theatre "Węgajty", Different Theatre School, the anthropological trend of cultural animation, pedagogy, culture animator;
dc.subject.plpl
teatr, teatr alternatywny, Teatr Wiejski "Węgajty", Inna Szkoła Teatralna, antropologiczny nurt w animacji kultury, pedagogika, animator kultury;
dc.titlepl
Inna Szkoła Teatralna Teatru Wiejskiego "Węgajty" w kontekście antropologicznego nurtu w animacji kultury
dc.title.alternativepl
Different Theatre School of the Rural Theatre "Węgajty" in the context of the anthropological trend of cultural animation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Almaty
6
Prague
2
Bialystok
1
Dublin
1
Jazowsko
1
Krakow
1
Lodz
1
Lublin
1
Skawina
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available