Toksyczność filtrów UV stosowanych w kosmetykach

master
dc.abstract.enIntroduction: The problem of the harmful effect of compounds used in cosmetics as UV filters is increasing as the demand for these preparations increases. Increasing awareness of the risks associated with excessive exposure to UV rays also results in increased exposure to chemicals that are synthetically obtained UV filters.Aim of the study: The aim of the study was to review literature in the context of potentially harmful effects on human skin of chemical compounds used in cosmetic formulas as UV filters.Results: The physical and chemical characteristics of UV filters have been classified, their physicochemical properties and their chemical structure are determined for the most commonly used substances. The legal requirements concerning the use of UV filter substances in cosmetic formulations are presented. Examples of studies showing the harmful effects of synthetic substances on the aquatic environment and the skin of mammals, including humans, have been cited. Examples of alternative UV-protecting substances derived from natural sources are listed.Conclusions: Mineral filters like TiO2 or ZnO are relatively safe for both aquatic environment and mammalian skin. It has been shown that certain substances are already known at the stage of production that adversely affect the aquatic environment, causing long-term negative effects. There is an increased likelihood of skin allergic reactions in contact with organic, synthetic substances used as UV filters. Natural substances are safe for living organisms, relatively readily available and sometimes more stable than their synthetic counterparts.pl
dc.abstract.plWstęp: Problem szkodliwego wpływu związków stosowanych w kosmetykach jako filtry UV powiększa się w miarę zwiększającego się popytu na te preparaty. Wzrastająca świadomość zagrożeń związanych z nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV pociąga za sobą także zwiększoną ekspozycję na związki chemiczne stanowiące syntetycznie pozyskane filtry UV.Cel pracy: Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury w kontekście potencjalnie szkodliwego wpływu na skórę człowieka związków chemicznych stosowanych w preparatach kosmetycznych jako filtry chroniące przed promieniowaniem UV. Wyniki: Dokonano klasyfikacji filtrów UV na fizyczne oraz chemiczne, przedstawiono ich właściwości fizykochemiczne oraz budowę chemiczną dla wybranych, najczęściej stosowanych substancji. Przedstawiono wymagania prawne w zakresie stosowania substancji pełniących rolę filtrów UV w preparatach kosmetycznych. Przytoczono przykłady badań, w których udowodniono szkodliwy wpływ substancji syntetycznych na środowisko wodne oraz skórę ssaków, w tym człowieka. Wymieniono przykłady alternatywnych substancji chroniących przed promieniowaniem UV pozyskanych ze źródeł naturalnych.Wnioski: Filtry mineralne jak TiO2 czy ZnO są względnie bezpieczne zarówno dla środowiska wodnego jak i skóry ssaków. Wykazano, iż co do niektórych substancji już na etapie produkcji wiadomo, że negatywnie wpływają na środowisko wodne powodując długotrwale utrzymujące się negatywne efekty. Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych w kontakcie z organicznymi, syntetycznymi substancjami stosowanymi jako filtry UV. Substancje naturalne są bezpieczne dla organizmów żywych, stosunkowo łatwo dostępne i niekiedy bardziej stabilne od ich syntetycznych odpowiedników.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBystrowska, Beata - 128945 pl
dc.contributor.authorTrzos, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBystrowska, Beata - 128945 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Mariapl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:33:29Z
dc.date.available2020-07-27T05:33:29Z
dc.date.submitted2017-09-27pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-113106-216701pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218610
dc.languagepolpl
dc.subject.enskin, UV physical filters, UV chemical filters, toxicity, ecotoxicitypl
dc.subject.plskóra, fizyczne filtry UV, chemiczne filtry UV, toksyczność, ekotoksycznośćpl
dc.titleToksyczność filtrów UV stosowanych w kosmetykachpl
dc.title.alternativeToxicity of UV filters used in cosmeticspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The problem of the harmful effect of compounds used in cosmetics as UV filters is increasing as the demand for these preparations increases. Increasing awareness of the risks associated with excessive exposure to UV rays also results in increased exposure to chemicals that are synthetically obtained UV filters.Aim of the study: The aim of the study was to review literature in the context of potentially harmful effects on human skin of chemical compounds used in cosmetic formulas as UV filters.Results: The physical and chemical characteristics of UV filters have been classified, their physicochemical properties and their chemical structure are determined for the most commonly used substances. The legal requirements concerning the use of UV filter substances in cosmetic formulations are presented. Examples of studies showing the harmful effects of synthetic substances on the aquatic environment and the skin of mammals, including humans, have been cited. Examples of alternative UV-protecting substances derived from natural sources are listed.Conclusions: Mineral filters like TiO2 or ZnO are relatively safe for both aquatic environment and mammalian skin. It has been shown that certain substances are already known at the stage of production that adversely affect the aquatic environment, causing long-term negative effects. There is an increased likelihood of skin allergic reactions in contact with organic, synthetic substances used as UV filters. Natural substances are safe for living organisms, relatively readily available and sometimes more stable than their synthetic counterparts.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Problem szkodliwego wpływu związków stosowanych w kosmetykach jako filtry UV powiększa się w miarę zwiększającego się popytu na te preparaty. Wzrastająca świadomość zagrożeń związanych z nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV pociąga za sobą także zwiększoną ekspozycję na związki chemiczne stanowiące syntetycznie pozyskane filtry UV.Cel pracy: Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury w kontekście potencjalnie szkodliwego wpływu na skórę człowieka związków chemicznych stosowanych w preparatach kosmetycznych jako filtry chroniące przed promieniowaniem UV. Wyniki: Dokonano klasyfikacji filtrów UV na fizyczne oraz chemiczne, przedstawiono ich właściwości fizykochemiczne oraz budowę chemiczną dla wybranych, najczęściej stosowanych substancji. Przedstawiono wymagania prawne w zakresie stosowania substancji pełniących rolę filtrów UV w preparatach kosmetycznych. Przytoczono przykłady badań, w których udowodniono szkodliwy wpływ substancji syntetycznych na środowisko wodne oraz skórę ssaków, w tym człowieka. Wymieniono przykłady alternatywnych substancji chroniących przed promieniowaniem UV pozyskanych ze źródeł naturalnych.Wnioski: Filtry mineralne jak TiO2 czy ZnO są względnie bezpieczne zarówno dla środowiska wodnego jak i skóry ssaków. Wykazano, iż co do niektórych substancji już na etapie produkcji wiadomo, że negatywnie wpływają na środowisko wodne powodując długotrwale utrzymujące się negatywne efekty. Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych w kontakcie z organicznymi, syntetycznymi substancjami stosowanymi jako filtry UV. Substancje naturalne są bezpieczne dla organizmów żywych, stosunkowo łatwo dostępne i niekiedy bardziej stabilne od ich syntetycznych odpowiedników.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bystrowska, Beata - 128945
dc.contributor.authorpl
Trzos, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bystrowska, Beata - 128945
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Maria
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:33:29Z
dc.date.available
2020-07-27T05:33:29Z
dc.date.submittedpl
2017-09-27
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-113106-216701
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218610
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
skin, UV physical filters, UV chemical filters, toxicity, ecotoxicity
dc.subject.plpl
skóra, fizyczne filtry UV, chemiczne filtry UV, toksyczność, ekotoksyczność
dc.titlepl
Toksyczność filtrów UV stosowanych w kosmetykach
dc.title.alternativepl
Toxicity of UV filters used in cosmetics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
171
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Krakow
15
Wroclaw
14
Poznan
13
Katowice
7
Lodz
7
Gdansk
6
Solec Nad Wisla
4
Szczecin
4
Bialystok
3

No access

No Thumbnail Available