Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach nad lipofilowością amin w obecności miceli SDS

master
dc.abstract.enIn order to determine the lipophilicity of the amines, their influence on Critical Micellar Concentration (CMC) of Sodium Lauryl Sulfate were evaluated. To achieve this task series of NMR spectra were recorded for solutions of SDS of different concentrations with addition of investigated compounds. Observed dependence of chemical shift of SDS methyl group protons against reciprocal of SDS concentration yielded value of SDS CMC in the presence of additive. Changes in SDS CMC upon addition of investigated amines seems to be proportional to lipophilicity of added compounds and thus can be used as a measure of this value. The correlation between classically obtained logP values of various alcohols and formerly elucidated differences in SDS CMC upon addition of these alcohols was used to obtain logP values of investigated amines. Unfortunately results obtained in that way showed low correlation with calculated values of logP. Thus it should be noted that further investigations on using NMR spectroscopy for lipophilicity measurement are required.pl
dc.abstract.otherW celu ustalenia lipofilowości związków o charakterze aminowym badano ich wpływ nakrytyczne stężenie micelarne dodecylosiarczanu sodu. Realizowano to obserwując zmiany CMCtenzydu anionowego SDS pod wpływem dodawania substancji aminowych przy zastosowaniuspektroskopii NMR.Przy użyciu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego mierzono przesunięcie chemicznegrup protonów z analizowanych próbek dla szeregu stężeń roztworów amin. Sporządzonowykresy zależności przesunięcia chemicznego od odwrotności stężenia badanych roztworów i naich podstawie wyznaczano krytyczne stężenie micelarne. Obliczono różnice między CMCroztworu SDS a CMC roztworów dodecylosiarczanu sodu z dodatkiem badanych amini sporządzono wykres zależności ustalonego eksperymentalnie logP od tych różnic. Uzyskanozależność między tymi wartościami, jednak eksperymentalne logP nie pokrywało się z logPobliczonym przez program komputerowy, dlatego oznaczanie lipofilowości za pomocąspektroskopii NMR wymaga jeszcze dopracowania.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŻylewski, Marek - 133960 pl
dc.contributor.advisorMarona, Henryk - 200513 pl
dc.contributor.authorKoper, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMarona, Henryk - 200513 pl
dc.contributor.reviewerŻylewski, Marek - 133960 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:12:36Z
dc.date.available2020-07-14T21:12:36Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-56810-62042pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171217
dc.subject.enlipophilicity, NMR spectroscopy, micelle, aminepl
dc.subject.otherlipofilowość, spektroskopia NMR, micela, aminapl
dc.titleZastosowanie spektroskopii NMR w badaniach nad lipofilowością amin w obecności miceli SDSpl
dc.title.alternativeThe use of NMR spectroscopy for investigations of amines lipophilicity in the presence of micelles of Sodium Dodecyl Sulfatepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In order to determine the lipophilicity of the amines, their influence on Critical Micellar Concentration (CMC) of Sodium Lauryl Sulfate were evaluated. To achieve this task series of NMR spectra were recorded for solutions of SDS of different concentrations with addition of investigated compounds. Observed dependence of chemical shift of SDS methyl group protons against reciprocal of SDS concentration yielded value of SDS CMC in the presence of additive. Changes in SDS CMC upon addition of investigated amines seems to be proportional to lipophilicity of added compounds and thus can be used as a measure of this value. The correlation between classically obtained logP values of various alcohols and formerly elucidated differences in SDS CMC upon addition of these alcohols was used to obtain logP values of investigated amines. Unfortunately results obtained in that way showed low correlation with calculated values of logP. Thus it should be noted that further investigations on using NMR spectroscopy for lipophilicity measurement are required.
dc.abstract.otherpl
W celu ustalenia lipofilowości związków o charakterze aminowym badano ich wpływ nakrytyczne stężenie micelarne dodecylosiarczanu sodu. Realizowano to obserwując zmiany CMCtenzydu anionowego SDS pod wpływem dodawania substancji aminowych przy zastosowaniuspektroskopii NMR.Przy użyciu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego mierzono przesunięcie chemicznegrup protonów z analizowanych próbek dla szeregu stężeń roztworów amin. Sporządzonowykresy zależności przesunięcia chemicznego od odwrotności stężenia badanych roztworów i naich podstawie wyznaczano krytyczne stężenie micelarne. Obliczono różnice między CMCroztworu SDS a CMC roztworów dodecylosiarczanu sodu z dodatkiem badanych amini sporządzono wykres zależności ustalonego eksperymentalnie logP od tych różnic. Uzyskanozależność między tymi wartościami, jednak eksperymentalne logP nie pokrywało się z logPobliczonym przez program komputerowy, dlatego oznaczanie lipofilowości za pomocąspektroskopii NMR wymaga jeszcze dopracowania.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Żylewski, Marek - 133960
dc.contributor.advisorpl
Marona, Henryk - 200513
dc.contributor.authorpl
Koper, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Marona, Henryk - 200513
dc.contributor.reviewerpl
Żylewski, Marek - 133960
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:12:36Z
dc.date.available
2020-07-14T21:12:36Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-56810-62042
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171217
dc.subject.enpl
lipophilicity, NMR spectroscopy, micelle, amine
dc.subject.otherpl
lipofilowość, spektroskopia NMR, micela, amina
dc.titlepl
Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach nad lipofilowością amin w obecności miceli SDS
dc.title.alternativepl
The use of NMR spectroscopy for investigations of amines lipophilicity in the presence of micelles of Sodium Dodecyl Sulfate
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Starachowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available