Analiza aizuchi oraz ich wariantów tłumaczeniowych występujących w przekładzie filmowym

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to analyze Japanese aizuchi and their translational variants in movie translation. First, the author discusses the phatic function of language as well as its role in communication and Japanese language. Next, he presents definitions and classifications of aizuchi. In this part the author also focuses on the phonology and morphology of aizuchi and their place in Japanese communication. Then, he discusses the issues of movie translation and the limitations of various translation techniques. Finally, the author analyses the translation of aizuchi in both Japanese and Western movies. At the end, the conclusions resulting from the analysis are presented.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza aizuchi, a także ich wariantów tłumaczeniowych w przekładzie filmowym. W pierwszym rozdziale autor pracy omawia funkcję fatyczną języka, a także jej rolę w komunikacji oraz języku japońskim. Następnie przedstawia definicje aizuchi oraz klasyfikacje omawianych wyrażeń. Skupia się również na fonologii i morfologii aizuchi oraz ich miejscu w komunikacji japońskiej. W kolejnej części omawia problematykę tłumaczenia filmowego i ograniczeń technik przekładu filmowego. Pod koniec pracy analizuje pod względem przekładu aizuchi zarówno produkcje filmowe japońskie, jak i zachodnie. Wnioski wynikające z analizy zawarte są w zakończeniu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDuc-Harada, Patrycjapl
dc.contributor.authorJędrychowski, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDuc-Harada, Patrycjapl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Bartosz - 200617 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T22:03:38Z
dc.date.available2022-07-05T22:03:38Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-159746-226184pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294760
dc.languagepolpl
dc.subject.enaizuchi, movie translation, phatic function, translation variantspl
dc.subject.plaizuchi, przekład filmowy, funkcja fatyczna, warianty tłumaczeniowepl
dc.titleAnaliza aizuchi oraz ich wariantów tłumaczeniowych występujących w przekładzie filmowympl
dc.title.alternativeThe Analysis of Aizuchi and Their Translational Variants In Movie Translationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to analyze Japanese aizuchi and their translational variants in movie translation. First, the author discusses the phatic function of language as well as its role in communication and Japanese language. Next, he presents definitions and classifications of aizuchi. In this part the author also focuses on the phonology and morphology of aizuchi and their place in Japanese communication. Then, he discusses the issues of movie translation and the limitations of various translation techniques. Finally, the author analyses the translation of aizuchi in both Japanese and Western movies. At the end, the conclusions resulting from the analysis are presented.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza aizuchi, a także ich wariantów tłumaczeniowych w przekładzie filmowym. W pierwszym rozdziale autor pracy omawia funkcję fatyczną języka, a także jej rolę w komunikacji oraz języku japońskim. Następnie przedstawia definicje aizuchi oraz klasyfikacje omawianych wyrażeń. Skupia się również na fonologii i morfologii aizuchi oraz ich miejscu w komunikacji japońskiej. W kolejnej części omawia problematykę tłumaczenia filmowego i ograniczeń technik przekładu filmowego. Pod koniec pracy analizuje pod względem przekładu aizuchi zarówno produkcje filmowe japońskie, jak i zachodnie. Wnioski wynikające z analizy zawarte są w zakończeniu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.contributor.authorpl
Jędrychowski, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Bartosz - 200617
dc.date.accessioned
2022-07-05T22:03:38Z
dc.date.available
2022-07-05T22:03:38Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159746-226184
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294760
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
aizuchi, movie translation, phatic function, translation variants
dc.subject.plpl
aizuchi, przekład filmowy, funkcja fatyczna, warianty tłumaczeniowe
dc.titlepl
Analiza aizuchi oraz ich wariantów tłumaczeniowych występujących w przekładzie filmowym
dc.title.alternativepl
The Analysis of Aizuchi and Their Translational Variants In Movie Translation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Poznan
5
Ostrów Wielkopolski
4
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections