Kobieta w ciąży w przestrzeni publicznej

licenciate
dc.abstract.enQuote from introduction from this work:“To many it can be strange, unnatural that a man without children got interested in women pregnancy. As a sociologist taking notice of social space surrounding me I see many problems concerning different social groups and because I haven’t found any research about problems connected with pregnant women functioning in public space I decided to start my own research. I met with two women being pregnant and then I got the possibility to get to know more about how it is being pregnant. I’ve learned about their problems from them and also from the literature about pregnancy. Having all the gathered knowledge it was much easier for me to write down the first questionnaire to my research. After pilot research and redoing the questionnaire to make it shorter and focused on the most important issues I did the main research and the new questionnaire was found very good by pregnant women. It took several months in two Cracow’s hospitals and while I conducted my survey I felt that I’m doing researching yet unknown problems for the academia.The following report is a good start of discovering the problematic issues of pregnancy in public spaces and I hope that many other researches will follow as this social group of pregnant women is really important to society. I think it will be very good to do qualitative research on pregnant women as they have so much to say out loud about issues concerning them and as some of the issues are hardly touched by quantitative research I did and the extra notes that I got from surveyed women and that were included in this report proves that. It is also important to underline that my research show clearly that the discrimination of pregnant women is totally against what politician of all political parties in Poland are declaring about their support to raise of birthrate. In my opinion it is not true that there is a serious will among politicians as there is no action on taking dawn the discrimination of pregnant women or women with children (although I’m not writing about this issue it is also very important).”This bachelor degree paper is a report from quantitative research done in 2016 on sample of 142 pregnant women in their third trimester. The research was aiming to research the discrimination of pregnant women in public space. In report there are results of this research who prove that discrimination of pregnant woman is an active problem in Polish society. Recommendations for next researches are included in the report.pl
dc.abstract.plCytat ze wstępu do pracy:"Wielu osobom może się wydać dziwne czy nawet nienaturalne, że bezdzietny mężczyzna interesuje się sprawami kobiet w ciąży. Jako socjolog bacznie obserwujący przestrzeń społeczną dostrzegam dużo różnych problemów dotykających wiele grup społecznych, zauważyłem jednak, że na temat kobiet w ciąży, szczególnie w kontekście ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej, brak jest jakichkolwiek badań. Z tego też powodu nim rozpocząłem własne badania nad tą tematyką, spotkałem się z dwoma kobietami mającymi w ostatnim czasie doświadczenia bycia w ciąży. Dzięki temu miałem okazję dowiedzieć się czegoś więcej, usłyszeć o ich problemach, by potem przy pomocy literatury poszerzyć swoją wiedzę na temat tego okresu w życiu kobiety. Na tej podstawie opracowałem pierwszy kwestionariusz. Po badaniu pilotażowym, przeformułowaniu i znaczącym skróceniu ankiety do kwestii najistotniejszych przyszedł czas na badania właściwe. Spotkały się one z ogromną aprobatą przyszłych mam. Odwiedzając przez kilka miesięcy krakowskie szpitale i oddziały położnicze, miałem poczucie, iż prowadzę nie tyle kolejne badanie zjawiska, które już zostało opisane na wiele sposobów, lecz wykonuję pewną misję, z której muszę jak najlepiej się wywiązać.Poniższa praca może stanowić dobry początek tej misji i - mam nadzieję także kolejnych badań dotyczących tak ważnej grupy społecznej, jaką niewątpliwie są kobiety w ciąży.Z pewnością warto te badania poszerzyć o część jakościową, ponieważ ciężarne mają dużo do powiedzenia na temat swoich doświadczeń, chcą też o wielu kwestiach mówić głośno, a zarazem pewne kwestie trudno ująć w ramy badań ilościowych, co pokazały różne dopiski „na marginesie” ankiet, które także były brane pod uwagę przy analizie zebranego materiału.Warto też zaznaczyć, że moje badania, pokazując jasno i wyraźnie dyskryminację kobiet w ciąży, stoją w opozycji do deklarowanej przez polskich polityków wszystkich opcji chęci wspierania dzietności w Polsce. Są to moim zdaniem z ich strony puste słowa, za którymi idą zwykle jedynie pozorne działania, gdy weźmie się pod uwagę brak strukturalnych starań mających na celu zniesienie dyskryminacji kobiet w ciąży czy też kobiet z małymi dziećmi (to ostatnie stanowi równie ciekawe i poruszające zjawisko, które jednak nie było przedmiotem moich badań i analiz)".Ta praca licencjacka to raport z badania ilościowego przeprowadzonego w 2016 roku na grupie 142 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Badanie miało na celu zbadanie dyskryminacji kobiet w ciąży w przestrzeni publicznej. W raporcie znajdują się wyniki badania, które wskazują na istnienie dyskryminacji, zawarte są również rekomendacje dotyczące kolejnych badań w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJasikowska, Katarzyna - 128060 pl
dc.contributor.authorPawlikowski, Józefpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerJasikowska, Katarzyna - 128060 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:32:12Z
dc.date.available2020-07-27T08:32:12Z
dc.date.submitted2017-09-15pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-116008-146961pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221334
dc.languagepolpl
dc.subject.endiscrimination, women discrimination, pregnant women discrimination, public space, woman, pregnant woman, pregnancy, communication, public transport, social interaction, services, pregnancy comfort, research, sociological research, discrimination researchpl
dc.subject.pldyskryminacja, dyskryminacja kobiet, dyskryminacja kobiet w ciąży, przestrzeń publiczna, kobieta, kobieta w ciąży, ciąża, bariery, komunikacja, transport publiczny, interakcje społeczne, usługi, komfort bycia w ciąży, badanie, badanie socjologiczne, badanie dyskryminacjipl
dc.titleKobieta w ciąży w przestrzeni publicznejpl
dc.title.alternativePregnant woman i public spacespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Quote from introduction from this work:“To many it can be strange, unnatural that a man without children got interested in women pregnancy. As a sociologist taking notice of social space surrounding me I see many problems concerning different social groups and because I haven’t found any research about problems connected with pregnant women functioning in public space I decided to start my own research. I met with two women being pregnant and then I got the possibility to get to know more about how it is being pregnant. I’ve learned about their problems from them and also from the literature about pregnancy. Having all the gathered knowledge it was much easier for me to write down the first questionnaire to my research. After pilot research and redoing the questionnaire to make it shorter and focused on the most important issues I did the main research and the new questionnaire was found very good by pregnant women. It took several months in two Cracow’s hospitals and while I conducted my survey I felt that I’m doing researching yet unknown problems for the academia.The following report is a good start of discovering the problematic issues of pregnancy in public spaces and I hope that many other researches will follow as this social group of pregnant women is really important to society. I think it will be very good to do qualitative research on pregnant women as they have so much to say out loud about issues concerning them and as some of the issues are hardly touched by quantitative research I did and the extra notes that I got from surveyed women and that were included in this report proves that. It is also important to underline that my research show clearly that the discrimination of pregnant women is totally against what politician of all political parties in Poland are declaring about their support to raise of birthrate. In my opinion it is not true that there is a serious will among politicians as there is no action on taking dawn the discrimination of pregnant women or women with children (although I’m not writing about this issue it is also very important).”This bachelor degree paper is a report from quantitative research done in 2016 on sample of 142 pregnant women in their third trimester. The research was aiming to research the discrimination of pregnant women in public space. In report there are results of this research who prove that discrimination of pregnant woman is an active problem in Polish society. Recommendations for next researches are included in the report.
dc.abstract.plpl
Cytat ze wstępu do pracy:"Wielu osobom może się wydać dziwne czy nawet nienaturalne, że bezdzietny mężczyzna interesuje się sprawami kobiet w ciąży. Jako socjolog bacznie obserwujący przestrzeń społeczną dostrzegam dużo różnych problemów dotykających wiele grup społecznych, zauważyłem jednak, że na temat kobiet w ciąży, szczególnie w kontekście ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej, brak jest jakichkolwiek badań. Z tego też powodu nim rozpocząłem własne badania nad tą tematyką, spotkałem się z dwoma kobietami mającymi w ostatnim czasie doświadczenia bycia w ciąży. Dzięki temu miałem okazję dowiedzieć się czegoś więcej, usłyszeć o ich problemach, by potem przy pomocy literatury poszerzyć swoją wiedzę na temat tego okresu w życiu kobiety. Na tej podstawie opracowałem pierwszy kwestionariusz. Po badaniu pilotażowym, przeformułowaniu i znaczącym skróceniu ankiety do kwestii najistotniejszych przyszedł czas na badania właściwe. Spotkały się one z ogromną aprobatą przyszłych mam. Odwiedzając przez kilka miesięcy krakowskie szpitale i oddziały położnicze, miałem poczucie, iż prowadzę nie tyle kolejne badanie zjawiska, które już zostało opisane na wiele sposobów, lecz wykonuję pewną misję, z której muszę jak najlepiej się wywiązać.Poniższa praca może stanowić dobry początek tej misji i - mam nadzieję także kolejnych badań dotyczących tak ważnej grupy społecznej, jaką niewątpliwie są kobiety w ciąży.Z pewnością warto te badania poszerzyć o część jakościową, ponieważ ciężarne mają dużo do powiedzenia na temat swoich doświadczeń, chcą też o wielu kwestiach mówić głośno, a zarazem pewne kwestie trudno ująć w ramy badań ilościowych, co pokazały różne dopiski „na marginesie” ankiet, które także były brane pod uwagę przy analizie zebranego materiału.Warto też zaznaczyć, że moje badania, pokazując jasno i wyraźnie dyskryminację kobiet w ciąży, stoją w opozycji do deklarowanej przez polskich polityków wszystkich opcji chęci wspierania dzietności w Polsce. Są to moim zdaniem z ich strony puste słowa, za którymi idą zwykle jedynie pozorne działania, gdy weźmie się pod uwagę brak strukturalnych starań mających na celu zniesienie dyskryminacji kobiet w ciąży czy też kobiet z małymi dziećmi (to ostatnie stanowi równie ciekawe i poruszające zjawisko, które jednak nie było przedmiotem moich badań i analiz)".Ta praca licencjacka to raport z badania ilościowego przeprowadzonego w 2016 roku na grupie 142 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Badanie miało na celu zbadanie dyskryminacji kobiet w ciąży w przestrzeni publicznej. W raporcie znajdują się wyniki badania, które wskazują na istnienie dyskryminacji, zawarte są również rekomendacje dotyczące kolejnych badań w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jasikowska, Katarzyna - 128060
dc.contributor.authorpl
Pawlikowski, Józef
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Jasikowska, Katarzyna - 128060
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:32:12Z
dc.date.available
2020-07-27T08:32:12Z
dc.date.submittedpl
2017-09-15
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-116008-146961
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
discrimination, women discrimination, pregnant women discrimination, public space, woman, pregnant woman, pregnancy, communication, public transport, social interaction, services, pregnancy comfort, research, sociological research, discrimination research
dc.subject.plpl
dyskryminacja, dyskryminacja kobiet, dyskryminacja kobiet w ciąży, przestrzeń publiczna, kobieta, kobieta w ciąży, ciąża, bariery, komunikacja, transport publiczny, interakcje społeczne, usługi, komfort bycia w ciąży, badanie, badanie socjologiczne, badanie dyskryminacji
dc.titlepl
Kobieta w ciąży w przestrzeni publicznej
dc.title.alternativepl
Pregnant woman i public spaces
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Krakow
7
Lublin
7
Warsaw
7
Wroclaw
6
Gdansk
4
Poznan
4
Dublin
2
Bartoszyce
1
Bialystok
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available