Przedstawienie choroby nowotworowej w blogosferze i filmach / Presentation of cancer in blogosphere and movies

licenciate
dc.abstract.enCancer is one of the most important medical problem among society. The European Union tries to make better reaserches which will reveal cancer in early stage and also another aim is to deacrease amount of deaths caused by canser. Beside this the EU wants to increase society's awarennes about that disease. Oncological patient more and more often show their experienience and life with cancer in through social media. In essay we can find comparison of cancer picture in Polish blogs and picture which we can see in Polish movies. The issue is to compare patient's everyday life, their attitude to life with cancer, relations with family and reactions which appear after diagnosis. The main question is if the movie shows the reality related to life with cancer.pl
dc.abstract.plNowotwór jest jednym z ważniejszych problemów medycznych wśród społeczeństwa. Unia Europejska poprzez różne programy stara się wpływać na zmniejszenie umieralności oraz polepszenie badań wykrywających raka we wczesnym stadium. Ponadto poprzez swoje działanie chce także zwiększyć świadomość ludzi na temat tej choroby. Pacjenci onkologiczni coraz częściej dzielą się swoim doświadczeniem w social mediach. W pracy odnaleźć można porównanie obrazu nowotworu w polskich blogach internetowych z obrazem, jaki znajdziemy w filmach polskiej produkcji. Poruszana kwestia dotyczy codzienności chorych, ich podejścia do życia z chorobą, relacji z rodziną i reakcji, jakie wywołuje postawiona diagnoza. Kluczowe pytanie to czy film oddaje rzeczywistość jaka wiążę się z chorowaniem na nowotwór.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.authorGłuszek, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGajda, Kinga - 173349 pl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:07:35Z
dc.date.available2020-07-27T10:07:35Z
dc.date.submitted2017-09-11pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-117577-202735pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222754
dc.languagepolpl
dc.subject.encancer, blog, blogosphere, movie, film, everyday life, reactions, family, relations, pain, suffering, hospital, joy, optimism, hope, socially engaged art, przyczyny nowotworu, oncological patient, diseasepl
dc.subject.plNowotwór, blog, blogosfera, film, życie codzienne, reakcje, rodzina, relations, chęć życia, ból, cierpienie, szpital, radość, optymizm, nadzieja, sztuka zaangażowana społecznie, przyczyny nowotworu, pacjent onkologiczny, chorobapl
dc.titlePrzedstawienie choroby nowotworowej w blogosferze i filmach / Presentation of cancer in blogosphere and moviespl
dc.title.alternativePresentation of cancer in blogosphere and moviespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cancer is one of the most important medical problem among society. The European Union tries to make better reaserches which will reveal cancer in early stage and also another aim is to deacrease amount of deaths caused by canser. Beside this the EU wants to increase society's awarennes about that disease. Oncological patient more and more often show their experienience and life with cancer in through social media. In essay we can find comparison of cancer picture in Polish blogs and picture which we can see in Polish movies. The issue is to compare patient's everyday life, their attitude to life with cancer, relations with family and reactions which appear after diagnosis. The main question is if the movie shows the reality related to life with cancer.
dc.abstract.plpl
Nowotwór jest jednym z ważniejszych problemów medycznych wśród społeczeństwa. Unia Europejska poprzez różne programy stara się wpływać na zmniejszenie umieralności oraz polepszenie badań wykrywających raka we wczesnym stadium. Ponadto poprzez swoje działanie chce także zwiększyć świadomość ludzi na temat tej choroby. Pacjenci onkologiczni coraz częściej dzielą się swoim doświadczeniem w social mediach. W pracy odnaleźć można porównanie obrazu nowotworu w polskich blogach internetowych z obrazem, jaki znajdziemy w filmach polskiej produkcji. Poruszana kwestia dotyczy codzienności chorych, ich podejścia do życia z chorobą, relacji z rodziną i reakcji, jakie wywołuje postawiona diagnoza. Kluczowe pytanie to czy film oddaje rzeczywistość jaka wiążę się z chorowaniem na nowotwór.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.authorpl
Głuszek, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gajda, Kinga - 173349
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:07:35Z
dc.date.available
2020-07-27T10:07:35Z
dc.date.submittedpl
2017-09-11
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-117577-202735
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222754
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cancer, blog, blogosphere, movie, film, everyday life, reactions, family, relations, pain, suffering, hospital, joy, optimism, hope, socially engaged art, przyczyny nowotworu, oncological patient, disease
dc.subject.plpl
Nowotwór, blog, blogosfera, film, życie codzienne, reakcje, rodzina, relations, chęć życia, ból, cierpienie, szpital, radość, optymizm, nadzieja, sztuka zaangażowana społecznie, przyczyny nowotworu, pacjent onkologiczny, choroba
dc.titlepl
Przedstawienie choroby nowotworowej w blogosferze i filmach / Presentation of cancer in blogosphere and movies
dc.title.alternativepl
Presentation of cancer in blogosphere and movies
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1
Szczecin
1
Tuchomie
1
Warsaw
1
Łapy
1

No access

No Thumbnail Available