Sądowa kontrola interpretacji podatkowych

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present an overview of a legal institution of tax intepretations and covers issue of judicial review of interpretations. It also includes a model of general interpretation of tax law, due to an amendment of The Tax Ordinance Act, which changed their importance in comparison to individual interpretations of tax law. This comparison of general and individual interpretations of tax law provides more substantial overview of judicial review, although only individual interpretations can be exercised by the administrative courts. The institution of interpretation is dynamically developing and because of that the elaboration covers recent amendments of The Tax Ordinance Act and also The Law of Proceeding in Administrative Courts Act.Interpretations of tax law perform vital functions in tax proceedings, because they enable tax payers to insight into system of tax law interpretation process. Interpretations of tax law provide preventive function, when tax payer apply the official individual interpretation. Because of popularity of interpretations it's crucial for them to be written clear and accessible.Since interpretations of tax law are not administrative decisions, nor resolutions, their character is peculiar and specific in normative way. Because of many years of existing in Polish law, interpretations are explored by plenty of courts' rulings and papers. This thesis on the other hand covers only the most vital and significant issues, which provide sufficient outline of the legal institution of interpretations of tax law, judicial review of the interpretations and practical difficulties in applying tax law.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska ma na celu przedstawienie w ogólnym zarysie instytucji interpretacji podatkowych oraz problematykę ich sądowej kontroli. Ze względu na istotną zmianę wagi interpretacji ogólnych i ich powiązania z interpretacjami indywidualnymi, przedstawiony został również model interpretacji ogólnej, dla pełniejszego zrozumienia funkcjonowania interpretacji w polskim stanie prawnym, chociaż tylko interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego mogą podlegać sądowej kontroli. Ze względu na dynamiczność rozwoju tej instytucji uwzględnione zostały ostatnie zmiany dokonane w przepisach Ordynacji podatkowej, w tym zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Interpretacje podatkowe pełnią istotną funkcję w postępowaniach podatkowych, gdyż umożliwiają podatnikom w ogólnym zarysie wgląd w sposób interpretowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz zapewniają funkcję ochronną w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnych. Ze względu na szerokie korzystanie z tej instytucji ważne jest, by była ona sformułowana jasno, przejrzyście i umożliwiała spełnianie swoich funkcji w jak największym stopniu.Jako, że interpretacje podatkowe nie zaliczają się do decyzji administracyjnych, ani do postanowień, mają swój specyficzny charakter i ukształtowanie normatywne. Ze względu na wieloletnie funkcjonowanie w polskim porządku prawnym, interpretacje są przedmiotem wielu orzeczeń oraz prac naukowych, które poruszają wiele aspektów związanych z tą instytucją, zaś w tej pracy poruszone zostały kwestie najistotniejsze i najbardziej znaczące, które wystarczają do przedstawienia zarysu instytucji interpretacji, ich kontroli sądowej oraz problemów, na które napotykała praktyka w stosowaniu przepisów, które ich dotyczą.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.authorHornik, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:24:36Z
dc.date.available2020-07-27T10:24:36Z
dc.date.submitted2017-10-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-117866-143573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223009
dc.languagepolpl
dc.subject.enjudicial review, tax interpretations, The Tax Ordinance Actpl
dc.subject.plsądowa kontrola, interpretacje podatkowe, Ordynacja podatkowapl
dc.titleSądowa kontrola interpretacji podatkowychpl
dc.title.alternativeThe judicial review of tax interpretationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present an overview of a legal institution of tax intepretations and covers issue of judicial review of interpretations. It also includes a model of general interpretation of tax law, due to an amendment of The Tax Ordinance Act, which changed their importance in comparison to individual interpretations of tax law. This comparison of general and individual interpretations of tax law provides more substantial overview of judicial review, although only individual interpretations can be exercised by the administrative courts. The institution of interpretation is dynamically developing and because of that the elaboration covers recent amendments of The Tax Ordinance Act and also The Law of Proceeding in Administrative Courts Act.Interpretations of tax law perform vital functions in tax proceedings, because they enable tax payers to insight into system of tax law interpretation process. Interpretations of tax law provide preventive function, when tax payer apply the official individual interpretation. Because of popularity of interpretations it's crucial for them to be written clear and accessible.Since interpretations of tax law are not administrative decisions, nor resolutions, their character is peculiar and specific in normative way. Because of many years of existing in Polish law, interpretations are explored by plenty of courts' rulings and papers. This thesis on the other hand covers only the most vital and significant issues, which provide sufficient outline of the legal institution of interpretations of tax law, judicial review of the interpretations and practical difficulties in applying tax law.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska ma na celu przedstawienie w ogólnym zarysie instytucji interpretacji podatkowych oraz problematykę ich sądowej kontroli. Ze względu na istotną zmianę wagi interpretacji ogólnych i ich powiązania z interpretacjami indywidualnymi, przedstawiony został również model interpretacji ogólnej, dla pełniejszego zrozumienia funkcjonowania interpretacji w polskim stanie prawnym, chociaż tylko interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego mogą podlegać sądowej kontroli. Ze względu na dynamiczność rozwoju tej instytucji uwzględnione zostały ostatnie zmiany dokonane w przepisach Ordynacji podatkowej, w tym zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Interpretacje podatkowe pełnią istotną funkcję w postępowaniach podatkowych, gdyż umożliwiają podatnikom w ogólnym zarysie wgląd w sposób interpretowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz zapewniają funkcję ochronną w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnych. Ze względu na szerokie korzystanie z tej instytucji ważne jest, by była ona sformułowana jasno, przejrzyście i umożliwiała spełnianie swoich funkcji w jak największym stopniu.Jako, że interpretacje podatkowe nie zaliczają się do decyzji administracyjnych, ani do postanowień, mają swój specyficzny charakter i ukształtowanie normatywne. Ze względu na wieloletnie funkcjonowanie w polskim porządku prawnym, interpretacje są przedmiotem wielu orzeczeń oraz prac naukowych, które poruszają wiele aspektów związanych z tą instytucją, zaś w tej pracy poruszone zostały kwestie najistotniejsze i najbardziej znaczące, które wystarczają do przedstawienia zarysu instytucji interpretacji, ich kontroli sądowej oraz problemów, na które napotykała praktyka w stosowaniu przepisów, które ich dotyczą.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.authorpl
Hornik, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:24:36Z
dc.date.available
2020-07-27T10:24:36Z
dc.date.submittedpl
2017-10-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-117866-143573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223009
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
judicial review, tax interpretations, The Tax Ordinance Act
dc.subject.plpl
sądowa kontrola, interpretacje podatkowe, Ordynacja podatkowa
dc.titlepl
Sądowa kontrola interpretacji podatkowych
dc.title.alternativepl
The judicial review of tax interpretations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gliwice
1
Koluszki
1
Warsaw
1
Ziebice
1

No access

No Thumbnail Available