Umowa administracyjna a partnerstwo publiczno-prywatne

licenciate
dc.abstract.enThe ongoing evolution and changes in social life create the necessity of adjusting the forms of administrative actions in order to meet the requirements of the citizens. As a result, it is essential for the administration to seek for alternative solutions such as the management contract and the public-private partnership. The absence of the management contact in Poland is frequently commented in the doctrine as well as the attempt of its replacement by the public-private partnership. In the first chapter of the thesis the basic features and assumptions of the management contract are presented. The second chapter aims at discussing the question of the management contract in Poland. The third chapter refers to the issue of the public-private partnership. The conclusion of the work contains the summary of the topics presented in the thesispl
dc.abstract.plCiągła ewolucja i zmiany w życiu społecznym powodują konieczność dostosowywania form działania administracji do potrzeb obywateli. Skutkuje to koniecznością poszukiwania przez administracje nowych form działania jakim są umowa administracyjna i partnerstwo publiczno-prywatne. Brak umowy administracyjnej w Polsce stanowi temat wielu dyskusji w doktrynie zarówno jak próba jej zastąpienia za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozdziale pierwszym pracy zostały przedstawione podstawowe cechy i założenia umowy administracyjnej. Rozdział drugi obejmuje przedstawienie problemu umowy administracyjnej w Polsce, a w rozdziale trzecim zostało omówione zagadnienie partnerstwa publiczno -prywatnego. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień na przedstawiony temat.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.authorSkoczek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.reviewerSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:38:53Z
dc.date.available2020-07-27T15:38:53Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-123049-213149pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227446
dc.languagepolpl
dc.subject.enlegal forms of administrative actions, management contract, public-private partnershippl
dc.subject.plprawne formy działania administracji, umowa administracyjna, partnerstwo publiczno-prywatnepl
dc.titleUmowa administracyjna a partnerstwo publiczno-prywatnepl
dc.title.alternativeManagement contract and public-private partnershippl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ongoing evolution and changes in social life create the necessity of adjusting the forms of administrative actions in order to meet the requirements of the citizens. As a result, it is essential for the administration to seek for alternative solutions such as the management contract and the public-private partnership. The absence of the management contact in Poland is frequently commented in the doctrine as well as the attempt of its replacement by the public-private partnership. In the first chapter of the thesis the basic features and assumptions of the management contract are presented. The second chapter aims at discussing the question of the management contract in Poland. The third chapter refers to the issue of the public-private partnership. The conclusion of the work contains the summary of the topics presented in the thesis
dc.abstract.plpl
Ciągła ewolucja i zmiany w życiu społecznym powodują konieczność dostosowywania form działania administracji do potrzeb obywateli. Skutkuje to koniecznością poszukiwania przez administracje nowych form działania jakim są umowa administracyjna i partnerstwo publiczno-prywatne. Brak umowy administracyjnej w Polsce stanowi temat wielu dyskusji w doktrynie zarówno jak próba jej zastąpienia za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozdziale pierwszym pracy zostały przedstawione podstawowe cechy i założenia umowy administracyjnej. Rozdział drugi obejmuje przedstawienie problemu umowy administracyjnej w Polsce, a w rozdziale trzecim zostało omówione zagadnienie partnerstwa publiczno -prywatnego. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień na przedstawiony temat.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.authorpl
Skoczek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.reviewerpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:38:53Z
dc.date.available
2020-07-27T15:38:53Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-123049-213149
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227446
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
legal forms of administrative actions, management contract, public-private partnership
dc.subject.plpl
prawne formy działania administracji, umowa administracyjna, partnerstwo publiczno-prywatne
dc.titlepl
Umowa administracyjna a partnerstwo publiczno-prywatne
dc.title.alternativepl
Management contract and public-private partnership
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bochnia
1
Bytom
1
Krakow
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available