Feromony u kręgowców.

licenciate
dc.abstract.enChemical communication is probably one of the oldest among the way of communication in the animals' world. Animals are able to collect and recognize the chemical information by the sense of smell or taste. These forms of communication are present in every vertebrat’s groups. Chemical substances may be used by the animals to communicate with the organism of the same or other species.Animals of the same species can communicate with another individual through the pheromones. In vertebrates, chemosensory organ for pheromone's detection is vomeronasal organ; recently olfactory epithelium has also been reported as being able to detect the pheromones.Pheromones may be both: a single chemical or the mixture of a few chemicals with the one key component. Depending on the environment, the animal produces the pheromones expressing strictly determined and specific features. Pheromones might act on both: physiological and behavioral processes, like sexual reproduction or inner communication in the group of the animals. Pheromones are used to defense and mark the animals' territory.In spite of the many years spent by the researchers on the pheromones, it is still many imponderable topics on this field.At present, the pheromones and another semichemical substances, are used in the cosmetic industry. Today the researches are investiging the application of the pheromones in the agricultural industry, medical diagnosis and protection of the species endangered with extinction.pl
dc.abstract.otherKomunikacja chemiczna jest prawdopodobnie jednym z najstarszych sposobów porozumiewania się w świecie zwierząt. Zwierzęta odbierają przy użyciu zmysłów węchu i smaku, informacje zapisane za pomocą chemicznego kodu. Występowanie tego rodzaju komunikacji zostało potwierdzone we wszystkich grupach kręgowców. Substancje chemiczne wykorzystywane są zarówno do porozumiewania się osobników w obrębie gatunku, jak i w komunikacji międzygatunkowej.W komunikacji wewnątrzgatunkowej ważną rolę odgrywają feromony, które często stanowią składnik wydzielin produkowanych przez gruczoły danego zwierzęcia. Organem odpowiedzialnym za odbiór sygnałów feromonowych u kręgowców jest narząd vomeronasalny, jednak jak niedawno wykazano, funkcję tę może pełnić także nabłonek węchowy.Feromony mogą być zarówno pojedynczymi związkami chemicznymi, jak i zestawem kilku związków, z których jeden pełni kluczową rolę. W zależności od środowiska życia zwierzęcia, feromony produkowane przez dany organizm posiadają określone i swoiste cechy. Feromony mogą wypływać na fizjologię i zachowania zwierząt związane z procesem rozmnażania, procesami socjalnymi, czy obroną i znakowaniem terytorium.Pomimo wieloletnich badań prowadzonych nad feromonami nadal pozostaje wiele niewidomych związanych z tymi substancjami.Obecnie feromony i inne substancje semichemiczne wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym. Trwają prace nad możliwościami zastosowania ich w rolnictwie, diagnostyce medycznej i ochronie ginących gatunków.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.authorJakubowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKapusta, Joanna - 128633 pl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:09:22Z
dc.date.available2020-07-14T18:09:22Z
dc.date.submitted2011-07-14pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-54709-95788pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169685
dc.subject.enChemical communication, vertebrates, smell, pheromonespl
dc.subject.otherKomunikacja chemiczna, kręgowce, węch, feromonypl
dc.titleFeromony u kręgowców.pl
dc.title.alternativePheromones in vertebratespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chemical communication is probably one of the oldest among the way of communication in the animals' world. Animals are able to collect and recognize the chemical information by the sense of smell or taste. These forms of communication are present in every vertebrat’s groups. Chemical substances may be used by the animals to communicate with the organism of the same or other species.Animals of the same species can communicate with another individual through the pheromones. In vertebrates, chemosensory organ for pheromone's detection is vomeronasal organ; recently olfactory epithelium has also been reported as being able to detect the pheromones.Pheromones may be both: a single chemical or the mixture of a few chemicals with the one key component. Depending on the environment, the animal produces the pheromones expressing strictly determined and specific features. Pheromones might act on both: physiological and behavioral processes, like sexual reproduction or inner communication in the group of the animals. Pheromones are used to defense and mark the animals' territory.In spite of the many years spent by the researchers on the pheromones, it is still many imponderable topics on this field.At present, the pheromones and another semichemical substances, are used in the cosmetic industry. Today the researches are investiging the application of the pheromones in the agricultural industry, medical diagnosis and protection of the species endangered with extinction.
dc.abstract.otherpl
Komunikacja chemiczna jest prawdopodobnie jednym z najstarszych sposobów porozumiewania się w świecie zwierząt. Zwierzęta odbierają przy użyciu zmysłów węchu i smaku, informacje zapisane za pomocą chemicznego kodu. Występowanie tego rodzaju komunikacji zostało potwierdzone we wszystkich grupach kręgowców. Substancje chemiczne wykorzystywane są zarówno do porozumiewania się osobników w obrębie gatunku, jak i w komunikacji międzygatunkowej.W komunikacji wewnątrzgatunkowej ważną rolę odgrywają feromony, które często stanowią składnik wydzielin produkowanych przez gruczoły danego zwierzęcia. Organem odpowiedzialnym za odbiór sygnałów feromonowych u kręgowców jest narząd vomeronasalny, jednak jak niedawno wykazano, funkcję tę może pełnić także nabłonek węchowy.Feromony mogą być zarówno pojedynczymi związkami chemicznymi, jak i zestawem kilku związków, z których jeden pełni kluczową rolę. W zależności od środowiska życia zwierzęcia, feromony produkowane przez dany organizm posiadają określone i swoiste cechy. Feromony mogą wypływać na fizjologię i zachowania zwierząt związane z procesem rozmnażania, procesami socjalnymi, czy obroną i znakowaniem terytorium.Pomimo wieloletnich badań prowadzonych nad feromonami nadal pozostaje wiele niewidomych związanych z tymi substancjami.Obecnie feromony i inne substancje semichemiczne wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym. Trwają prace nad możliwościami zastosowania ich w rolnictwie, diagnostyce medycznej i ochronie ginących gatunków.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.authorpl
Jakubowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kapusta, Joanna - 128633
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:09:22Z
dc.date.available
2020-07-14T18:09:22Z
dc.date.submittedpl
2011-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54709-95788
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169685
dc.subject.enpl
Chemical communication, vertebrates, smell, pheromones
dc.subject.otherpl
Komunikacja chemiczna, kręgowce, węch, feromony
dc.titlepl
Feromony u kręgowców.
dc.title.alternativepl
Pheromones in vertebrates
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
3
Proszowice
3
Miechow
2
Piaseczno
2
Wroclaw
2
Błonie
1
Dublin
1
Lublin
1
Luleå
1

No access

No Thumbnail Available