Ocena jakości e-usługi E-pacjent w kontekście potrzeb pacjentów

master
dc.abstract.enThis master's thesis explores the evaluation of the quality of e-patient services in the context of patient needs. As health technology develops at an alarming rate, more and more patients are using e-patient as a way to manage their health. It is therefore important to examine the quality of e-patient services and to understand how they meet patients' needs.The aim of this study is to provide a comprehensive assessment of the quality of e-patient services based on the patients' perspective. The study will identify the main aspects of e-patient service quality, such as accessibility, usability, security, confidentiality, patient support and patient satisfaction. This will be followed by a research study, including literature analysis, empirical research and analysis of research findings.The results of the study will allow an assessment of the quality of e-patient services based on patient needs. The paper will present conclusions on the quality of e-patient services from the patients' perspective, identifying existing strengths and areas for further development. These conclusions will be important for further work on improving e-patient services and adapting them to patients' expectations.This work also aims to contribute to the development of knowledge about e-patient and the quality of health services provided on this platform. The results of the study may be useful for health institutions, e-patient service providers and other stakeholders who aim to improve their services based on patient needs.pl
dc.abstract.plPraca magisterska poświęcona jest ocenie jakości usług e-pacjent w kontekście potrzeb pacjentów. W miarę jak technologia zdrowotna rozwija się w zastraszającym tempie, coraz więcej pacjentów korzysta z e-pacjent jako sposobu zarządzania swoim zdrowiem. W związku z tym istotne jest zbadanie jakości usług świadczonych w ramach e-pacjent i zrozumienie, w jaki sposób spełniają one potrzeby pacjentów.Celem pracy jest dokonanie kompleksowej oceny jakości usług e-pacjent w oparciu o perspektywę pacjentów. W ramach pracy zostaną zidentyfikowane główne aspekty jakości usług e-pacjent, takie jak dostępność, użyteczność, bezpieczeństwo, poufność, wsparcie dla pacjenta oraz satysfakcja pacjentów. Następnie zostaną przeprowadzone badania, w tym analiza literatury, badania empiryczne i analiza wyników badań.Wyniki badań pozwolą na ocenę jakości usług e-pacjent w oparciu o potrzeby pacjentów. W pracy zostaną przedstawione wnioski dotyczące jakości usług e-pacjent z perspektywy pacjentów, wskazujące na istniejące mocne strony oraz obszary wymagające dalszego rozwoju. Wnioski te będą miały istotne znaczenie dla dalszych prac nad doskonaleniem usług e-pacjent i dostosowaniem ich do oczekiwań pacjentów.Praca ma także na celu przyczynić się do rozwijania wiedzy na temat e-pacjent oraz jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach tej platformy. Wyniki badań mogą być użyteczne dla instytucji zdrowotnych, dostawców usług e-pacjent oraz innych zainteresowanych podmiotów, które dążą do doskonalenia swoich usług w oparciu o potrzeby pacjentów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorPrzygórska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.date.accessioned2023-11-02T22:31:24Z
dc.date.available2023-11-02T22:31:24Z
dc.date.submitted2023-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-158040-175876pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322773
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-patient, service quality, evaluation, patient needs, health technologypl
dc.subject.ple-pacjent, jakość usług, ocena, potrzeby pacjentów, technologia zdrowotnapl
dc.titleOcena jakości e-usługi E-pacjent w kontekście potrzeb pacjentówpl
dc.title.alternativeEvaluation of the quality of the E-patient e-service in the context of patients' needspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis explores the evaluation of the quality of e-patient services in the context of patient needs. As health technology develops at an alarming rate, more and more patients are using e-patient as a way to manage their health. It is therefore important to examine the quality of e-patient services and to understand how they meet patients' needs.The aim of this study is to provide a comprehensive assessment of the quality of e-patient services based on the patients' perspective. The study will identify the main aspects of e-patient service quality, such as accessibility, usability, security, confidentiality, patient support and patient satisfaction. This will be followed by a research study, including literature analysis, empirical research and analysis of research findings.The results of the study will allow an assessment of the quality of e-patient services based on patient needs. The paper will present conclusions on the quality of e-patient services from the patients' perspective, identifying existing strengths and areas for further development. These conclusions will be important for further work on improving e-patient services and adapting them to patients' expectations.This work also aims to contribute to the development of knowledge about e-patient and the quality of health services provided on this platform. The results of the study may be useful for health institutions, e-patient service providers and other stakeholders who aim to improve their services based on patient needs.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska poświęcona jest ocenie jakości usług e-pacjent w kontekście potrzeb pacjentów. W miarę jak technologia zdrowotna rozwija się w zastraszającym tempie, coraz więcej pacjentów korzysta z e-pacjent jako sposobu zarządzania swoim zdrowiem. W związku z tym istotne jest zbadanie jakości usług świadczonych w ramach e-pacjent i zrozumienie, w jaki sposób spełniają one potrzeby pacjentów.Celem pracy jest dokonanie kompleksowej oceny jakości usług e-pacjent w oparciu o perspektywę pacjentów. W ramach pracy zostaną zidentyfikowane główne aspekty jakości usług e-pacjent, takie jak dostępność, użyteczność, bezpieczeństwo, poufność, wsparcie dla pacjenta oraz satysfakcja pacjentów. Następnie zostaną przeprowadzone badania, w tym analiza literatury, badania empiryczne i analiza wyników badań.Wyniki badań pozwolą na ocenę jakości usług e-pacjent w oparciu o potrzeby pacjentów. W pracy zostaną przedstawione wnioski dotyczące jakości usług e-pacjent z perspektywy pacjentów, wskazujące na istniejące mocne strony oraz obszary wymagające dalszego rozwoju. Wnioski te będą miały istotne znaczenie dla dalszych prac nad doskonaleniem usług e-pacjent i dostosowaniem ich do oczekiwań pacjentów.Praca ma także na celu przyczynić się do rozwijania wiedzy na temat e-pacjent oraz jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach tej platformy. Wyniki badań mogą być użyteczne dla instytucji zdrowotnych, dostawców usług e-pacjent oraz innych zainteresowanych podmiotów, które dążą do doskonalenia swoich usług w oparciu o potrzeby pacjentów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Przygórska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.date.accessioned
2023-11-02T22:31:24Z
dc.date.available
2023-11-02T22:31:24Z
dc.date.submittedpl
2023-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-158040-175876
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322773
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-patient, service quality, evaluation, patient needs, health technology
dc.subject.plpl
e-pacjent, jakość usług, ocena, potrzeby pacjentów, technologia zdrowotna
dc.titlepl
Ocena jakości e-usługi E-pacjent w kontekście potrzeb pacjentów
dc.title.alternativepl
Evaluation of the quality of the E-patient e-service in the context of patients' needs
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Altensteig
1
Margonin
1
Pila
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections