Komponenty tradycyjnej męskości a seksizm i homonegatywność - analiza zależności wśród mężczyzn heteroseksualnych i homoseksualnych we wczesnej i średniej dorosłości

master
dc.abstract.enThe aim of the presented research was to detect potential relationships between traditional masculinity, sexism, homonegativity, and other factors: essentialist/constructionist views on gender, closeness with biological parents, education level, size of place of residence.157 men aged 25 to 65 (M=39,02; SD=12,97) participated in the research. Participants were divided into 3 groups: heterosexual men in early adulthood, heterosexual men in middle adulthood, and homosexual men in early adulthood. The data was collected with use of Masculine Behaviour Scale (Snell, 1989), Ambivalent Sexism Inventory (Glick and Fiske, 1996), Modern Homonegativity Scale (Morrison and Morrison, 2002), Questionnaire of beliefs about the sources of differences between men and women (Studzińska and Wojciszke, 2014), Closeness to biological mother and father scale (Regnerus, 2012). The results show differences in levels of engagement into behaviours related to traditional masculinity, especially regarding the aspect of expressing emotions – varying between heterosexual and homosexual men, but also between men in early and in middle adulthood. Homosexual men present the lowest level of measured prejudice and heterosexual men in middle adulthood – the highest. Furthermore, significant relationships were captured between controlling one's emotions, essentialist views on gender, hostile sexism, and homonegativity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było wykrycie potencjalnych związków między wzorcem tradycyjnej męskości, seksizmem, homonegatywnością oraz czynnikami takimi jak przekonania esencjalistyczne/konstrukcjonistyczne na temat rodzaju, bliskość z biologicznymi rodzicami, orientacja seksualna, poziom wykształcenia, wielkość miejsca zamieszkania.W badaniu udział wzięło 157 mężczyzn w wieku między 25 a 65 lat (M=39,02; SD=12,97). Badanych podzielono na 3 grupy: mężczyzn heteroseksualnych we wczesnej dorosłości, mężczyzn heteroseksualnych w średniej dorosłości oraz mężczyzn homoseksualnych we wczesnej dorosłości. Odpowiedzi zebrano przy użyciu Kwestionariusza zaangażowania w zachowania stereotypowo męskie (Snell, 1989), Skali Seksizmu Ambiwalentnego (Glick i Fiske, 1996), Skali Homonegatywności Nowoczesnej (Morrison i Morrison, 2002), Kwestionariusza do pomiaru przekonań na temat źródeł różnic między kobietami i mężczyznami (Studzińska i Wojciszke, 2014) oraz Skali bliskości z ojcem i matką (Regnerus, 2012). Wyniki wskazują na istnienie różnic w stopniu realizowania tradycyjnej męskości, szczególnie w aspekcie wyrażania emocji – zarówno między mężczyznami heteroseksualnymi i homoseksualnymi, jak i między osobami we wczesnej i w średniej dorosłości. Mężczyźni homoseksualni we wczesnej dorosłości przejawiali najniższy poziom badanych uprzedzeń, zaś mężczyźni heteroseksualni w średniej dorosłości – najwyższy. Ponadto zaobserwowano istotne związki między nadmiernym kontrolowaniem własnych emocji i poglądami esencjalistycznymi na temat rodzaju a seksizmem wrogim oraz homonegatywnością.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzyżowska, Dorota - 127679 pl
dc.contributor.authorKilijanek, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerCzyżowska, Dorota - 127679 pl
dc.contributor.reviewerIniewicz, Grzegorz - 128373 pl
dc.date.accessioned2021-11-25T22:37:32Z
dc.date.available2021-11-25T22:37:32Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-152244-176237pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284357
dc.languagepolpl
dc.subject.entraditional masculinity, sexism, homonegativity, essentialismpl
dc.subject.pltradycyjna męskość, seksizm, homonegatywność, esencjalizmpl
dc.titleKomponenty tradycyjnej męskości a seksizm i homonegatywność - analiza zależności wśród mężczyzn heteroseksualnych i homoseksualnych we wczesnej i średniej dorosłościpl
dc.title.alternativeComponents of traditional masculinity, sexism, and homonegativity - relationship analysis among heterosexual and homosexual men in early and middle adulthoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the presented research was to detect potential relationships between traditional masculinity, sexism, homonegativity, and other factors: essentialist/constructionist views on gender, closeness with biological parents, education level, size of place of residence.157 men aged 25 to 65 (M=39,02; SD=12,97) participated in the research. Participants were divided into 3 groups: heterosexual men in early adulthood, heterosexual men in middle adulthood, and homosexual men in early adulthood. The data was collected with use of Masculine Behaviour Scale (Snell, 1989), Ambivalent Sexism Inventory (Glick and Fiske, 1996), Modern Homonegativity Scale (Morrison and Morrison, 2002), Questionnaire of beliefs about the sources of differences between men and women (Studzińska and Wojciszke, 2014), Closeness to biological mother and father scale (Regnerus, 2012). The results show differences in levels of engagement into behaviours related to traditional masculinity, especially regarding the aspect of expressing emotions – varying between heterosexual and homosexual men, but also between men in early and in middle adulthood. Homosexual men present the lowest level of measured prejudice and heterosexual men in middle adulthood – the highest. Furthermore, significant relationships were captured between controlling one's emotions, essentialist views on gender, hostile sexism, and homonegativity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było wykrycie potencjalnych związków między wzorcem tradycyjnej męskości, seksizmem, homonegatywnością oraz czynnikami takimi jak przekonania esencjalistyczne/konstrukcjonistyczne na temat rodzaju, bliskość z biologicznymi rodzicami, orientacja seksualna, poziom wykształcenia, wielkość miejsca zamieszkania.W badaniu udział wzięło 157 mężczyzn w wieku między 25 a 65 lat (M=39,02; SD=12,97). Badanych podzielono na 3 grupy: mężczyzn heteroseksualnych we wczesnej dorosłości, mężczyzn heteroseksualnych w średniej dorosłości oraz mężczyzn homoseksualnych we wczesnej dorosłości. Odpowiedzi zebrano przy użyciu Kwestionariusza zaangażowania w zachowania stereotypowo męskie (Snell, 1989), Skali Seksizmu Ambiwalentnego (Glick i Fiske, 1996), Skali Homonegatywności Nowoczesnej (Morrison i Morrison, 2002), Kwestionariusza do pomiaru przekonań na temat źródeł różnic między kobietami i mężczyznami (Studzińska i Wojciszke, 2014) oraz Skali bliskości z ojcem i matką (Regnerus, 2012). Wyniki wskazują na istnienie różnic w stopniu realizowania tradycyjnej męskości, szczególnie w aspekcie wyrażania emocji – zarówno między mężczyznami heteroseksualnymi i homoseksualnymi, jak i między osobami we wczesnej i w średniej dorosłości. Mężczyźni homoseksualni we wczesnej dorosłości przejawiali najniższy poziom badanych uprzedzeń, zaś mężczyźni heteroseksualni w średniej dorosłości – najwyższy. Ponadto zaobserwowano istotne związki między nadmiernym kontrolowaniem własnych emocji i poglądami esencjalistycznymi na temat rodzaju a seksizmem wrogim oraz homonegatywnością.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czyżowska, Dorota - 127679
dc.contributor.authorpl
Kilijanek, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowska, Dorota - 127679
dc.contributor.reviewerpl
Iniewicz, Grzegorz - 128373
dc.date.accessioned
2021-11-25T22:37:32Z
dc.date.available
2021-11-25T22:37:32Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-152244-176237
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284357
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
traditional masculinity, sexism, homonegativity, essentialism
dc.subject.plpl
tradycyjna męskość, seksizm, homonegatywność, esencjalizm
dc.titlepl
Komponenty tradycyjnej męskości a seksizm i homonegatywność - analiza zależności wśród mężczyzn heteroseksualnych i homoseksualnych we wczesnej i średniej dorosłości
dc.title.alternativepl
Components of traditional masculinity, sexism, and homonegativity - relationship analysis among heterosexual and homosexual men in early and middle adulthood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Gdansk
11
Poznan
11
Wroclaw
6
Krakow
5
Gdynia
4
Zamość
4
Boguchwała
3
Bydgoszcz
3
Sanok
3

No access

No Thumbnail Available
Collections