Zastosowanie ekstrakcji w punkcie zmętnienia w wyodrębnianiu leków o charakterze kwaśnym i obojętnym z materiału biologicznego.

master
dc.abstract.enA cloud – point extraction (CPE) method was developed in order to isolate five acids and neutral drugs for the purposes of toxicological studies (clinical and forensic) by the use of a surfactant – Triton X – 114. Separation and determination of the analytes was made by HPLC/DAD at a wavelength of 254 nm (with the exception of salicylic acid – 210 nm) using a Nucleosil C8 column which was thermostated at 25°C and gradient conditions of mobile phase flow.The utility and credibility of the developed analytical procedure using the technique of CPE were confirmed by an actual sample analysis - serum taken from a patient of the toxicol-ogy ward in Rydygier’s Hospital in Krakow. The sample confirmed (previously the analysis was conducted in the Department of Toxicology) the presence of salicylic acid, which concentration was 11,07 µg/mlpl
dc.abstract.plZostała opracowana procedura ekstrakcji pięciu leków o charakterze kwaśnym i obojętnym techniką ekstrakcji micelarnej w punkcie zmętnienia CPE, dla celów badań toksykologicznych (klinicznych oraz sądowych) z zastosowaniem substancji powierzchniowo czynnej – Tritonu X-114. Rozdzielanie i oznaczanie analitów dokonywano metodą HPLC/DAD przy długości fali 254 nm (z wyjątkiem kwasu salicylowego – 210 nm), używając kolumny typu Nucleosil C8, która była termostatowana do temperatury 25°C, przy gradientowych warunkach przepływu fazy ruchomej.Użyteczność i wiarygodność opracowanej procedury analitycznej z zastosowaniem techniki CPE zostały potwierdzone analizą próbki rzeczywistej – surowicy pobranej od pacjenta Kliniki Toksykologii w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. W próbce potwierdzono (wcześniej wykonano analizę w Klinice Toksykologii) obecność kwasu salicylowego, którego stężenie wynosiło 11,07 µg/ml.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMadej, Katarzyna - 130167 pl
dc.contributor.authorNizio, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPiekoszewski, Wojciech - 160149 pl
dc.contributor.reviewerMadej, Katarzyna - 130167 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:42:16Z
dc.date.available2020-07-14T18:42:16Z
dc.date.submitted2011-06-16pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-55365-63270pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170206
dc.languagepolpl
dc.subject.enA cloud – point extraction methodpl
dc.subject.plEkstrakcja w punkcie zmętnieniapl
dc.titleZastosowanie ekstrakcji w punkcie zmętnienia w wyodrębnianiu leków o charakterze kwaśnym i obojętnym z materiału biologicznego.pl
dc.title.alternativeApplication of a cloud point extraction method in order to isolate acids and neutral drugs from biological material.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A cloud – point extraction (CPE) method was developed in order to isolate five acids and neutral drugs for the purposes of toxicological studies (clinical and forensic) by the use of a surfactant – Triton X – 114. Separation and determination of the analytes was made by HPLC/DAD at a wavelength of 254 nm (with the exception of salicylic acid – 210 nm) using a Nucleosil C8 column which was thermostated at 25°C and gradient conditions of mobile phase flow.The utility and credibility of the developed analytical procedure using the technique of CPE were confirmed by an actual sample analysis - serum taken from a patient of the toxicol-ogy ward in Rydygier’s Hospital in Krakow. The sample confirmed (previously the analysis was conducted in the Department of Toxicology) the presence of salicylic acid, which concentration was 11,07 µg/ml
dc.abstract.plpl
Została opracowana procedura ekstrakcji pięciu leków o charakterze kwaśnym i obojętnym techniką ekstrakcji micelarnej w punkcie zmętnienia CPE, dla celów badań toksykologicznych (klinicznych oraz sądowych) z zastosowaniem substancji powierzchniowo czynnej – Tritonu X-114. Rozdzielanie i oznaczanie analitów dokonywano metodą HPLC/DAD przy długości fali 254 nm (z wyjątkiem kwasu salicylowego – 210 nm), używając kolumny typu Nucleosil C8, która była termostatowana do temperatury 25°C, przy gradientowych warunkach przepływu fazy ruchomej.Użyteczność i wiarygodność opracowanej procedury analitycznej z zastosowaniem techniki CPE zostały potwierdzone analizą próbki rzeczywistej – surowicy pobranej od pacjenta Kliniki Toksykologii w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. W próbce potwierdzono (wcześniej wykonano analizę w Klinice Toksykologii) obecność kwasu salicylowego, którego stężenie wynosiło 11,07 µg/ml.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Madej, Katarzyna - 130167
dc.contributor.authorpl
Nizio, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Piekoszewski, Wojciech - 160149
dc.contributor.reviewerpl
Madej, Katarzyna - 130167
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:42:16Z
dc.date.available
2020-07-14T18:42:16Z
dc.date.submittedpl
2011-06-16
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-55365-63270
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170206
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
A cloud – point extraction method
dc.subject.plpl
Ekstrakcja w punkcie zmętnienia
dc.titlepl
Zastosowanie ekstrakcji w punkcie zmętnienia w wyodrębnianiu leków o charakterze kwaśnym i obojętnym z materiału biologicznego.
dc.title.alternativepl
Application of a cloud point extraction method in order to isolate acids and neutral drugs from biological material.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available