"Analiza zaangażowania pracowników we współczesnym zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa wielobranżowego Alma"

licenciate
dc.abstract.enThe main objective of human capital management is to achieve effective engagement of employees. Engaged employee identifies with the company, its objectives and uphold the values it wants to belong, take the actions that go beyond the accepted standards. The main features of employee engagement in the work are stabilization, identification, passion and efficient operationThe paper studies the involvement of employees in Cracow ALMA company, whose main activity is trading fast-moving products. ALMA staff can explain the main goals and tasks of the company, they believe that the company has a good reputation as an employer. They are willing to share their knowledge, willing to take on additional tasks and they are motivated and satisfied with their jobs, but they would give up if they received a better offer. Workers sccept the norms, behaviors and practices preferred in Alma, they feel the satisfaction of their work and the work they do gives them the opportunity to use their knowledge and skills. For their commitment to influence working conditions, financial rewards, clear assessment criteria and clear rules for promotion and career development opportunities. The lowest-rated non-financial recognition from superiors. Respondents ALMA employees are engaged in their work. It is effective involvement, which enables them to achieve high results, the promotion organization outside and leaving a positive impact on customer satisfactionpl
dc.abstract.plGłównym celem zarządzania kapitałem ludzkim jest osiągnięcie efektywnego zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik identyfikuje się z firmą, z jej celami oraz wyznawanymi wartościami, chce do niej przynależeć, podejmuje też działania, które wykraczają poza przyjęte standardy. Do głównych cech zaangażowania pracownika w pracę należy stabilizacja, identyfikacja, pasja, a także efektywne działanie. W pracy dokonano badań zaangażowania pracowników w krakowskiej spółce ALMA, której głównym przedmiotem działalności jest handel szybko rotującymi produktami. Pracownicy ALMY potrafią wyjaśnić główne cele i zadania firmy, uważają, że firma cieszy się dobrą opinią jako pracodawca. Są skłonni dzielić się wiedzą, chętnie podejmą się też dodatkowych zadań, są odpowiednio motywowani i zadowoleni ze swojej pracy, ale zrezygnowaliby z niej, gdyby otrzymali lepszą propozycję. Akceptują normy, zachowania i sposoby postępowania preferowane w ALMIE, odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy, a praca którą wykonują stwarza im możliwości wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności. Na ich zaangażowanie wywierają wpływ warunki pracy, nagrody finansowe, jasne kryteria oceny i jasne reguły awansu oraz możliwości rozwoju zawodowego. Najniżej oceniono uznanie pozafinansowe ze strony przełożonych. Badani pracownicy ALMY są zaangażowani w swoją pracę. Jest to efektywne zaangażowanie, które pozwala im na osiągnięcie wysokich wyników, promowanie organizacji na zewnątrz i wypływanie pozytywnie na zadowolenie klientówpl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorBoczkala, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:00:38Z
dc.date.available2020-07-25T03:00:38Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-89285-148185pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197748
dc.languagepolpl
dc.subject.enresearch, employyes, human capital, engagement, managementpl
dc.subject.plbadania, pracownicy, kapitał ludzki , zaangażowanie, zarządzaniepl
dc.title"Analiza zaangażowania pracowników we współczesnym zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa wielobranżowego Alma"pl
dc.title.alternativeAnalysis of the involvement of employees in the modern management for example, retail „Alma”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of human capital management is to achieve effective engagement of employees. Engaged employee identifies with the company, its objectives and uphold the values it wants to belong, take the actions that go beyond the accepted standards. The main features of employee engagement in the work are stabilization, identification, passion and efficient operationThe paper studies the involvement of employees in Cracow ALMA company, whose main activity is trading fast-moving products. ALMA staff can explain the main goals and tasks of the company, they believe that the company has a good reputation as an employer. They are willing to share their knowledge, willing to take on additional tasks and they are motivated and satisfied with their jobs, but they would give up if they received a better offer. Workers sccept the norms, behaviors and practices preferred in Alma, they feel the satisfaction of their work and the work they do gives them the opportunity to use their knowledge and skills. For their commitment to influence working conditions, financial rewards, clear assessment criteria and clear rules for promotion and career development opportunities. The lowest-rated non-financial recognition from superiors. Respondents ALMA employees are engaged in their work. It is effective involvement, which enables them to achieve high results, the promotion organization outside and leaving a positive impact on customer satisfaction
dc.abstract.plpl
Głównym celem zarządzania kapitałem ludzkim jest osiągnięcie efektywnego zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik identyfikuje się z firmą, z jej celami oraz wyznawanymi wartościami, chce do niej przynależeć, podejmuje też działania, które wykraczają poza przyjęte standardy. Do głównych cech zaangażowania pracownika w pracę należy stabilizacja, identyfikacja, pasja, a także efektywne działanie. W pracy dokonano badań zaangażowania pracowników w krakowskiej spółce ALMA, której głównym przedmiotem działalności jest handel szybko rotującymi produktami. Pracownicy ALMY potrafią wyjaśnić główne cele i zadania firmy, uważają, że firma cieszy się dobrą opinią jako pracodawca. Są skłonni dzielić się wiedzą, chętnie podejmą się też dodatkowych zadań, są odpowiednio motywowani i zadowoleni ze swojej pracy, ale zrezygnowaliby z niej, gdyby otrzymali lepszą propozycję. Akceptują normy, zachowania i sposoby postępowania preferowane w ALMIE, odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy, a praca którą wykonują stwarza im możliwości wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności. Na ich zaangażowanie wywierają wpływ warunki pracy, nagrody finansowe, jasne kryteria oceny i jasne reguły awansu oraz możliwości rozwoju zawodowego. Najniżej oceniono uznanie pozafinansowe ze strony przełożonych. Badani pracownicy ALMY są zaangażowani w swoją pracę. Jest to efektywne zaangażowanie, które pozwala im na osiągnięcie wysokich wyników, promowanie organizacji na zewnątrz i wypływanie pozytywnie na zadowolenie klientów
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Boczkala, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:00:38Z
dc.date.available
2020-07-25T03:00:38Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-89285-148185
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197748
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
research, employyes, human capital, engagement, management
dc.subject.plpl
badania, pracownicy, kapitał ludzki , zaangażowanie, zarządzanie
dc.titlepl
"Analiza zaangażowania pracowników we współczesnym zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa wielobranżowego Alma"
dc.title.alternativepl
Analysis of the involvement of employees in the modern management for example, retail „Alma”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Międzychód
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Krostoszowice
1

No access

No Thumbnail Available