Weryfikacja Modelu Michaela Leitera – zależności między wypaleniem zawodowym a niedopasowaniem do pracy. Grupa zawodowa pielęgniarek.

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to answer a number of questions concerning the relationship between the areas of mismatch to work and the three axial dimensions ofthe burnout syndrome. The aim of the study was to determine the extent to which organizational factors might be responsible for burnout in the occupational group of nurses. Maslach Burnout BurnoutInventory-General Survey (MBI-GS) and Areas of Worklife Survey (AWS) were used in this study. The study was conducted on a sample of 66 nurses. The results made it possible to find answers for the research questions. It was discovered that exhaustion can be explained by the influence of the mismatch in the areas of work: workload, fairness and values. Cynicism is explained by the areas of fairness and values, whereas community and reward influence the professional efficacy.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące zależności pomiędzy obszarami niedopasowania jednostki do środowiska pracy, a trzema osiowymi wymiarami wypalenia zawodowego. Celem badania było określenie, w jakim stopniu czynniki organizacyjne mogą być odpowiedzialne za wypalenie w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie miało charakter kwestionariuszowy. Do badania został wykorzystany kwestionariusz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach Burnout Inventory- General Survey (MBI-GS) oraz Kwestionariusz Areas of Worklife Survey (AWS) do pomiaru subiektywnej oceny pracownika dotyczącej jego środowiska pracy w sześciu obszarach niedopasowania jednostki do pracy. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 66 pielęgniarek. Wyniki badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Okazało się, że wyczerpanie emocjonalne można tłumaczyć poprzez wpływ niedopasowania do środowiska pracy w obszarach: obciążenie pracą, sprawiedliwość oraz wartości. Cynizm wyjaśniają obszary: sprawiedliwość oraz wartości, natomiast na poczucie braku efektywności zawodowej mają wpływ relacje ze współpracownikami oraz nagrody.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.authorMonkiewicz, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFąfrowicz, Magdalena - 127888 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:52:54Z
dc.date.available2020-07-24T19:52:54Z
dc.date.submitted2013-10-14pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-81502-96055pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191103
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout, organizational factors, occupational stresspl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, czynniki organizacyjne, stres zawodowypl
dc.titleWeryfikacja Modelu Michaela Leitera – zależności między wypaleniem zawodowym a niedopasowaniem do pracy. Grupa zawodowa pielęgniarek.pl
dc.title.alternativeVerification of Michael Leiter's Model- the relationship between burnout syndrome and mismatch to work. Occupational group: nurses.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to answer a number of questions concerning the relationship between the areas of mismatch to work and the three axial dimensions ofthe burnout syndrome. The aim of the study was to determine the extent to which organizational factors might be responsible for burnout in the occupational group of nurses. Maslach Burnout BurnoutInventory-General Survey (MBI-GS) and Areas of Worklife Survey (AWS) were used in this study. The study was conducted on a sample of 66 nurses. The results made it possible to find answers for the research questions. It was discovered that exhaustion can be explained by the influence of the mismatch in the areas of work: workload, fairness and values. Cynicism is explained by the areas of fairness and values, whereas community and reward influence the professional efficacy.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące zależności pomiędzy obszarami niedopasowania jednostki do środowiska pracy, a trzema osiowymi wymiarami wypalenia zawodowego. Celem badania było określenie, w jakim stopniu czynniki organizacyjne mogą być odpowiedzialne za wypalenie w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie miało charakter kwestionariuszowy. Do badania został wykorzystany kwestionariusz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach Burnout Inventory- General Survey (MBI-GS) oraz Kwestionariusz Areas of Worklife Survey (AWS) do pomiaru subiektywnej oceny pracownika dotyczącej jego środowiska pracy w sześciu obszarach niedopasowania jednostki do pracy. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 66 pielęgniarek. Wyniki badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Okazało się, że wyczerpanie emocjonalne można tłumaczyć poprzez wpływ niedopasowania do środowiska pracy w obszarach: obciążenie pracą, sprawiedliwość oraz wartości. Cynizm wyjaśniają obszary: sprawiedliwość oraz wartości, natomiast na poczucie braku efektywności zawodowej mają wpływ relacje ze współpracownikami oraz nagrody.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.authorpl
Monkiewicz, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Fąfrowicz, Magdalena - 127888
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:52:54Z
dc.date.available
2020-07-24T19:52:54Z
dc.date.submittedpl
2013-10-14
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-81502-96055
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191103
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout, organizational factors, occupational stress
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, czynniki organizacyjne, stres zawodowy
dc.titlepl
Weryfikacja Modelu Michaela Leitera – zależności między wypaleniem zawodowym a niedopasowaniem do pracy. Grupa zawodowa pielęgniarek.
dc.title.alternativepl
Verification of Michael Leiter's Model- the relationship between burnout syndrome and mismatch to work. Occupational group: nurses.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Tworkowa
2
Bełchatów
1
Boardman
1
Rzeszów
1
Sosnowiec
1
Strzyzow
1

No access

No Thumbnail Available