Autonomia woli a zakaz dyskryminacj

master
dc.abstract.enThe thesis concerns the conflict between two principles based on fundamental values: autonomy of will and prohibition of discrimination. Protection against discriminatory behaviour is certainly needed. There are some forms of discrimination that are not allowed in 21st century society. Unfortunately, the imprecision of the concept of discrimination and the problems in defining its limits pose a real threat to the principle of autonomy of will. This thesis is an attempt to answer the question of the scope and intensity of the restrictions on the principle of autonomy of will that currently arise from regulations prohibiting discrimination. The work addresses both the horizontal impact of fundamental rights and the impact of anti-discrimination laws of statutory rank on private law relations.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy konfliktu dwóch zasad mających swe źródła w wartościach podstawowych: autonomii woli i zakazu dyskryminacji. Ochrona przeciwko zachowaniom dyskryminacyjnym jest z pewnością potrzebna. Istnieją takie przejawy dyskryminacji, na które w społeczeństwie XXI wieku nie ma przyzwolenia. Niestety nieprecyzyjność pojęcia dyskryminacji oraz problemy z określeniem jego granic stwarzają realne zagrożenie dla zasady autonomii woli. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o zakres i intensywność ograniczeń zasady autonomii woli, jakie wypływają obecnie z regulacji zakazujących dyskryminacji. Praca porusza zarówno tematykę horyzontalnego oddziaływania praw podstawowych oraz wpływu przepisów antydyskryminacyjnych rangi ustawowej na stosunki prywatnoprawne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.authorSzymanek, Soniapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.reviewerZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:20:01Z
dc.date.available2020-10-21T19:20:01Z
dc.date.submitted2020-09-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145131-214379pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250257
dc.languagepolpl
dc.subject.endiscrimination, prohibition of discrimination, autonomy of will, horizontal effect of fundamental rights, the principle of equality, the principle of freedompl
dc.subject.pldyskryminacja, zakaz dyskryminacji, autonomia woli, horyzontalny efekt praw podstawowych, zasada równości, zasada wolnościpl
dc.titleAutonomia woli a zakaz dyskryminacjpl
dc.title.alternativeAutonomy of will and the prohibition of discriminationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis concerns the conflict between two principles based on fundamental values: autonomy of will and prohibition of discrimination. Protection against discriminatory behaviour is certainly needed. There are some forms of discrimination that are not allowed in 21st century society. Unfortunately, the imprecision of the concept of discrimination and the problems in defining its limits pose a real threat to the principle of autonomy of will. This thesis is an attempt to answer the question of the scope and intensity of the restrictions on the principle of autonomy of will that currently arise from regulations prohibiting discrimination. The work addresses both the horizontal impact of fundamental rights and the impact of anti-discrimination laws of statutory rank on private law relations.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy konfliktu dwóch zasad mających swe źródła w wartościach podstawowych: autonomii woli i zakazu dyskryminacji. Ochrona przeciwko zachowaniom dyskryminacyjnym jest z pewnością potrzebna. Istnieją takie przejawy dyskryminacji, na które w społeczeństwie XXI wieku nie ma przyzwolenia. Niestety nieprecyzyjność pojęcia dyskryminacji oraz problemy z określeniem jego granic stwarzają realne zagrożenie dla zasady autonomii woli. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o zakres i intensywność ograniczeń zasady autonomii woli, jakie wypływają obecnie z regulacji zakazujących dyskryminacji. Praca porusza zarówno tematykę horyzontalnego oddziaływania praw podstawowych oraz wpływu przepisów antydyskryminacyjnych rangi ustawowej na stosunki prywatnoprawne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.authorpl
Szymanek, Sonia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:20:01Z
dc.date.available
2020-10-21T19:20:01Z
dc.date.submittedpl
2020-09-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145131-214379
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250257
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
discrimination, prohibition of discrimination, autonomy of will, horizontal effect of fundamental rights, the principle of equality, the principle of freedom
dc.subject.plpl
dyskryminacja, zakaz dyskryminacji, autonomia woli, horyzontalny efekt praw podstawowych, zasada równości, zasada wolności
dc.titlepl
Autonomia woli a zakaz dyskryminacj
dc.title.alternativepl
Autonomy of will and the prohibition of discrimination
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Dublin
5
Wroclaw
2
Gdansk
1
Sopot
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available