"Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego"

licenciate
dc.abstract.enThe thesis disscusses the piece of music as copyright work. In the first part author described the definition of copyright work, regarding to piece of music. Next each components of music composition were described with definitions. Author focuse on analysis which of them are under the copyright protection. Moreover, the creator was showen as a copyright holder. Subsequently, cases of copyright infringement and the issue of plagiarism were discussed. As an example, the copyright infringement case was analyzed. Finally, the problem of subjective assessment, which we are dealing with when determining the copyright infringement to a piece of music, has been highlighted.pl
dc.abstract.plPraca omawia zagadnienie utworu muzycznego jako przedmiotu prawa autorskiego. W pierwszej części pracy autor przedstawił definicje utworu jako przedmiotu prawa autorskiego i odniósł ją do utworu muzycznego. Następnie, omówione zostały elementy składowe dzieła muzycznego wraz ich definicjami. Przeprowadzona została także analiza które z tych elementów podlegają ochronie prawnoautorskiej i jakie muszą spełniać przesłanki. Ponadto omówiono twórcę, jako podmiot prawa autorskiego oraz jego prawa. Wskazano autorskie prawa majątkowe i osobiste twórcy. Następnie przedstawiono przypadki naruszenia prawa autorskiego, oraz omówiono zagadnienie plagiatu. Jako przykład analizie została poddana sprawa o naruszenie praw autorskich. Ostatecznie wyróżniono problem subiektywnej oceny, z którą mamy do czynienia przy stwierdzeniu naruszenia prawa autorskiego do utworu muzycznego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorGawor, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerChwalba, Jakub - 162098 pl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:13:14Z
dc.date.available2020-07-27T13:13:14Z
dc.date.submitted2017-11-07pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-120280-180571pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225206
dc.languagepolpl
dc.subject.encopyright law, music, author, plagiarism, copyright infringement, elements of a piece of musicpl
dc.subject.plprawo autorskie, muzyka, twórca, plagiat, naruszenie prawa autorskiego, elementy dzieła muzycznegopl
dc.title"Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego"pl
dc.title.alternativePiece of music as copyright workpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis disscusses the piece of music as copyright work. In the first part author described the definition of copyright work, regarding to piece of music. Next each components of music composition were described with definitions. Author focuse on analysis which of them are under the copyright protection. Moreover, the creator was showen as a copyright holder. Subsequently, cases of copyright infringement and the issue of plagiarism were discussed. As an example, the copyright infringement case was analyzed. Finally, the problem of subjective assessment, which we are dealing with when determining the copyright infringement to a piece of music, has been highlighted.
dc.abstract.plpl
Praca omawia zagadnienie utworu muzycznego jako przedmiotu prawa autorskiego. W pierwszej części pracy autor przedstawił definicje utworu jako przedmiotu prawa autorskiego i odniósł ją do utworu muzycznego. Następnie, omówione zostały elementy składowe dzieła muzycznego wraz ich definicjami. Przeprowadzona została także analiza które z tych elementów podlegają ochronie prawnoautorskiej i jakie muszą spełniać przesłanki. Ponadto omówiono twórcę, jako podmiot prawa autorskiego oraz jego prawa. Wskazano autorskie prawa majątkowe i osobiste twórcy. Następnie przedstawiono przypadki naruszenia prawa autorskiego, oraz omówiono zagadnienie plagiatu. Jako przykład analizie została poddana sprawa o naruszenie praw autorskich. Ostatecznie wyróżniono problem subiektywnej oceny, z którą mamy do czynienia przy stwierdzeniu naruszenia prawa autorskiego do utworu muzycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Gawor, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Chwalba, Jakub - 162098
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:13:14Z
dc.date.available
2020-07-27T13:13:14Z
dc.date.submittedpl
2017-11-07
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-120280-180571
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225206
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copyright law, music, author, plagiarism, copyright infringement, elements of a piece of music
dc.subject.plpl
prawo autorskie, muzyka, twórca, plagiat, naruszenie prawa autorskiego, elementy dzieła muzycznego
dc.titlepl
"Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego"
dc.title.alternativepl
Piece of music as copyright work
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
10
Majdan Stare Obleszcze
4
Poznan
4
Szczaniec
4
Gdynia
3
Grodzisko
3
Lublin
3
Strzyzow
3
Brzozow
2

No access

No Thumbnail Available