Determinanty motywacji do pracy: porównanie międzypokoleniowe

master
dc.abstract.enThe analyzed research problem concerns the comparison of determinants of motivation to work in two generational groups X and Y.A group of 120 respondents representing both generations was randomly selected, and then a diagnostic survey was conducted using the author's survey. The study also used the Utrecht Work Engagement Scale questionnaire created by Wilmar Schaufeli and Arnold BakkerThe study confirmed the hypothesis that other factors motivate generation X, compared to generation Y. They emphasized the impact of birth and adolescence on the views and values that both generations follow in life. At the same time, they showed differences in both the approach to the work itself and the ways of its organization, but also the needs and expectations regarding the professional career.pl
dc.abstract.plAnalizowany problem badawczy dotyczy porównania determinantów motywacji do pracy w dwóch grupach pokoleniowych X i Y. W sposób losowy dobrano grupę 120 respondentów reprezentujących obie generacje, a następnie przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety. W badaniu użyto również kwestionariusza do pomiaru zaangażowania (Utrecht Work Engagement Scale), autorstwa Wilmara Schaufeli’ego i Arnolda Bakker’a. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę, że inne czynniki motywują pokolenie X, w porównaniu do pokolenia Y. Podkreśliły wpływ, jaki ma czas urodzenia i dojrzewania na poglądy i wartości, którymi oba pokolenia kierują się w życiu. Jednocześnie wykazały różnice zarówno w podejściu do samej pracy i sposobów jej organizacji, ale także potrzeb i oczekiwań dotyczących kariery zawodowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorWoźny, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:15:46Z
dc.date.available2020-07-27T23:15:46Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131860-248689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234444
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation, generation X, generation Y, intergenerational differences, management of the motivation system.pl
dc.subject.plmotywacja, pokolenie X, pokolenie Y, różnice międzypokoleniowe, zarządzanie systemem motywacjipl
dc.titleDeterminanty motywacji do pracy: porównanie międzypokoleniowepl
dc.title.alternativeDeterminants of motivation to work: intergenerational comparisonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The analyzed research problem concerns the comparison of determinants of motivation to work in two generational groups X and Y.A group of 120 respondents representing both generations was randomly selected, and then a diagnostic survey was conducted using the author's survey. The study also used the Utrecht Work Engagement Scale questionnaire created by Wilmar Schaufeli and Arnold BakkerThe study confirmed the hypothesis that other factors motivate generation X, compared to generation Y. They emphasized the impact of birth and adolescence on the views and values that both generations follow in life. At the same time, they showed differences in both the approach to the work itself and the ways of its organization, but also the needs and expectations regarding the professional career.
dc.abstract.plpl
Analizowany problem badawczy dotyczy porównania determinantów motywacji do pracy w dwóch grupach pokoleniowych X i Y. W sposób losowy dobrano grupę 120 respondentów reprezentujących obie generacje, a następnie przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety. W badaniu użyto również kwestionariusza do pomiaru zaangażowania (Utrecht Work Engagement Scale), autorstwa Wilmara Schaufeli’ego i Arnolda Bakker’a. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę, że inne czynniki motywują pokolenie X, w porównaniu do pokolenia Y. Podkreśliły wpływ, jaki ma czas urodzenia i dojrzewania na poglądy i wartości, którymi oba pokolenia kierują się w życiu. Jednocześnie wykazały różnice zarówno w podejściu do samej pracy i sposobów jej organizacji, ale także potrzeb i oczekiwań dotyczących kariery zawodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Woźny, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:15:46Z
dc.date.available
2020-07-27T23:15:46Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131860-248689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234444
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation, generation X, generation Y, intergenerational differences, management of the motivation system.
dc.subject.plpl
motywacja, pokolenie X, pokolenie Y, różnice międzypokoleniowe, zarządzanie systemem motywacji
dc.titlepl
Determinanty motywacji do pracy: porównanie międzypokoleniowe
dc.title.alternativepl
Determinants of motivation to work: intergenerational comparison
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
96
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
11
Wroclaw
8
Poznan
7
Kety
3
Lodz
3
Zawiercie
3
Katowice
2
Olsztyn
2
Wilkolaz
2

No access

No Thumbnail Available