Płeć, doświadczenia w sprawie karnej, doświadczenia wiktymizacyjne oraz lęk przed przestępczością a preferowany instytucjonalny sposób reakcji na przestępstwo

master
dc.abstract.enThis work is devoted to collecting the opinion about institutional ways of the reaction tothe crime and choosing the most desired from them.The publication is divided into three parts. The first one is the theoretical, second ismethodological, the last one is interpretation of my own examinations and theirdescriptions. The first part shows the issues, which are concerning the particularinstitutional ways of the reaction to the crime. In the methodological part was used amethod of survey and it was also created a questionnaire based on the main topic. In thelast part there are an analysis and conclusions based on the questionnaire.Based on conducted examinations and surveys it is also possible to come to theconclusion, what are the features ways to respond to the crime prefers by the society. Thisis important - they aren't elements of the one method.Keywords: institutional ways of the reaction to the crime, social rehabilitation,retribution, corrective justice, deter and neutralization, sex, experiences of the victim,experience in the criminal case, fear of crimepl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest zebraniu opinii na temat instytucjonalnych sposobówreakcji na przestępstwo oraz wybraniu najbardziej pożądanego z nich.Publikacja podzielona jest na część teoretyczną, metodologiczną oraz interpretacjębadań własnych i ich opis. W pierwszym fragmencie pracy poruszane są kwestie dotycząceposzczególnych instytucjonalnych sposobów reakcji na przestępstwo: resocjalizacji,retrybucji, sprawiedliwości naprawczej oraz odstraszenia i unieszkodliwienia. W częścimetodologicznej wykorzystano technikę ankietową. Do jej realizacji został opracowanykwestionariusz ankiety. W ostatniej części pracy opisano wyniki badań uzyskanych zprzeprowadzenia ankiety. Można z nich wywnioskować, że z wyszczególnionychzmiennych tylko doświadczenia z wyrokiem w sprawie karnej różnicują opinię na tematpożądanego sposobu reagowania na przestępstwo. Pozostałe czynniki tylko wnieznacznym stopniu mają wpływ.Na podstawie przeprowadzonych badań można także wywnioskować, jakieposzczególne cechy sposobów reakcji na przestępstwo preferuje społeczeństwo. Nie są toelementy jednej metody, więc według badanych należy połączyć cechy różnych sposób,aby kara była odpowiednia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.authorKostro-Olechowska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzwejka, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:55:38Z
dc.date.available2020-07-26T11:55:38Z
dc.date.submitted2015-06-24pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-94954-183777pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202492
dc.languagepolpl
dc.subject.eninstitutional ways of the reaction to the crime, social rehabilitation,retribution, corrective justice, deter and neutralization, sex, experiences of the victim,experience in the criminal case, fear of crimepl
dc.subject.plinstytucjonalne sposoby reakcji na przestępstwo, resocjalizacja,retrybucja, sprawiedliwość naprawcza, odstraszenie i unieszkodliwienie, płeć,doświadczenia wiktymizacyjne i styczność w sprawie karnej, lęk przed przestępczościąpl
dc.titlePłeć, doświadczenia w sprawie karnej, doświadczenia wiktymizacyjne oraz lęk przed przestępczością a preferowany instytucjonalny sposób reakcji na przestępstwopl
dc.title.alternativeSex, experience in the criminal case, experience of victim and fear of crime and preferred institutional way of the reaction to the crimepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is devoted to collecting the opinion about institutional ways of the reaction tothe crime and choosing the most desired from them.The publication is divided into three parts. The first one is the theoretical, second ismethodological, the last one is interpretation of my own examinations and theirdescriptions. The first part shows the issues, which are concerning the particularinstitutional ways of the reaction to the crime. In the methodological part was used amethod of survey and it was also created a questionnaire based on the main topic. In thelast part there are an analysis and conclusions based on the questionnaire.Based on conducted examinations and surveys it is also possible to come to theconclusion, what are the features ways to respond to the crime prefers by the society. Thisis important - they aren't elements of the one method.Keywords: institutional ways of the reaction to the crime, social rehabilitation,retribution, corrective justice, deter and neutralization, sex, experiences of the victim,experience in the criminal case, fear of crime
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest zebraniu opinii na temat instytucjonalnych sposobówreakcji na przestępstwo oraz wybraniu najbardziej pożądanego z nich.Publikacja podzielona jest na część teoretyczną, metodologiczną oraz interpretacjębadań własnych i ich opis. W pierwszym fragmencie pracy poruszane są kwestie dotycząceposzczególnych instytucjonalnych sposobów reakcji na przestępstwo: resocjalizacji,retrybucji, sprawiedliwości naprawczej oraz odstraszenia i unieszkodliwienia. W częścimetodologicznej wykorzystano technikę ankietową. Do jej realizacji został opracowanykwestionariusz ankiety. W ostatniej części pracy opisano wyniki badań uzyskanych zprzeprowadzenia ankiety. Można z nich wywnioskować, że z wyszczególnionychzmiennych tylko doświadczenia z wyrokiem w sprawie karnej różnicują opinię na tematpożądanego sposobu reagowania na przestępstwo. Pozostałe czynniki tylko wnieznacznym stopniu mają wpływ.Na podstawie przeprowadzonych badań można także wywnioskować, jakieposzczególne cechy sposobów reakcji na przestępstwo preferuje społeczeństwo. Nie są toelementy jednej metody, więc według badanych należy połączyć cechy różnych sposób,aby kara była odpowiednia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.authorpl
Kostro-Olechowska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szwejka, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:55:38Z
dc.date.available
2020-07-26T11:55:38Z
dc.date.submittedpl
2015-06-24
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-94954-183777
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202492
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
institutional ways of the reaction to the crime, social rehabilitation,retribution, corrective justice, deter and neutralization, sex, experiences of the victim,experience in the criminal case, fear of crime
dc.subject.plpl
instytucjonalne sposoby reakcji na przestępstwo, resocjalizacja,retrybucja, sprawiedliwość naprawcza, odstraszenie i unieszkodliwienie, płeć,doświadczenia wiktymizacyjne i styczność w sprawie karnej, lęk przed przestępczością
dc.titlepl
Płeć, doświadczenia w sprawie karnej, doświadczenia wiktymizacyjne oraz lęk przed przestępczością a preferowany instytucjonalny sposób reakcji na przestępstwo
dc.title.alternativepl
Sex, experience in the criminal case, experience of victim and fear of crime and preferred institutional way of the reaction to the crime
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Dublin
2
Nowy Dwor Mazowiecki
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Kozieglowy
1
Nowy Sącz
1
Poznan
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available